Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: ABD den çocuk vitamini ithalatı


Aşağıda içerik olarak ithal etmek istediğiniz Çocuk vitamininin muhtemel GTİP numaralarını incelemenizi tavsiye ederim. İçerik olarak muhtemel GTİP listesini inceledikten sonra 12 rakamlı net GTİP'i yazmanız durumunda daha sağlıklı bilgi verebilirim.

olası GTİP'in 2936............. olduğundan yola çıkarsak ithal aşamasında Gümrük Mevzuatı açısından gerekli belge ve bilgiler aşağıda sıralanmıştır.

Data detaylı bilgi almak isterseniz Vitaminin analiz içeriğini yazarsanız somut bilgiler verebilirim.
1) İhtisas Gıda Giriş ve Çıkış Kapıları : Adana, Adnan Menderes, Aliağa, Ambarlı, Ankara TIR, Antalya, Atatürk Havalimanı, Bandırma, Bursa, Çanakkale, Çorlu Havalimanı, Derince, Dikili, Doğubayazıt (06.02.2008 itibariyle), Ege Serbest Bölge, Erenköy, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gebze, Gebze Petrokimya Ürünleri İhtisas, Gemlik, Giresun, Gürbulak, Haydarpaşa, Hopa, İskenderun, İzmir, İzmir TIR, Kapıkule Gar, Kayseri, Konya, Mersin, Mersin Serbest Bölge, Ordu, Rize, Sabiha Gökçen Hava Limanı, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Trakya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüklerinden, İthalat işlemleri gerçekleşir.

2) Sağlık Kontrol :İnsan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğu için Kontrol Belgesi alınması gerekir

Kontrol Belgesi alınması için; 3 nüsha Kontrol Belgesi formu (Ek-4), proforma fatura veya fatura, analiz sertifi¬kası, menşe ülkenin yetkili mercii tarafından onaylı sağlık sertifikası ve tercümeleri ile Sağlık Bakanlığı’nca insan sağlığı ve güvenliği yönünden istenebilecek diğer belgelerle birlikte ithalat öncesinde adı geçen Bakanlığa veya bu Bakanlıkça yetki verilen taşra teşkilatına başvurulur.
(2) Daha önce Kontrol Belgesi verilmiş bir ürün ile aynı menşe ülke ve ihracatçı firmaya ait, aynı spesifikasyonlara sahip ürünün ithalatında, daha önce alınan Kontrol Belgesi için Sağlık Bakanlığı’na tevdi edilen sağlık sertifikası dikkate alınır. Ancak, adı geçen Bakanlıkça gerek görülmesi halinde sağlık sertifikasının yenilenmesi istenebilir.
(3) Doğrudan tüketiciye intikal ettirilecek nitelikteki maddelerin ithalatın¬da, gerek görülen durumlarda aşağıda yer alan bilgilerin Sağlık Bakanlığı’na ibrazı gerekir:
a) İthalatçı firmanın unvanı ve adresi,
b) Malın imal tarihi, muhafaza şartları, seri no, muhteviyatı, kullanma talimatı ve özellikleri,
c) Süreli mallarda son kullanma tarihi,
ç) Kullanım amacı ve günlük dozu.

GTİP : 2936 : Ek-2/A : Tıbbi Müstahzarların Terkibinde Bulunan İlaç Ham, Başlangıç Maddeleri,
İlaç Hammaddeleri Üretiminde Kullanılan Maddeler ile Tıbbi Müstahzarlar kapsamında olup
Ekli listeler (Ek-2/A,B,C,D ve Ek-3) kapsamı maddeler için 12 aydır


