Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: iplik yardim5402 Sentetik filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş) (67 desiteksten az olan sentetik mono filamentler dahil) :
- Naylon veya diğer poliamidlerden yüksek mukavemetli iplikler:
5402.11 - - Aramidlerden olanlar:
5402.11.00.10.00 - - - 67 desiteksi geçmeyenler
- - - 67 desiteksi geçenler:
5402.11.00.21.00 - - - - Sentetik balıkağı iplikleri (kalınlığı en az 70 denye, kat adedi en az iki, büküm katsayısı en az on, çekme dayanımı ilk iki katta 2 kg.müteakip katlarda 1'er kg. olmak şartıyla)
5402.11.00.29.00 - - - - Diğerleri
5402.19 - - Diğerleri:
5402.19.00.10.00 - - - 67 desiteksi geçmeyenler
- - - 67 desiteksi geçenler :
5402.19.00.21.00 - - - - Sentetik balıkağı iplikleri (kalınlığı en az 70 denye, kat adedi en az iki, büküm katsayısı en az on, çekme dayanımı ilk iki katta 2 kg. müteakip katlarda 1'er kg. olmak şartıyla)
- - - - Diğerleri:
5402.19.00.29.11 - - - - - 660 desitekse (dahil) kadar olanlar
5402.19.00.29.12 - - - - - 660 desiteksten yukarı olanlar
5402.20 - Poliesterlerden yüksek mukavemetli iplikler:
5402.20.00.10.00 - - 67 Desiteksi geçmeyenler
- - 67 Desiteksi geçenler :
5402.20.00.21.00 - - - Sentetik balıkağı iplikleri (kalınlığı en az 70 denye, kat adedi en az iki, büküm katsayısı en az on, çekme dayanımı ilk iki katta 2 kg. müteakip katlarda 1'er kg. olmak şartıyla)
- - - Diğerleri
5402.20.00.29.11 - - - - 660 Desitekse (dahil) kadar olanlar
5402.20.00.29.12 - - - - 660 Desiteksten yukarı olanlar
- Tekstürize iplik:
5402.31 - - Naylon veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçmeyenler):
5402.31.00.10.00 - - - 6,7 Teksi geçmeyenler
5402.31.00.20.00 - - - 6,7 Teksi geçenler
5402.32.00.00.00 - - Naylondan veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçenler)
5402.33 - - Poliesterlerden:
5402.33.00.10.00 - - - 6,7 Teksi geçmeyenler
5402.33.00.20.00 - - - 6,7 Teksi geçenler
5402.34 - - Polipropilenden:
5402.34.00.10.00 - - - 6,7 Teksi geçmeyenler
5402.34.00.20.00 - - - 6,7 Teksi geçenler
5402.39 - - Diğerleri:
- - - 6,7 Teksi geçmeyenler
5402.39.00.10.11 - - - - Akrilik esaslı sentetik filamentlerden
5402.39.00.10.12 - - - - Vinil esaslı sentetik filamentlerden
5402.39.00.10.19 - - - - Diğerleri
- - - 6,7 Teksi geçenler
5402.39.00.20.11 - - - - Akrilik esaslı sentetik filamentlerden
5402.39.00.20.12 - - - - Vinil esaslı sentetik filamentlerden
5402.39.00.20.19 - - - - Diğerleri
- Diğer iplikler (tek kat bükülmemiş veya metrede en fazla 50 tur bükülmüş):
5402.44 - - Elastomerlerden:
5402.44.00.10.00 - - - 6,7 Teksi geçmeyenler
5402.44.00.20.00 - - - 6,7 Teksi geçenler
5402.45 - - Diğerleri, naylonlardan veya diğer poliamidlerden:
5402.45.00.10.00 - - - 6,7 Teksi geçmeyenler
5402.45.00.20.00 - - - 6,7 Teksi geçenler
5402.46 - - Diğerleri, poliesterlerden (kısmen çekimli):
5402.46.00.10.00 - - - 6,7 Teksi geçmeyenler
5402.46.00.20.00 - - - 6,7 Teksi geçenler
5402.47 - - Diğerleri, poliesterlerden:
5402.47.00.10.00 - - - 6,7 Teksi geçmeyenler
5402.47.00.20.00 - - - 6,7 Teksi geçenler
5402.48 - - Diğerleri, polipropilenden:
5402.48.00.10.00 - - - 6,7 Teksi geçmeyenler
5402.48.00.20.00 - - - 6,7 Teksi geçenler
5402.49 - - Diğerleri:
- - - 6,7 Teksi geçmeyenler
5402.49.00.10.11 - - - - Politetraflor etilenden olanlar
5402.49.00.10.12 - - - - Cerrahi ipliklerin imaline mahsus laktik asit ve glikol asitin kopolimerle- rinden olanlar
5402.49.00.10.13 - - - - Baskı haddelerine mahsus elbise kollarının imalinde kullanılan polivinil alkolün tekstürize edilmemiş filament iplikleri
