Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: kazakistandan hurda demir ithalatı

Atık ve metal hurdaların ithalatında, bu atık ve metal hurdaların çevrenin korunması yönünden uygunluğu, Kontrol Belgesi veya Uygunluk Belgesi ile belgelenir

Ek/1B kapsamında olup ;(Ek-1/B) sayılı listede yer alan hurda metallerin ithalatı için; bu hurdaların en az % 85 veya üzerinde metal ihtiva etmeleri gerekmektedir. Eğer metal hurdası alaşım ise, alaşımı meydana getiren metallerin toplamı, en az % 85 veya üzerinde olmalıdır. İthal edilecek metal hurdaların dağılmayan katı formda bulunmaları, ithali yasaklanmış tehlikeli madde ve atıklarla karıştırılmamaları ve kontamine olmamaları gerekmektedir.

Atık ve metal hurdaların ithalatında Kontrol Belgesi alınabilmesi için;
a) Firma dilekçesi (tarih, sayı, firma kaşesi ve yetkili imza yer almalıdır),
b) Kontrol Belgesi formu (Ek-3) (2 nüsha; firmanın ıslak kaşesi bulunmalı ve atığın kullanım amacı açık olarak belirtilmelidir),
c) Proforma fatura (1 asıl, 1 suret ve 2 adet noter tasdikli Türkçe tercümesi; proforma faturada ithal edilecek maddenin G.T.İ.P. numarası, menşe ülkesi, ithalatçı firmanın adı, adresi ve ticari unvanı, ihracatçı firmanın ıslak kaşesi veya soğuk mührü, yetkilinin imzası, tarih ve sayı yer almalıdır),
ç) Sanayiciye ait kapasite raporu, imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi, ithalatçı firmanın imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi (bir defaya mahsus olmak üzere, ilk başvuruda noter tasdikli suretleri verilir),
d) Ek-1/B sayılı listelerde yer alan atıkların ithalatında; menşe ülkenin resmi kurumu veya uluslararası kabul görmüş bir akreditasyon konseyi tarafından akredite edilmiş uluslararası gözetim şirketi veya akredite laboratuvar tarafından onaylanmış, bu atıkların çevre ve insan sağlığı açısından zararsız olduğuna ve tehlikeli madde ve atıklarla karıştırılmadığına dair analiz belgesi ve noter tasdikli Türkçe tercümesi,
e)...
f) Ek-1/B sayılı listede yer alan metal hurdaların ithalatında, hurda muhteviyatı oranlarının (% olarak) belirtildiği analiz sertifikası (analiz sertifikası üzerinde proforma faturanın tarih ve sayısı, madde adı ve miktarı, ölçümün yapıldığı yer ve tarih, ithalatçı ve ihracatçı firmaların isimleri ile menşe ülke belirtilecektir),
g) Ek-1/B sayılı listede yer alan metal hurdaların ithalatında, menşei veya ihracatçı ülkede analizi yapan resmi kurum veya uluslararası kabul görmüş bir akreditasyon konseyi tarafından akredite edilmiş uluslararası gözetim şirketi veya laboratuvar tarafından onaylı radyasyon belgesinin aslı ve noter tasdikli Türkçe tercümesi (radyasyon belgesi üzerinde proforma faturanın tarih ve sayısı, madde adı ve miktarı, ölçümün yapıldığı yer ve tarih ile uluslararası kabul görmüş limitler belirtilecektir.)
ile birlikte malların ihracatçı ülkede çıkış işlemleri tamamlanmadan önce Çevre ve Orman Bakanlığı’na başvurulur.
(2) Ek-1/B sayılı listede yer alan hurda metallerin ithalatında, sadece metal hurdayı ergiterek işlem yapan sanayi tesislerine Kontrol Belgesi düzenlenir.B - Metal Hurdaları
G.T.İ.P. Madde İsmi
7112.91.00.00.00 Altından olanlar (altın kaplamalı metaller dahil, fakat diğer kıymetli metalleri içeren kuyumcu külleri hariç)
7112.92.00.00.00 Platinden olanlar ( platin kaplamalı metaller dahil, fakat diğer kıymetli metalleri içeren kuyumcu külleri hariç)
7112.99.00.10.00 Gümüş külleri, döküntüleri ve artıkları (Yalnız gümüş döküntüleri)
7112.99.00.90.00 Diğerleri
7204.10.00.00.11 Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş dökme demir döküntü ve hurdaları