3) Yem Sanayiinde Kullanılmak üzere ithal edilmesi durumunda Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı akınması gerekir
29.36 Provitaminler ve vitaminler (tabii veya sentez yoluyla elde edilmiş) (tabii konsantreler dahil), bunların öncelikle vitamin olarak kullanılan türevleri ve bunların birbirleriyle olan karışımları (herhangi bir çözelti içinde olsun olmasın) :
- Vitaminler ve bunların türevleri (karışık olmayanlar):
2936.21 - - Vitamin A ve türevleri
2936.21.00.00.11 - - - Vitamin A
2936.21.00.00.12 - - - Vitamin A asetat
2936.21.00.00.13 - - - Vitamin A propiyonat
2936.21.00.00.14 - - - Vitamin A palmitat
2936.21.00.00.15 - - - Vitamin A asit (retinoik asit)
2936.21.00.00.19 - - - Vitamin A 'nın diğer türevleri
2936.22 - - Vitamin B 1 ve türevleri
2936.22.00.00.11 - - - Vitamin B 1 [tiamin (INN), anurin]
2936.22.00.00.12 - - - Tiyamin hidroklorür
2936.22.00.00.13 - - - Tiyamin mononitrat
2936.22.00.00.19 - - - Vitamin B 1'in diğer türevleri
2936.23 - - Vitamin B 2 ve türevleri
2936.23.00.00.11 - - - Vitamin B 2 [riboflavin (INN), lakta flavin]
2936.23.00.00.12 - - - Riboflavin 5'-ortofosforik esteri
2936.23.00.00.13 - - - Riboflavin 5'-ortofosfat esterinin tuzları
2936.23.00.00.19 - - - Vitamin B 2'nin diğer türevleri
2936.24 - - D - veya DL -Pantotenik asit (B 3 vitamini veya B 5 vitamini) ve türevleri
2936.24.00.00.11 - - - D-veya DL-Pantotenik asit
2936.24.00.00.12 - - - Sodyum pantotanat
2936.24.00.00.13 - - - Kalsiyum pantotanat
2936.24.00.00.19 - - - Vitamin B 3 veya B 5'in diğer türevleri
2936.25 - - Vitamin B 6 ve türevleri
2936.25.00.00.11 - - - Vitamin B 6 [piridoksin (INN), adermin,piridoksol]
2936.25.00.00.12 - - - Piridoksin hidroklorür
2936.25.00.00.19 - - - Vitamin B 6'nın diğer türevleri
2936.26 - - Vitamin B 12 ve türevleri
2936.26.00.00.11 - - - Vitamin B 12 [siyonokobalamin (INN) ]
2936.26.00.00.12 - - - Hidroksi kobalamin
2936.26.00.00.19 - - - Vitamin B 12'nin diğer türevleri
2936.27 - - Vitamin C ve türevleri
2936.27.00.00.11 - - - Vitamin C [L-veya DL-askorbik asit (INN) ]
2936.27.00.00.12 - - - Sodyum askorbat
2936.27.00.00.13 - - - Kalsiyum askorbat
2936.27.00.00.19 - - - Vitamin C'nin diğer türevleri
2936.28 - - Vitamin E ve türevleri
2936.28.00.00.11 - - - Vitamin E (tokoferol)
2936.28.00.00.12 - - - Tokoferil asetat
2936.28.00.00.13 - - - Disodyum tokoferil fosfat
2936.28.00.00.19 - - - Vitamin E'nin diğer türevleri
2936.29 - - Diğer vitaminler ve türevleri:
- - - Vitamin B 9 ve türevleri
2936.29.10.00.11 - - - - Vitamin B 9 [ folikasit (INN) veya fitoroilglutamik asit]
2936.29.10.00.12 - - - - Vitamin B 9'un türevleri
- - - Vitamin H ve türevleri
2936.29.30.00.11 - - - - Vitamin H (biyotin)
2936.29.30.00.12 - - - - Vitamin H'nin türevleri
- - - Diğerleri
2936.29.90.00.11 - - - - Vitamin K (fitomenadion (INN) )
2936.29.90.00.12 - - - - Vitamin K'nın türevleri
2936.29.90.00.13 - - - - Vitamin PP (nikotinamit (INN) )
2936.29.90.00.14 - - - - Nikotinik asit (INN)
2936.29.90.00.19 - - - - Vitamin PP'nin diğer türevleri
2936.29.90.00.21 - - - - Vitamin D 2 [kalsifenol,ergokalsifenol (ergosterol) ]
2936.29.90.00.22 - - - - Vitamin D 3 (7-dehidrokollesterol)
2936.29.90.00.23 - - - - Vitamin D 4 (22,23-dihidroergesterol)
2936.29.90.00.24 - - - - Vitamin D 5 (7-dehidro-beta stosterol)
2936.29.90.00.25 - - - - Vitamin D'nin türevleri
2936.29.90.00.26 - - - - Vitamin A+D3
2936.29.90.00.29 - - - - Diğer vitaminler ve türevleri
2936.90 - Diğerleri (tabii konsantreler dahil):
- - Vitaminlerin tabii konsantreleri:
2936.90.11.00.00 - - - A+D vitaminlerinin tabii konsantreleri
2936.90.19.00.00 - - - Diğerleri
- - Diğerleri
2936.90.80.10.00 - - - Provitaminler (karışık olmayanlar)
2936.90.80.90.00 - - - Diğerleri ,


29.38 Glikozitler (tabii veya sentez yolu ile elde edilmiş) ve bunların tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri:
2938.10 - Rutosid (rutin) ve türevleri
2938.10.00.00.11 - - Rutosid (rutin)
2938.10.00.00.12 - - Rutosid türevleri
2938.90 - Diğerleri:
- - Dijital glikozitler
2938.90.10.00.11 - - - Dijitoksin
2938.90.10.00.19 - - - Diğerleri
2938.90.30.00.00 - - Gliserizik asit (glisirizin) ve gliserizatlar
- - Diğerleri :
2938.90.90.10.00 - - - Saponinler
- - - Diğerleri
2938.90.90.90.11 - - - - Strofantin
2938.90.90.90.12 - - - - Arbutin
2938.90.90.90.13 - - - - Amigdalin
2938.90.90.90.14 - - - - Neohesperidin dihidrokalkon (NHDC)
2938.90.90.90.18 - - - - Diğerleri