Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: turkiyeden eski 1980 model alti otomobiller


Merhaba,

1-Türkiye'den 1980 Model arabayı Almanya'ya gönderebilirsiniz , yapmanız gereken , Aracın bağlı olduğu Vergi dairesinden ilişiğini kesmek ve fatura düzenlemek.İhracat işlemlerinde herhangi bir kısıtlama olmadığından Türkiye'den Kullanılmış araç gönderebilirsiniz.Ancak , Almanya Devletinin mevzuatı kullanılmış aracın Ülkelerine izin veriyor ise yapabilirsiniz.Tavsiyem önce Almanya'ya kullanılmış araç ithalinin mümkün olup olmadığını araştırın.

2-Eğer Türkiye'ye Kesin olarak dönüş yapacak iseniz , yani kanuni ikametgahınızı Türkiye'ye aldıracak iseniz , 3 yaşına kadar kullanılmış araç getirebiliyorsunuz.bu araçları fiili ithal tarihinden itibaren 12 ay geçmedikçe satamıyorsunuz.

Gerekli mevzuatın sizi ilgilendiren maddeleri aşağıdadır.

Şahsi Mahiyette Bazı Eşyanın Bedelsiz İthaline İlişkin Tebliğ (Bedelsiz İthalat Seri No: 1) (20.02.2000 t. 23970 s. R.G.)


Madde 3- a) Yurtta bir takvim yılında 6 aydan fazla kalmamış olmaları kaydıyla Türkiye gümrük bölgesi dışında en az 24 ay (Türkiye'de bir takvim yılında 45 güne kadar kalışlar yurt dışındaki ikamet süresinden sayılır) ikamet ettikten sonra kanuni ikametgahlarını kesin olarak Türkiye'ye nakledenler,

b) Kararname ile yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri (Bunlar için Türkiye gümrük bölgesi dışında en az 24 ay ikamet şartı aranmaz),

İkametgahlarını naklettikleri son giriş tarihinden en az 6 ay öncesinden beri yurt dışında bulundukları ülkede adlarına kayıtlı ve adlarına kaydının yapıldığı yıl itibariyle (kayıt ve model yılı dahil) 3 yıldan eski olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaları gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edebilirler.

Madde 4- Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle kanuni ikametgahını yabancı bir ülkeden Türkiye gümrük bölgesine kesin olarak nakleden kişilerin (evlilik suretiyle Türk vatandaşlığına geçenler hariç) ikametgahlarının naklinden önceki Türkiye'ye son giriş tarihinden en az 6 ay öncesinden beri yurt dışında bulundukları ülkede adlarına kayıtlı ve adlarına kaydının yapıldığı yıl itibarayle (kayıt ve model yılı dahil) 3 yıldan eski olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtalarının ithalinde gümrük vergileri aranmaz. Bunların Türkiye gümrük bölgesi dışında 24 ay ikamet etmeleri şart değildir.

Madde 5- a) Motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtası ithali aile ünitesine tanınır.

b) Verilen hak şahsın taşıması gereken şartlara bağlı olduğundan, otomobil ithal başvurusu hak sahibi tarafından bizzat yapılır ve eşlerden biri, diğeri adına kayıtlı aracı ithal edemez.

Madde 7- Muafen ithal edilmiş olan motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaları, serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren 12 ay geçmedikçe, gümrük idaresine bildirilmeden belli bir para karşılığı veya karşılıksız olarak ödünç verilemez, teminat olarak gösterilemez, kiralanamaz, devredilemez veya satılamaz.

Madde 20- Bu Tebliğ kapsamı araçların ithali amacıyla İstanbul Yeşilköy Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü, Gebze Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük Müdürlüğü ve Ankara Bedelsiz İthalat ve Naklihane Gümrük Müdürlüklerinden herhangi birisine aşağıda belirtilen belgelerle birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir.

a) Müracaat formu (Gümrük idaresinden temin edilir.),

b) Pasaport veya pasaport yerine geçen belgeler (göçte pasaport ibrazı zorunlu değildir.),

c) İrsaliye veya taşıt giriş formu,

d) Teslim Tesellüm Belgesi (işlemleri aynı gün tamamlananlar için bu belge aranmaz.),

e) Vukuatlı nüfus kayıt örneği (aile ünitesi uygulanan hallerde),

f) İkamet ettikleri ülkede, işverenden ilişkilerinin kesildiğine dair belge ile İş ve İşçi Bulma Kurumundan işsizlik parası veya yardımı almadıklarını, keza ilgili makamlardan mevcut ikamet kaydını sildirdiklerini belgelemeleri, ayrıca ihtiyarlık sigorta primi kesintilerini durdurduklarına dair belgeyi, eğer okuyorlarsa okulla ilişiklerinin kesildiğini gösterir belgeyi Konsolosluklarımıza ibraz etmeleri üzerine ikametgahın nakledildiğine dair Konsolosluklarımızca düzenlenecek belge.

g) Taşıt araçları için (motosikletler dahil) hak sahipleri adına kayıtlı mülkiyet ve trafik belgeleri,

h) İthalat talebinde bulunmayan eşin 5 yıl geçmedikçe yeniden ithal izni verilmesi için müracaat etmeyeceğine dair tasdikli beyanname taahhütname,