Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Posta ile gelen eşya limiti?


Merhaba,

Konu, Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Karar-2000/53 (05.02.2000 t. 23955 s. R.G.) de düzenlenmiştir.
A. Posta Yoluyla Gelen Eşya

MADDE 4-  (1) Yurt dışından Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye mektupla veya posta paketi ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen ve gerçek kıymeti gönderim başına toplam 100 AVRO’yu geçmeyen ve ticari miktar ve mahiyette olmayan alkol ve alkollü ürünler ile tütün ve tütün ürünleri hariç her türlü eşya gümrük vergilerinden muaftır.

(2) Müsteşarlık, posta yoluyla ithal edilecek eşyanın nitelik ve özellikleri ile miktar ve kıymetlerini belirlemeye, özel ve zaruri durumları incelemeye ve sonuçlandırmaya, bu hakkın suiistimalini önleyici tedbirler almaya yetkilidir....

Ekte kıymet ile ilgili açıklayıcı bir not ve ilgili Karar eklenmiştir.... Ticari olmamak (miktar ve mahiyet olarak) ve kişisel ihtiyaçlar için olması yeterlidir...
Kolaylıklar dilerim...