Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Gümrük ten mal çekme


tekstil ürünleri ihtisas gümrük uygulamasına tabidir
ancak koyu işaretlediğim satır sizi ilgilendiriyor

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)
(SERİ NO:55)
MADDE 1 – (1) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 50 ila 63 üncü (50 ve 63 dahil) fasılları kapsamındaki tekstil ürünlerinin serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Halkalı Gümrük Müdürlüğü ile Atatürk Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Gemlik Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Mersin Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı İzmir Gümrük Müdürlüğü ile Denizli Gümrük Müdürlüğü, Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Ankara TIR Gümrük Müdürlüğü ile Kayseri Gümrük Müdürlüğü, Gaziantep Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Gaziantep Gümrük Müdürlüğünden yapılır.
(2) Ancak;
a) Pamuk, pamuk ipliği, yün ve yapağının,
b) Sanayiciler tarafından hammadde olarak kullanılmak kaydıyla getirilen yün iplik, tabii elyaf, suni sentetik elyaf ve ipliklerin,
c) En az 500 işçi istihdam eden ve ödenmiş sermayesi 2.000.000 (iki milyon) YTL olan şirketler için sadece Avrupa Birliği üyesi ülkelerden gelen tekstil ürünlerinin,
d) Geçici İthalat rejimi kapsamında yurda getirilmekle birlikte, serbest dolaşıma sokulmak istenen tekstil ürünlerinin,
e) İhraç edilen ve geri gelen eşya statüsündeki tekstil ürünlerinin,
f) Konfeksiyonda kullanılması mümkün olmayan 59.06 tarife pozisyonunda yer alan kord bezi üzerine kauçuk kaplanmış mensucatın,
g) Otomotiv imalatında ve montajında kullanılan parçalarla birlikte aynı özet beyan ile gelen bu kapsamdaki eşyanın,
h) Sanayiciler tarafından hammadde olarak kullanılmak kaydıyla getirilen her çeşit döküntülerin, kırpıntıların,
serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği yetkili gümrük idaresince gerçekleştirilir.
(3) Hava yolu ile getirilen veya posta yolu ve yolcu beraberinde gelen numune gibi miktar ve değer açısından önem arz etmeyen eşyanın ithal işlemleri ise eşyanın geldiği gümrük idaresi tarafından yapılabilir.
(4) Ekli listede yer alan eşya bu Tebliğ kapsamı dışındadır.