Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Gümrüklü Cep Tel

Gümrük Kontrolüne tabi gönderilerin bekleme süresi içinde alıcıları tarafından alınmaması halinde mahreç ilkesine iade edilmeyerek, tasfiye işlemine tabi tutulmak üzere kendilerine bildirilmesinin istenildiği, ancak üyesi bulundukları Dünya Posta Birliği Kongresi Kararları ( UPU ) gerekse yurt içi mevzuat hükümleri uyarınca, yurt dışından ülkemize gelen ve bekleme süresi içinde alıcıları tarafından alınmayan gümrük kontrolüne tabi gönderilerin çıkış ülkesine iade edilmesi gerektiği belirtilerek, Müsteşarlığımıza intikal ettirilmiştir.
Bilindiği üzere 4458 sayılı Gümrük Kanununun 174 üncü maddesinde; posta yolu ile Türküye Gümrük Bölgesine gelen veya Gümrük Bölgesinden giden eşyanın 93 ile 107 nci maddelerinde belirtilen hükümlere tabi genel antrepo sayılan yerlere; posta idaresinin sorumluluğu ve gümrük idaresinin gözetimi altında konulacağı, eşyanın buralarda bekleme süresinin Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası posta anlaşmaları hükümlerine tabi olduğu aynı kanunun 101 inci maddesinde, eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresinin sınırsız olduğu hüküm altına alınmıştır.
Konu ile ilgili olarak bu defa PTT Genel Müdürlüğü Uluslar Arası İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan alına ve bir örneği ekte gönderilen 17.04.2001 tarihli, 2062 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesinde; söz konusu Dünya Posta Birliği Sözleşmesi gereğince gümrük kontrolüne tabi gönderilerin, bekleme süresi içinde alıcıları tarafından alınmaması halinde çıkış ülkesine iade edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.
Bu itibarla, gümrük kontrolüne tabi gönderilerin bekleme süresi içinde alıcıları tarafından alınmaması halinde tasfiye hükümlerine tabi tutulmayarak çıkış ülkesine iade edilmesi gerekmektedir.
ALINTIDIR.