5402.49.00.10.14 - - - - Tamamen poliglikolik asitten olanlar
5402.49.00.10.15 - - - - Karbon lifli ipliklerin imaline mahsus, uzunluğu 100 m. veya daha fazla, ağırlığı her metrede 0,12 gr. veya daha fazla fakat 3,75 gr.ı geçmeyen, fitil şeklinde olup 1000 veya daha fazla fakat 25 000'den az deevamlı filament içeren, ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla akrilonitril içeren tek kat sentetik filament iplikler
5402.49.00.10.16 - - - - 56.07 Pozisyonunda yer alan eşyaların imaline mahsus 55, 110, 165 veya 1760 desiteksteki bükülmemiş polietilen filament iplikler
5402.49.00.10.17 - - - - Tamamen poli (tiyo-1,4-fenilen) den bükülmemiş tek kat sentetik filament iplikler
5402.49.00.10.19 - - - - Diğerleri
- - - 6,7 Teksi geçenler
5402.49.00.20.11 - - - - Politetraflor etilenden olanlar
5402.49.00.20.12 - - - - Cerrahi ipliklerin imaline mahsus laktik asit ve glikol asitin kopolimerle- rinden olanlar
5402.49.00.20.13 - - - - Baskı haddelerine mahsus elbise kollarının imalinde kullanılan polivinil alkolün tekstürize edilmemiş filament iplikleri
5402.49.00.20.14 - - - - Tamamen poliglikolik asitten olanlar
5402.49.00.20.15 - - - - Karbon lifli ipliklerin imaline mahsus, uzunluğu 100 m. veya daha fazla, ağırlığı her metrede 0,12 gr. veya daha fazla fakat 3,75 gr.ı geçmeyen, fitil şeklinde olup 1000 veya daha fazla fakat 25 000'den az devamlı filament içeren, ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla akrilonitril içeren tek kat sentetik filament iplikler
5402.49.00.20.16 - - - - 56.07 Pozisyonunda yer alan eşyaların imaline mahsus 55, 110, 165 veya 1760 desiteksteki bükülmemiş polietilen filament iplikler
5402.49.00.20.17 - - - - Tamamen poli (tiyo-1,4-fenilen) den bükülmemiş tek kat sentetik filament iplikler
5402.49.00.20.19 - - - - Diğerleri
- Metrede 50 turdan fazla bükülmüş tek kat diğer iplikler:
5402.51 - - Naylondan veya diğer poliamidlerden:
5402.51.00.10.00 - - - 6,7 Teksi geçmeyenler
5402.51.00.20.00 - - - 6,7 Teksi geçenler
5402.52 - - Poliesterlerden:
5402.52.00.10.00 - - - 6,7 Teksi geçmeyenler
5402.52.00.20.00 - - - 6,7 Teksi geçenler
5402.59 - - Diğerleri:
- - - Polipropilenden:
5402.59.10.10.00 - - - - 6,7 Teksi geçmeyenler
5402.59.10.20.00 - - - - 6,7 Teksi geçenler
- - - Diğerleri:
- - - - 6,7 Teksi geçmeyenler
5402.59.90.10.11 - - - - - Akrilik esaslı sentetik filamentlerden
5402.59.90.10.12 - - - - - Vinil esaslı sentetik filamentlerden
5402.59.90.10.19 - - - - - Diğerleri
- - - - 6,7 Teksi geçenler
5402.59.90.20.11 - - - - - Akrilik esaslı sentetik filamentlerden
5402.59.90.20.12 - - - - - Vinil esaslı sentetik filamentlerden
5402.59.90.20.19 - - - - - Diğerleri
- Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) diğer iplikler:
5402.61 - - Naylondan veya diğer poliamidlerden:
5402.61.00.10.00 - - - 6,7 Teksi geçmeyenler
5402.61.00.20.00 - - - 6,7 Teksi geçenler
5402.62 - - Poliesterlerden:
5402.62.00.10.00 - - - 6,7 Teksi geçmeyenler
5402.62.00.20.00 - - - 6,7 Teksi geçenler
5402.69 - - Diğerleri :
- - - Polipropilenden :
5402.69.10.10.00 - - - - 6,7 Teksi geçmeyenler
5402.69.10.20.00 - - - - 6,7 Teksi geçenler
- - - Diğerleri :
- - - - 6,7 Teksi geçmeyenler
5402.69.90.10.11 - - - - - Akrilik esaslı sentetik filamentlerden
5402.69.90.10.12 - - - - - Vinil esaslı sentetik filamentlerden
5402.69.90.10.19 - - - - - Diğerleri
- - - - 6,7 Teksi geçenler
5402.69.90.20.11 - - - - - Akrilik esaslı sentetik filamentlerden
5402.69.90.20.12 - - - - - Vinil esaslı sentetik filamentlerden
5402.69.90.20.19 - - - - - Diğerleri

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey