Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Hs code


Ürününüzün ne olduğundan bahsedermisiniz ?

3822.00 pos. nolu Tarife Detayı

3822.00 Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler, bir mesned üzerinde olsun olmasın laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler (30.02 veya 30.06 pozisyonlarında yer alanlar hariç); standart (referans) maddeleri:

İlk Defa İthalat yapacaksanız;
Firma Dosyası olarak;

Vergi Dairesi Mükellefiyet yazısı aslı veya noter tasdikli sureti
Oda kayıt sicil sureti aslı veya noter tasdikli sureti
Ticaret sicil Gazatesi aslı veya noter tasdikli sureti
İmza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti
İmzaya yetkili kişilere ait nufus cüzdan kopileri
Vekaletname aslı veya noter tasdikli sureti (Gümrük Müşavirinize vereceğiniz)

İthalat için ise;

Orjinal Fatura
Teslim şekline göre gerekiyor ise sigorta poliçesi
Ödeme şekline göre banka yazısı

Söz konusu Tarife , Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kontrol Belgesine tabii (DTS Tebliğ 2008/5 Ek-1)
İthalatı Belirli Gümrük Kapılarından Yapılabilir.

Gümrük Müdrlüklerine bağlı bir çok genel antrepolar vardır ve bazı genel antrepolarda soğuk hava depoları mevcuttur.Taşıyıcı firmanıza malzemenizin özelliğiklerini belirtrek soğuk hava deposu bulunan antrepolara tahliyesi isteyebilirsiniz.

RESMİ KURUMDAN ALACAĞINIZ BELGE GÜMRÜKTE İTHALAT AŞAMASINDA HİÇ BİR İŞİNİZE YARAMAYACAKTIR.