Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: yurt dışından bakır ithalatı.


Aşağıdaki GTİP içeriklerini incelerseniz hangisini getirmeyi düşünüyorsunuz?

2502.00.00.00.11  - Bakırlı demir piritleri
 
2603.00  Bakır cevherleri ve zenginleştirilmiş bakır cevherleri
2603.00.00.00.11  - Bakır cevherleri
2603.00.00.00.12  - Zenginleştirilmiş bakır cevherleri
2620.30.00.00.00  - Başlıca muhtevası bakır olanlar
 
2825.50  - Bakır oksitleri ve hidroksitleri
2825.50.00.00.11  - - Bakır I oksit ( kırmızı bakır oksit )
2825.50.00.00.12  - - Bakır II oksit ( siyah bakır oksit )
2825.50.00.00.13  - - Bakır hidroksitler
 
  - - - - Bizmut, stronsiyum, bakır, kadmiyum, kurşun klorür :
2827.39.85.20.11  - - - - - Bizmut klorür
2827.39.85.20.12  - - - - - Stronsiyum klorür
2827.39.85.20.13  - - - - - Bakır klorür
2827.39.85.20.14  - - - - - Kadmiyum klorür
2827.39.85.20.15  - - - - - Kurşun klorür
 
2827.41  - - Bakır :
2827.41.00.10.00  - - - Bakır oksiklorür
2827.41.00.20.00  - - - Bakır hidroksiklorür
 
2833.25  - - Bakır sülfatlar :
2833.25.00.10.00  - - - Bakır I sülfat
2833.25.00.20.00  - - - Bakır II sülfat (göz taşı)
 
2834.10.00.30.00  - - Bakır, magnezyum, lityum
 
2834.29.40.00.00  - - - Bakır nitratlar
 
  - - - - Magnezyum; bakır :
2836.99.11.10.00  - - - - - Magnezyum karbonat
2836.99.11.20.00  - - - - - Bakır karbonat
 
2837.19.00.90.12  - - - - Bakır siyanürler
 
2842.90.80.15.00  - - - - Kurşun, bakır arsenit ve arsenatlar
 
2848.00.00.10.00  - Bakır fosfür (ağırlık itibariyle % 15' den fazla fosfor içerenler)
 
2853.00.90.10.00  - - Kalaylı bakır amalgamları
 
2915.29.00.90.12  - - - - Bakır, kurşun, demir asetatlar