Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Garanti Belgesi ithalat


Merhaba,
Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin (14.06.2003 t. 25138 s. R.G.) Madde 18 Garanti Belgesi Muafiyet İşlemlerini düzenlemekte olup "Garanti belgesi ile satılmak zorunda olan bir malın imalatının veya ithalatının yalnızca bir gerçek veya tüzel kişiliğin siparişi üzerine, özel olarak gerçekleştirilmesi durumunda; satıcı ile tüketici arasında satış sonrası hizmetlerini de kapsayacak şekilde bu Yönetmelik hükümlerine uygun yazılı bir sözleşmenin bulunması kaydıyla ve ayrıca kendi ihtiyacında kullanılmak üzere yapılacak imalat veya ithalatlarda, garanti belgesi düzenleme zorunluluğu aranmaz." hükmüne amirdir.

Burada ele alınacak iki husus vardır:
1- Malı satan satıcı(ithalatçı) ile tüketici (kullanıcı) arasında satış sonrası hizmetlerini de kapsayacak şekilde bu Yönetmelik hükümlerine uygun yazılı bir sözleşmenin bulunması kaydıyla, yani Garanti ile ilgili mevzuat özel olarak iki kişi arasında sözleşme ile düzenlenmiş ise ayrıca garanti belgesi uygulamasından ilgili merci uygun bulursa muaf tutulabilirsiniz. Bu genelde az sayıda eşya için uygun bir işlemdir. Örneğin 1 adet özel bir makine getirdiniz alıcı ile bir yukarıda zikredilen hususları ihtiva eden yazılı bir anlaşma yapıp (Garanti ve Tamir Süresi, Bulunması Zorunlu Bilgiler, Ücretsiz Tamir Yükümlülüğü, Diğer Yükümlülükler, Hizmet Yükümlülüğü, Değiştirilen Ürünün Garanti Süresi, Kullanım Hatası gibi ilgili yönetmelikte geçen düzenlemeleri ihtiva eden)bunu da Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünü'ne ibraz etmeniz halinde uygun bulunursa Garanti muafiyet yazısını size verir sizde bu yazı ile ithalatınızı belgeden muafen yaparsınız. Ancak alıcı firmanın bu duruma pek sıcak bakmayacağı düşüncesindeyim. Özel bir güven ilişkisi halinde alıcı bunu kabul edebilir...
2-Kendi ihtiyacında kullanılmak üzere yapılacak ithalatlarda da dilekçe ile Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünü'ne yapılacak müracaat ile alınacak belge ile ithalat muafen yapılabilir.
Kısacası, bu maddeye göre işlem yapmak isteyen firmalar merkezlerinin olduğu İl'deki Sanayi ve Ticaret Müdürlüklerinden alacakları garanti belgesinden muaf olduklarını belirtir bir yazıyı gümrüklere ibraz etmek suretiyle mallarının ithalatını yapabilmektedirler.
Kolaylıklar dilerim...