Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Transit Eşyanın Antrepoya Alınması


Merhaba,
Sorunuz tam anlaşılır şekilde değil ama cevap vermeye çalışıyım
öncelikle siz transit eşyasını özet beyan ile geçiçi depolamamı yapmak istiyorsunuz yoksa antrepo beyannamesi ile antrepoyamı almak istiyorsunuz?

eğer geçici depolama yapacaksanız vergi nosuna ihtiyacınız yok eşyayı taşıyan nakliye firması özet beyan vererek eşyanızı geçici depolama olarak gümrük denetimine sunar.
eğer antrepo beyannamesi ile antrepoya alacaksanız bu rejim beyanında bulunmak demektir ki bunun için vergi numarası gerekecektir.

ithalat rejimi kararından

Madde 8- İthalat Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ve istisnalar haricinde, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilir.
hükmüne amirdir

diğer taraftan transit rejiminde
transit hükümlerinin ihlali maddesinde

Transit rejimi çerçevesinde taşınan eşyayı, rejim hükümlerine aykırı olarak yurt içinde bırakanlar hakkında eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katına kadar ağır para cezasına hükmolunur. Ayrıca, eşya müsadere edilir.
hükmüne amirdir

transit ticaret eşyası ithalat rejimi kapsamında yurt dışından satın alınan mal olarak yorumlanmaktadır vergi numarasının aranması hususuda gümrük idaresinin aksi bir durumda birilerini muhatap kabul edebilmesi için uyguladığı bir gerekçedir.