Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Güneş gözlüğü ithalatı yapmak istiyorum


     CE KKDY :    Standardizasyon Tebliği 2008-11 gereğince; Avrupa Birliği’nde serbest dolaşıma girmemiş ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulmak istenen kişisel koruyucu donanım ürünlerinin, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine uygun ve güvenli olması zorunludur. Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığınca Yapılan denetimlerde ürüne ilişkin mevzuat hükümlerine herhangi bir aykırılığın tespit edilmemesi halinde, gümrüklere ibraz edilmek üzere UYGUNLUK BELGESİ verilir.
        Ürünün teknik düzenlemesine uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, yapılan denetimler sonucunda teknik mevzuatına aykırı ve/veya güvensiz olduğunun tespiti halinde keyfiyet, red sebeplerini içeren bir yazıyla firmaya ve gümrük idaresine bildirilir ve söz konusu ürünün ithalatına gümrük idarelerince izin verilmez.