Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: ampul duy u


Merhaba

8536.70.00.20.00

Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devrelerinin anahtarlanmasına veya korunmasına veya elektrik devresine veya elektrik devresinden bağlantı yapmaya mahsus elektrik teçhizatı (örneğin; anahtarlar, röleler, sigortalar, dalga bastırıcılar, fişler, prizler ve soketler,ampul duyları ve diğer bağlayıcılar, bağlantı kutuları); optik lifler, optik lif demetleri veya kabloları için bağlayıcılar) : - Optik lifler, optik lif demetleri veya kabloları için bağlayıcılar : -- Seramikten olanlar :

%3 Gümrük Vergisi
(95/7606 Sayılı İthalat Rejim Kararı Ek:3 ve EK:4 listelere göre;16 nolu sektör için Çin Halk Cumhuriyeti menşeli eşyaların ithaltında Form A belgesi ibrazı vergi muafiyeti ve/veya indirmi sağlamaz. HARİÇ SEKTÖR olup GYÜ Muafiyetinden yararlanılamaz.)

%18 KDV uygulaması var.


Ayrıca;

GGM nün 29.05.2007 tarihli 16098 sayılı yazılarında Ölçü ve Ayar GTİP Listesi yayımlanmış, Ancak listenin dışında kalan ve İlgili mevzuata dahil olması gerektiği düşünülen eşyanın da ilgili bakanlığın bağlı birimine gönderilmesi gerektiği bildirilmiştir.

*Bazı Ölçü Ve Ölçü Aletlerinin 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu Kapsamına Alınmasına İlişkin 2006/10736 sayılı Karar ile 01.01.2007 tarihinden itibaren kapsam genişletilmiştir.

*EŞYANIN ÖZELLİKLERİ DİKKATE ALINARAK YORUMLANMALIDIR ! ! !ayrıntılı bilgiyi http://www.mavi.web.tr adresinden edinebilirsiniz. Ben oradan ediniyorum

İyi çalışmalar.


GGM nün 29.05.2007 tarihli 16098 sayılı yazısı


T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.00.17.521/8944

Konu :

29.05.2007 / 16098

GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNESanayi ve Ticaret Bakanlığından, alınan 09.03.2007 tarihli ve 1087 sayılı yazısı ekinde alınan 81 İl Müdürlüğüne muhatap 01.02.2007 tarihli ve 407 sayılı genelgede uygunluk değerlendirme ve muayene işlemleri yapılmadan ölçü ve ayar aletlerinin imalatının ve ithalatının yapılması gerektiği belirtilmektedir.

Söz konusu genelge Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kendi il müdürlüklerine yönelik olup, gümrük uygulaması açısından 3516 sayılı Ölçü ve Ayarlar Kanunu ve 05.06.2006 tarih ve 407 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamına giren ölçü ve ayar aletlerinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerine yönlendirilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 20.04.2007 tarihli ve 1966 sayılı yazısı eki Ölçü ve Ayarlar Kanunu kapsamı G.T.İ.P Listesinin bir örneği ilişikte gönderilmiştir. Söz konusu listenin ölçü ve ayar aletlerinin tamamını kapsamadığı bildirilmekte olup, bağlı idarelerinizde yapılacak uygulamada bu eksikliğin dikkate alınması ve liste kapsamında yer almamakla birlikte ilgili mevzuat uyarınca uygunluk değerlendirmesi gereken eşyanın da anılan Bakanlığın yetkili birimine gönderilmesi yönünde işlem yapılması gerekmektedir. Ayrıca, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yeni bir liste gönderildiğinde Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerinize bilgi verilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.Müsteşar a.

S.Umman HAMİDOĞULLARI

Gümrükler Genel Müdür V.EKLER

EK1- 1 liste fot

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine

KONTROLA TABİ ÜRÜNLEREŞYANIN TANIMI
GTİP

Tartı ve Tartı Aletleri
84 23 90 00 00 12 hariç

84 23 90 00 00 19 hariç

84 23 10 10 00 00 hariç

84 23 ‘ün tamamı

90 16 00 10 10 00

90 16 00 10 90 00

Basınç ölçme ve kontrol etmeye mahsus cihazlar
90 26 20 20 10 00

90 26 20 20 90 00

90 26 20 40 10 00

90 26 20 40 90 00

90 26 20 80 10 00

90 26 20 80 90 00

Lastik basınç ölçümünde kullanılanlar

Alkolmetre ve Alkolhidrometreleri
90 25 80 40 90 00

90 25 80 80 20 00

90 25 80 80 90 19

Alkolmetreler

Elektrik Sayaçları
90 28 30 tamamı

Taksimetreler
90 29 10 00 20 13

90 29 10 00 90 13

Naklimetreler
90 29 10 00 20 19

90 29 10 00 90 19

Sıvı Sayaçlar
90 28 20 00 00 00

Akaryakıt Sayaçları
84 13 11 00 10 00

84 13 11 00 90 00

84 13 19 00 20 00

84 13 19 00 90 11

84 13 19 00 90 12

84 13 19 00 90 19

Gaz Sayaçları
90 28 00 00 00 00

Uzunluk Ölçüleri
90 17 80 10 10 00

90 17 80 10 90 19

90 17 80 10 90 29

90 17 80 90 10 00

90 17 80 90 90 00