7204.10.00.00.19 Diğer dökme demir döküntü ve hurdaları
7204.21.10.00.11 Ağırlık itibariyle % 8 veya daha fazla nikel içeren, sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş paslanmaz çelik döküntü ve hurdaları
7204.21.10.00.19 Ağırlık itibariyle % 8 veya daha fazla nikel içeren, diğer paslanmaz çelik döküntü ve hurdaları
7204.21.90.00.11 Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş diğer paslanmaz çelik döküntü ve hurdaları
7204.21.90.00.19 Diğer paslanmaz çelik döküntü ve hurdaları
7204.29.00.00.11 Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş diğer alaşımlı çelik döküntü ve hurdaları
7204.29.00.00.19 Diğer alaşımlı çelik döküntü ve hurdaları
7204.30.00.00.00 Kalaylı demir veya çelik döküntü ve hurdaları
7204.41.10.00.00 Torna talaş ve döküntüleri, freze talaş ve döküntüleri, kıymıklar, öğütme artıkları, testere talaşları, eğe talaşları (Yalnız torna döküntüleri ve freze döküntüleri)
7204.41.91.00.00 Pürüz giderme ve preslemede meydana gelen paket halindeki çapaklar
7204.41.99.00.00 Pürüz giderme ve preslemede meydana gelen diğer çapaklar
7204.49.10.00.00 Parçalanmış olan diğer döküntü ve hurdalar
7204.49.30.00.00 Paket halindeki diğer döküntü ve hurdalar
7204.49.90.00.11 Sınıflandırılmamış veya derecelendirilmemiş diğer döküntü ve hurdalar
7204.49.90.00.19 Diğer döküntü ve hurdalar
7404.00.10.00.00 Rafine edilmiş bakır döküntü ve hurdaları
7404.00.91.00.00 Bakır-çinko esaslı alaşımların (pirinç) döküntü ve hurdaları
7404.00.99.00.00 Diğer bakır alaşımlarının döküntü ve hurdaları
7503.00.10.00.00 Alaşımsız nikel döküntü ve hurdaları
7503.00.90.00.00 Nikel alaşımlarının döküntü ve hurdaları
7602.00.19.00.00 Diğer aluminyum döküntüleri (imalat ıskartaları dahil)
7602.00.90.00.00 Aluminyum hurdaları
7802.00.00.00.00 Kurşun döküntü ve hurdaları
7902.00.00.00.00 Çinko döküntü ve hurdaları
8002.00.00.00.00 Kalay döküntü ve hurdaları
8101.97.00.10.00 Tungsten (volfram) Döküntüleri
8101.97.00.90.00 Tungsten (volfram) Hurdaları
8102.97.00.10.00 Molibden Döküntüleri
8102.97.00.90.00 Molibden Hurdaları
8103.30.00.10.00 Tantal Döküntüleri
8103.30.00.90.00 Tantal Hurdaları
8104.20.00.00.11 Magnezyum Döküntüleri
8104.20.00.00.12 Magnezyum Hurdaları
8105.30.00.00.11 Kobalt döküntüleri
8105.30.00.00.12 Kobalt hurdaları
8106.00.10.00.12 Bizmut döküntüleri
8106.00.10.00.13 Bizmut hurdaları
8107.30.00.00.11 Kadmiyum döküntüleri
8107.30.00.00.12 Kadmiyum hurdaları
8108.30.00.00.11 Titanyum döküntüleri
8108.30.00.00.12 Titanyum hurdaları
8109.30.00.00.11 Zirkonyum döküntüleri
8109.30.00.00.12 Zirkonyum hurdaları
8110.20.00.00.11 Antimon döküntüleri
8110.20.00.00.12 Antimon hurdaları
8111.00.19.00.11 Manganez döküntüleri
8111.00.19.00.12 Manganez hurdaları
8112.13.00.00.11 Berilyum döküntüleri
8112.13.00.00.12 Berilyum hurdaları
8112.22.00.00.11 Krom döküntüleri
8112.22.00.00.12 Krom hurdaları
8112.52.00.00.11 Talyum döküntüleri
8112.52.00.00.12 Talyum hurdaları
8112.92.10.00.12 Hafniyum döküntüleri
8112.92.10.00.13 Hafniyum hurdaları
8112.92.21.00.11 Niobyum döküntüleri
8112.92.21.00.12 Niobyum hurdaları
8112.92.21.00.13 Renyum döküntüleri
8112.92.21.00.14 Renyum hurdaları
8112.92.21.00.15 Galyum döküntüleri
8112.92.21.00.16 Galyum hurdaları
8112.92.21.00.17 İndiyum döküntüleri
8112.92.21.00.18 İndiyum hurdaları
8112.92.21.00.21 Vanadyum döküntüleri
8112.92.21.00.22 Vanadyum hurdaları
8112.92.21.00.23 Germanyum döküntüleri
8112.92.21.00.24 Germanyum hurdaları
8113.00.40.00.11 Sermet döküntüleri
8113.00.40.00.12 Sermet hurdaları