Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: İhracatta Kullanılan Belgeler, Onay İşlemleri ve Ticari Kuruluşlar
Düzeltme ve Ekleme;

Ülkemiz ile Serbest Ticaret Antlaşması olan Ülkelere düzenlenen EUR-MED Dolaşım Sertifikaları: Menşeli ürünlerin Anlaşma hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idareleri veya Müsteşarlık tarafından yetkili kılınacak kuruluşlarca usulüne uygun olarak düzenlenip gümrük idarelerince vize edilen belgeyi.

Bedelsiz İhracat:

Bedelsiz ihracat konusu malların değeri 250.000.-USD kadar ilgili Gümrük İdaresi , 250.000.-USD ile 500.000.-USD ilgili İhracatçılar Birliği , 500.000.-USD'ın üstü ilgili ihracatçılar birliği kanalı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı (Bkz. Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ (No: İhracat 2008/12) sonuçlandırır.

Ticari Kiralama Yoluyla Yapılan İhracat: 12.09.2008 tarihinden yürülükten kaldırılacaktır.

(Bkz.Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: İhracat 2006/3) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ (No: İhracat 2008/9)

Ayrıca İhracat işlemleri ile alakalı , Sanayicilerin olmazsa olmaz belgeleri ;Dış Ticaret Müsteşarlığı , İhracat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgeleri , Hariçte İşleme izin Belgeleri.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey