Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Bedelsiz Traktör İhracatı ve aşamaları
Belirtmiş olduğunuz beyannamenin açılış sebebi göz önüne alındığında Rejim Kodunun 6323 olması gerekir.6323 ün anlamı:İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın vergi muafiyeti uygulanarak yeniden ithali demektir.Bu işlemlerin nasıl ve ne suretle yapıldığını bilmeniz için ilgili Mevzuatı inceleyeniz.İlgili Mevzuat ise aşağıdaki gibidir;
4458 Sayılı Gümrük Kanunun 168 nci maddesi ile Gümrük Yönetmeliğinin 550 ila 555,557 ila563,565 ila 568 arası ve 637.Maddeleri ile 24551 sayılı,12.10.2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Hariçte İşleme - Geçici Çıkış - Geri Gelen Eşya Seri No: 2 sayılı Gümrük Genel Tebliği.
4458 sayılı Gümrük Kanunun 169 ncu maddesi ile Gümrük Yönetmeliğinin 564 ncü maddesi ve
23955 sayılı,05 Şubat 2000 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıdır.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey