Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: DTS'ye tabi oyuncak ithali hk.


Merhaba
DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ
Tebliğ No: (2007/1)   6. maddesi aynen aşağıdaki gibidir
ilgili tebliğ ve ekli listelerini inceleyiniz


MADDE 6- (1) Ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) belirtilen ürünlerden, Avrupa Topluluğu mevzuatına göre belgelendirilerek, Avrupa Topluluğu’nda serbest dolaşıma girmiş ürünler için, bu ürünlerle ilgili olarak düzenlenmiş belgelerin ve/veya işaretlerin (CE İşareti, e İşareti vs.), Toplulukça aranan mevzuata göre düzenlenip düzenlenmediğinin kontrolü amacıyla;
a) e İşaretli ürünler için; tip onayı belgesi ve uygunluk raporunun,
b) CE ve diğer işaretli ürünler için; uygunluk beyanının
ithalattan önce Türk Standartları Enstitüsü’ne tevdi edilmesi halinde, ‘Uygunluk Belgesi’ yerine geçerli olmak ve ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek üzere en çok içinde bulunulan yılın sonuna kadar geçerli olan ve söz konusu ürünlerin değerlendirmeden muaf olarak ithal edilebileceğine ilişkin bir yazı verilir. Ancak, ülke koşulları göz önüne alınarak, ilave özellikler aranabilir. Ayrıca, gerekli olduğu hallerde ithalatçı veya temsilcisinden ürüne ilişkin teknik dosya istenebilir ve teknik dosyadaki bilgi ve belgelere göre ürün kontrole tabi tutulabilir.