Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: kazakistandan hurda demir ithalatı
İlgili Form ektedir.

Ek-3
T.C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
KONTROL BELGESİ
Kontrol Belgesi Tarihi:
Kontrol Belgesi No:
G.T.İ.P.:
Atık veya metal hurdanın ismi(1):

Atık veya metal hurdanın miktarı (ton veya metreküp) :

İthalatçı firmanın ticaret unvanı, adresi ve telefon no:

İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi:

İthalatçı firmanın vergi sicil numarası:

İhracatçı firmanın ticaret unvanı, adresi:

Atık veya metal hurdanın menşe ülkesi:

Atık veya metal hurdanın yükleneceği ülke:

Transfer yapılacak ülke/ülkeler:

Atık veya metal hurdanın kullanım amacı:

Atık veya metal hurdayı kullanacak firmanın/
firmaların ticaret unvanı, adresi ve telefon no:

(1) Proforma faturada tek isim altında birden fazla atık veya metal hurdası söz konusu olduğunda, bunların orijinal isimleri ayrı ayrı belirtilecektir.

Tarafımızca düzenlenen formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2008/3) hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz.


Firma kaşesi
Yetkilinin Adı ve Soyadı
İmza
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2008/3) hükümlerine göre yapılan inceleme sonucunda, ilişik onaylı proforma fatura kapsamındaki atığın ithali çevrenin korunması yönünden uygun görülmüştür.

Bu belge ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek üzere düzenlenmiştir.


İmza ve mühür
TarihEk-4
T.C.
ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI
Çevre Yönetimi Genel MüdürlüğüUYGUNLUK BELGESİBelge No: …… ….

İşbu Uygunluk Belgesi, 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin 41. Maddesi uyarınca ve …/…/2007 tarih ve ……… sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2008/3)’ hükümlerine istinaden, ithal edilecek …………………… GTİP nolu ‘……………………..’ın ithali için …/…/2008 - .../…/2009 tarihleri arasında geçerli olmak üzere …………………………… firmasına verilmiştir.
Bakan a.
Genel Müdür

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey