Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: havalı araç getirmeÖncelikle;

1)AT Tip onay belgesi yok ise , Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Tip Onay Belgesi alınacak.
2)2008/6 Sayılı İthalat Tebliğine istinaden "Garanti Belgesi" alınacak (Garanti Belgesi alınmadan önce Satış Sonrası Yeterlilik Hizmet belgesi alınması gerekmektedir ve her iki belge 'de 30.06.2008 tarihinden itibaren elektronik ortamda alınmaktadır.)
3)Proforma Fatura Vizesi yaptırılmalıdır.
4) ÖTV (Binek otomobil sınıfına koyarsak)
Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler %37
Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler %60
Motor silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler %84
5)İhtisas gümrük müdürlükleri;
İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Yeşilköy Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü, İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Gebze Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü ve İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı İzmir Gümrük Müdürlüğü'nden yapılır.


İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ İthalat : (2008/6) (31.12.2007 t. 26743 s. R.G.)Dış Ticaret Müsteşarlığından:

MADDE 1- (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) ve tanımları belirtilen eşyaların gümrük beyannamelerinin tescilinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca (Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü) onaylanacak garanti belgesi gümrük idarelerince aranır. Bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı
8403.10 Yalnız kat kaloriferi (kombi cihazları)
8414.51.00.20.00 ) 8414.59.20.20.00 ) 8414.59.40.20.00 ) 8414.59.80.20.13) 8414.59.80.20.14) Evlerde kullanılanlar
8414.60.00.10.00 Evlerde kullanılanlar
8414.80.80.20.00 Yalnız evlerde kullanılan ve aspiratörü olan filtreli davlumbazlar
84.15 Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil) (8415.90 hariç)
8418.21 )
8418.29 ) Yalnız ev tipi buzdolapları
8419.11.00.00.00 Gazla çalışan anında su ısıtıcılar
8419.19.00.00.11 Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)
8421.12 Çamaşır kurutma makinaları
8421.21.00.00.00 Suyun filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus olanlar
8422.11.00.00.00 Evlerde kullanılanlar
8424.10 Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)
84.27 Forkliftler
84.29 Kendinden hareketli buldozerler, angledozerler, greyderler, toprak tesviyesine mahsus makinalar, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar ve yol silindirleri
8433.11 Motorlu olanlar (yatay bir zemin üzerinde dönen kesici tertibatlı)
8443.31 Baskı, kopyalama veya faks geçiş fonksiyonlarının iki veya daha fazlasını yapan, otomatik bilgi işlem makinalarına veya networke bağlanabilen makinalar
8443.32 Diğerleri, otomatik bilgi işlem makinalarına veya networke bağlanabilen makinalar
8443.39 Diğerleri
8450.11 ) 8450.12.00.00.00 ) 8450.19 ) Yalnız evlerde kullanılan çamaşır makinaları
8451.21.10.00.11 Evlerde kullanılanlar
8451.21.90.00.11 Evlerde kullanılanlar
8452.10 Ev tipi dikiş makinaları
84.58 Metal işlemeye mahsus torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil)
84.59 Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı işlem üniteleri dahil) [84.58 pozisyonundaki torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil) hariç]
84.60 Metalleri veya sermetleri taşlama taşları, aşındırıcılar veya parlatma ürünleri vasıtasıyla işleyen çapak alma, bileme, taşlama, honlama, lepleme, parlatma veya başka şekilde tamamlama işlemlerine mahsus tezgahlar (84.61 pozisyonundaki dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları hariç)
8470.10.00.00.00 Harici bir elektrikli güç kaynağı olmaksızın çalışabilen elektronik hesap makinaları ve hesaplama fonsiyonu olup verilen bilgileri kay deden, kaydedilen bilgileri yeniden veren ve gösteren cep tipi makinalar
84.71 Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan otomatik bilgi işlem makinaları ve bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri kayıt ortamına kod şekline dönüştürerek girmeye ait makinalar ile bu verileri işleyen makinalar (8471.80.00.00.00; 8471.90.00.00.00 hariç)
85.02 Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve rotatif elektrik konvertörleri
8504.40.90.90.11 Kesintisiz güç kaynakları
85.08 Vakumlu eIektrik süpürgeleri (8508.70.00.00.00 hariç)
