Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: yatırım teşvik süre


tamam bende buldum bir yazı teşekkürler ilginiz için.

22.06.2007 / 13122
GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ithal edilen eşyaya ait Gümrük Vergisi ve Katma Değer Vergisi açısından muafiyet ithal anında uygulanmakla birlikte gümrük yükümlülüğü, tebliğde ve teşvik belgesinde belirtilen şartların yerine getirilmesine kadar devam etmektedir. Gümrük Yükümlülüğü, ancak tebliğde ve teşvik belgesinde belirtilen şartların yerine getirilmesiyle ortadan kalkmaktadır. Aksi taktirde; şartları yerine getirmeyerek teşvik belgesinin iptal edilmesi durumunda, söz konusu eşyaya ait tahakkuk ettirilen vergilerin tahsil edilmesi gerekmektedir.
Bu nedenle; yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilen eşyaya ait vergilerin, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarih esas alınarak tahakkuk ve tebliğ ettirilmesi gerekmektedir.
Teşvik belgesi kapsamında muafiyet ve istisna uygulanarak ithal edilecek eşyaya ait gümrük vergilerinin (fonlar dahil) tahakkuk ettirilerek yükümlüsüne tebliğ edilmesi yolunda BİLGE sisteminde düzenleme çalışmalarına başlanılmıştır.
Ancak yeni düzenleme uygulamaya başlamasına kadar yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilecek eşyaya ait muafiyet uygulanan Gümrük Vergisi, istisna uygulanan Katma Değer Vergisi ile eşyanın teşvikli olması nedeniyle alınmayan fonların (Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu gibi) tahakkuk ettirilerek yükümlüsüne tebliğ edilip, tebliğ-tebellüğ belgesinin serbest dolaşıma giriş beyannamesine eklenmesi için bağlantınız gümrük idarelerine talimatın verilmesini rica ederim.
__________________
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