Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Çinden Hafıza Kartı ve Flash Bellek İthalatı


Merhaba,
Bağlayıcı Tarife Bilgisi mevcuttur söz konusu ürün G.T.İ.P.;

8523.Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus diskler, bantlar, katı hal kalıcı depolama aygıtları, akıllı kartlar ve diğer masnetler ( kayıt yapılmış olsun olmasın) (disklerin üretimine mahsus matris ve kalıplar dahil, fakat 37. fasılda yer alan ürünler hariç
- Yarı iletken mesnetler:
8523.51 - - Katı hal kalıcı depolama aygıtları:
8523.51.10.00.00 - - - Kayıt yapılmamış olanlar

KDV %18
Gümrük vergisi Rejimden muaf.
Kültür Bakanlığı fonuna tabii (85.23 Ses veya benzeri kayıtlar için hazırlanmış fakat kayıt yapılmamış mesnetler (37. Fasıldaki ürünler hariç) CIF Kıymetin %3 'ü

İthali herhangi bir kısıtlamaya tabi değil . İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ İthalat : (2008/6) kapsamında değil.

Geldiği Yetkili Gümrük İdaresinden İthalini yapabilirsiniz.