8509.40 Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya sebze presleri
8509.80.00.00.00 Yalnız mutfak artıklarını öğüterek yok eden makinalar
8510.10.00.00.00 Traş makinaIarı
8510.20.00.00.11 Saç kesme makinaları
8510.30.00.00.00 Epilasyon cihazları
8512.30.10.00.00 Motorlu araçlarda kullanılan türdeki hırsız alarmları
8516.31 Saç kurutucular
8516.40 Elektrikli ütüler
8516.50.00.00.00 Mikro dalgalı fırınlar
8516.60.10.00.00 Ocaklar (en az bir fırını ve bir ısıtma levhası olanlar)
8516.60.70.00.00 Izgaralar ve kızartma cihazları
8516.60.80.00.00 Gömme fırınlar
8516.60.90.00.11 Tost makinaları
8516.71.00.00.00 Kahve veya çay yapmaya mahsus cihazlar
8516.72.00.00.00 Ekmek kızartma makinaları
8516.79.20.00.00 Fritözler
85.17 Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için olan telefonlar dahil); ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar (kablolu veya kablosuz ağlarda (yerel veya geniş kapsamlı alan ağları gibi) iletişime mahsus cihazlar dahil), ( 84.43, 85.25, 85.27 veya 85.28 pozisyonunda yer alan alıcı veya verici cihazlar hariç ) ( 8517.70 hariç)
8519.50.00.00.00 Telefonlara cevap verme makinaları
85.21 Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tunerle birlikte olsun olmasın)
8525.80 Televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü kaydedici
Kameralar
8526.91.80.00.11 İstikamet bulucular
85.27 Radyo yayınlarını alıcı cihazlar ( aynı kabin içinde ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz veya saatle birlikte olsun olmasın)
85.28 Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayanlar); televizyon alıcı cihazları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses veya görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın)
8531.10 Hırsızlığa veya yangına karşı alarmlar ve benzeri cihazlar
8543.70.10.00.00 Tercüme veya sözlük fonksiyonlu elektrikli makinalar
87.01 Traktörler (87.09 pozisyonuna giren traktörler hariç)
87.02 87.02 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (şoför dahil) motorlu taşıtlar
87.03 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) (8703.10 hariç)
87.04 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar
8706.00 87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtlar için motorla donatılmış şasiler
87.11 Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler
8712.00 Motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtlar (üç tekerlekliler dahil)
87.13 Engelliler için tekerlekli koltuklar ve diğer taşıtlar (motoru veya hareket ettirici başka bir tertibatı olsun olmasın)
8715.00.10.00.00 Çocuk arabaları, pusetler ve çocuk taşımaya mahsus benzeri arabalar
90.06 Fotoğraf makinaları (sinematografik olanlar hariç); fotoğrafçılıkta flaş ışığı meydana getirmeye mahsus cihazlar ve flaş lambaları (85.39 pozisyonundaki deşarj lambaları hariç) (9006.91.00.10.00; 9006.91.00.90.00; 9006.99 hariç)
9018.90.10.00.11 Elektronik tansiyon aleti
9018.90.10.00.12 Mekanik tansiyon aleti
9018.90.10.00.13 Kan basıncını ölçmeye mahsus diğer alet ve cihazlar
9019.10.10.00.11 Cihazlar
9019.10.90.00.13 Basınçlı su ile masaj yapan hidro banyo sistemleri
9021.40.00.00.00 Sağırların işitmesini kolaylaştırmaya yarayan cihazlar (aksam, parça ve aksesuar hariç)
9028.30 Elektrik sayaçları
9101.11.00.00.00 Sadece mekanik göstergesi olanlar
9101.19.00.00.00 Diğerleri
9101.21.00.00.00 Otomatik kurmalı olanlar
9101.29.00.00.00 Diğerleri
9102.11.00.00.00 Sadece mekanik göstergesi olanlar
9102.12.00.00.00 Sadece opto-elektronik göstergesi olanlar (dijital)
9102.19.00.00.00 Diğerleri
9102.21.00.00.00 Otomatik kurmalı olanlar
9102.29.00.00.00 Diğerleri
9207.10.30.00.00 Dijital-piyanolar
9504.10.00.00.00 Bir televizyon alıcısıyla birlikte kullanılabilir türden video oyunları
9506.91.10.00.00 Güç ayarlama mekanizmalı egzersiz aletleri (aksam, parça ve aksesuar hariç)

MADDE 2- (1) Gümrük Müsteşarlığı'nın BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerince garanti belgesi kapsamında gerçekleştirilen ithalat işlemleri, garanti belgesinin orjinal nüshası aranılmaksızın belgenin elektronik ortamdaki kayıtları dikkate alınarak yürütülür.

MADDE 3- (1) 30/12/2006 tarihli ve 26392 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat: (2007/6) sayılı "İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ" değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 1/1/2008 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey