Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: İhraç edilen malların geri gelmesi halinde gözetim uygulaması

Gerçi gözetim belgesi ile doğrudan ilgili değil ama fikir vermesi açısından değerlendirildiğinde gözetim belgesinin de istenmesinin gerekeceğini düşünmekteyim.


T.C.
BAŞBAKANLIK
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Sayı :B.02.1.DTM.0.03.06.01
Konu : 2006 yılı DTTDS Mevzuatı


20.01.2006 / 1656
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)


İLGİ: a) 19.09.2005 tarihli ve 23782 sayılı yazınız.
b) 27.09.2005 tarihli ve 44944 sayılı yazımız.
c) 27.12.2005 tarihli ve 33260 sayılı yazınız.

İlgi (c)’de kayıtlı yazınız ekinde yer alan ….. Tic. Ltd. Şti.’nin talebi tekrar değerlendirilmiş olup, Gümrük Mevzuatı çerçevesinde geri gelen eşya olarak kabul edilen eşyalar için  2004/23 sayılı “Tekstil ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ” kapsamında düzenlenecek “Kayıt Belgesi”nin gümrük idarelerince aranması gerekmektedir.
Bilgilerini ve gereğini arz ederim.