Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart GÜMRÜK VERGİLERİNDEN MUAFİYET VE İSTİSNA TANINACAK
Karar Sayısı : 2008/13676Ekli “Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 29/4/2008 tarihli ve 10979 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/5/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANIGÜMRÜK VERGİLERİNDEN MUAFİYET VE İSTİSNA TANINACAK

HALLER HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN KARARMADDE 1 – 13/1/2000 tarihli ve 2000/53 sayılı Kararnamenin eki "Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Karar"ın 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.MADDE 2 – Aynı Kararın 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrasının ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."Muafiyetten yararlanacak sağlık ya da tıbbi araştırma kurum veya kuruluşu, eşyanın insan sağlığı ve ürün güvenliği yönlerinden uygun olduğunu Sağlık Bakanlığından alınacak belge ile gümrük idaresine tevsik eder."MADDE 3 – Aynı Kararın 116 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."2) Münhasıran malûl ve sakatlar tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan (3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren sol bacak engeli olan gazilerde özel tertibat aranmaz) ve bunlar tarafından ithal edilen motorlu veya motorsuz koltuklar, bisiklet, motosiklet ve motor silindir hacmi 1600 (dahil) cc'ye kadar olan binek otomobilleri (arazi taşıtları hariç) ile el ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş olmaları nedeniyle bizzat sakat kişi tarafından kullanılamayan, sakat kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunan ve sakat kişinin üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya sakat kişi tarafından iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılan motor silindir hacmi 2500 (dahil) cc'ye kadar olan taşıtlar (arazi taşıtları ve binek otomobiller hariç)gümrük vergilerinden muaftır."MADDE 4 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 5 – Bu Karar hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey