Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: ihtal komur

Aşağıdaki GTİPleri inceledikten sonra taşkömürünün GTİP belirlerseniz size daha sağlıklı bilgiler veririz.


27.01  Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak ve benzeri katı yakıtlar:
  - Taşkömürü (toz haline getirilmiş olsun olmasın fakat aglomere edilmemiş):
2701.11  - - Antrasit:
2701.11.10.00.00  - - - Uçucu madde limiti (kuru halde, serbest mineral madde esasına göre) %10'u geçmeyenler
2701.11.90.00.00  - - - Diğerleri
2701.12  - - Bitümenli taşkömürü:
2701.12.10.00.00  - - - Kokluk taşkömürü
2701.12.90.00.00  - - - Diğerleri
2701.19.00.00.00  - - Diğer taşkömürleri
2701.20  - Taşkömüründen elde edilen briketler, topak ve benzeri katı yakıtlar
2701.20.00.00.11  - - Briketler
2701.20.00.00.12  - - Topaklar
2701.20.00.00.19  - - Diğerleri
 
27.02  Linyit (aglomere edilmiş olsun olmasın) (siyah kehribar hariç):
2702.10.00.00.00  - Linyit (toz haline getirilmiş olsun olmasın fakat aglomere edilmemiş)
2702.20.00.00.00  - Aglomere linyit
 
2703.00  Turb (turb döküntüleri dahil) (aglomere edilmiş olsun olmasın)
2703.00.00.00.11  - Tarımda kullanılan turb
2703.00.00.00.12  - Tarımda kullanılan aglomere turb
2703.00.00.00.19  - Diğerleri
 
2704.00  Taşkömürü, linyit ve turbdan elde edilen kok ve sömikok (aglomere edilmiş olsun olmasın); karni kömürü:
  -Taşkömüründen elde edilen kok ve sömikok:
2704.00.11.00.00  - - Elektrot imaline mahsus olanlar
  - - Diğerleri:
2704.00.19.10.00  - - - Yüksek evsaflı kok
2704.00.19.90.00  - - - Diğerleri
2704.00.30.00.00  - Linyitten elde edilen kok ve sömikok
  - Diğerleri:
2704.00.90.10.00  - - Karni kömürü
2704.00.90.90.00  - - Diğerleri