Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: ABD den çocuk vitamini ithalatı
Size örnek Kontrol Belgesi formunuda ekliyorum.

Ek-4
T.C.
Sağlık Bakanlığı
................ Genel Müdürlüğü

KONTROL BELGESİ
G.T.İ.P. :
Madde ismi (*) :
Hangi listede yer aldığı :
Özel İzin Belgesi/Permi Tarih/No (**):
İthalatçı firmanın ticaret unvanı, adresi ve telefon no :
İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi sicil numarası :
İhracatçı firmanın ticaret unvanı ve adresi :
Malın kullanılacağı yer:
Malın miktarı:
Malın menşe ülkesi :
Malın yükleneceği ülke:
Malın giriş gümrüğü:
Malı kullanacak firmanın ticari unvanı, adresi, telefonu:
İthal edilecek maddenin özelliğine göre aşağıdaki A ve/veya B ve/veya C ve/veya D harflerini yuvarlak içine alınız.
A- Avrupa Topluluğu,
B- FDA,
C- Dünya Sağlık Teşkilatı
spesifikasyonlarına uygundur.
D- 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümlerine uygundur.
(*) Proforma faturada tek isim altında birden fazla madde söz konusu olduğunda, bunların orijinal isimleri ayrı ayrı belirtilecektir.
(**) İlgili Tebliğin (Ek-1 Özel İzin Alınması Gereken Maddeler) listesinde yer alan ürünler için İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından doldurulacaktır.
Tarafımızca düzenlenen formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı; 2008/4 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz.


Firma kaşesi
Yetkilinin Adı ve Soyadı
İmza
İlgili Tebliğ hükümlerine göre yapılan inceleme sonucunda ilişik onaylı fatura kapsamındaki maddenin insan sağlığı ve güvenliği yönünden ithali uygun görülmüştür.
Bu belge ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilmek üzere düzenlenmiştir.


İmza ve mühür
Tarih

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey