Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: ithal etiket


Merhaba,
Gümrük Kanunu MADDE 56- 1. Gerek üzerlerinde, gerek iç ve dış ambalajlarında üretildiği ülkeden başka bir ülke ürünü olduğunu gösteren veya böyle bir izlenim uyandıran isim ya da simgeler taşıyan eşyanın Türkiye'ye ithaline izin verilmez. Bu gibi eşyanın Türkiye'den transit geçişine veya antrepo ve benzeri yerlere konulmasına ya da yeniden ihracına Müsteşarlıkça izin verilebilir.
2. Türk menşeli eşyada kullanılmak üzere ve bunların başka ülke menşeli olduğunu gösterecek veya böyle bir izlenim uyandıracak nitelikte, üzerleri yabancı dille yazılı veya basılı her türlü boş zarf, şerit, etiket, damga ve benzeri eşya ile Türkiye'de düzenlenebilecek belgeleri başka ülkelerde düzenlenmiş gibi gösterebilecek nitelikte, üzerleri imzalı veya imzasız olsun, Türkiye'de yerleşik olmayan yabancı firmalara ait proforma faturalar hariç boş faturaların Türkiye'ye ithaline izin verilmez.
Türkiye'de yerleşik firmalarla, lisans, royalti veya patent anlaşması imzalamış yabancı firmaların bu tür eşyası bu hükmün dışındadır.....

Eşyanız bu kapsamdaki bir ürün olduğundan ithali yasak bir ürünü yurt içinde bıraktığınızdan 5607 sayılı kanun ile muhatap da olabilirsiniz.. Dikkatli olun ve süreyi geçirmeden gümrükten ne yapılabileceğine dair görüş alın....Ufacık bir şeyden baş ağrıtmayın... Gümrükler istemiyor diye bir şey olmaz. Bu gibi eşya imha gerektirdiğinden gönülsüz olabilirler. Yerleri yok ise geri çevrilirsiniz ama sizin müracaatınıza yazılı cevap vermeleri gerekir. İmalat kayıpları için ekspertiz raporu ibraz edilebilir. İrhacat ile dışarı çıkarmak en kolayı, bir şekilde dışarı gönderin derim. Çıkışta 22000 adedi kimse saymaz. Eksiği fazlası kapanır gider. Resmiyete sokarsanız başınızı ağrıtabilir. Gümrükle görüşün ve süre geçmeden karar verin... Kolaylıklar dilerim.