Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Buğday İhracatı

Gümrükler Genel Müdürlüğü nün İhracat Rejimi ile ilgili 05.11.2007 tarihli 031287 sayılı tasarruflu yazısı

İlgili olarak bakınız: 12.11.2007 tarihli 32046 sayılı tasarruflu yazı

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: B.02.1.GÜM.0.06.00.18.553-3-4
Konu:

TELEFAKS

031287 / 05.11.2007

GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden alınan 05.11.2007 tarihli 40670 sayılı yazıda, Bakanlıklarının 02.11.2007 tarihli 2447 sayılı Olur'u ile ikinci bir emre kadar ülkemizden buğday ihracatına izin verilmeyeceği belirtilmiştir.

Anılan yazı doğrultusunda 10.01 tarife pozisyonunda sınıflandırılan buğdayın ülkemizden ihracatına izin verilmemesi yönünde 05.11.2007 tarihi itibarıyla Müsteşarlığımız bilgisayar sisteminde gerekli düzenleme yapılmış; ayrıca bu kapsama giren gümrük beyannamelerine ihracatçı birlikleri tarafından onay verilmemesi yönünde tedbir alınmasını teminen anılan Bakanlığa gerekli bildirimde bulunulmuştur.


Bu çerçevede, Bağlantımız gümrük idarelerinden 10.01 tarife pozisyonundan yapılacak ihracat işlemlerine izin verilmemesi gerekmektedir.

Müsteşar a.
Asım USANMAZ
Genel Müdür Yardımcısı V.

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine

böyle bir yazı buldum ...