Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart SİZ HALA ORDİNO ÜCRETİ ÖDÜYOR MU SUNUZ? YAZIK !!!
ORDİNO REZALETİ.!!!

Hukuki açıdan eşyanın mülkiyetinin devri yani teslimi için Konşimentonun gümrük idaresine ibrazı yeterlidir. Zira, Konşimentoda eşyanın göndereni ve gönderileni bellidir, konşimento ile eşyanın alıcıya teslim edileceği garanti altına alınmıştır.Gümrüklerde de eşya teslim edilirken Ordinoyla değil, Konşimentonun alıcı nüshası ile teslim edilmektedir.

Ordino,ne Türk Ticaret Kanununda ne de Gümrük Kanununda yeri olmayan bir belgedir.Yani Ordino hukuki açıdan hiç bir değer taşımamaktadır. Ordino, işlemlerin bir aşamadan diğer bir aşamaya geçerken, önceki aşamaların tamamlanıp tamamlanmadığının kontrolünü sağlamak amacıyla yürürlüğe konulmuş bir belge iken, zaman içinde bu belgeye taşıyıcılar tarafından farklı fonsiyonlar yüklenmiştir. Oysa bu kontrol Konşimento ile sağlanabilimektedir.Özellikle gümrük işlemleri bilgisayar ortamında yapıldığından iş akımları Gümrük BİLGE sistemi tarafından kontrol edilebildiğinden, Ordinonun bu yönden de hiç bir gerekliliği yoktur.

Hiçbir Avrupa Birliği ülkesinde Ordino diye bir belge yoktur ve böyle bir belge kullanılmamaktadır.4458 sayılı Gümrük Kanunu da zaten Avrupa Ülkelerinde kullanılan Gümrük Kanunu ile noktası ve virgülüne kadar aynıdır.Bir başka ifade ile Gümrük Kanunu Avrupadan aynen getirilip, türkçeye çevrilmiştir.Bu yönüyle de dikkate alındığında gerek Türk Ticaret Kanununda gerekse Gümrük Kanununda Ordino diye bir belge olmamasına rağmen Türkiye'deki Taşımacılar  adeta haksız ve hukukusuz bir şekilde Ordino diye bir belge yaratmışlar ve Ordino ücreti tahsil ederek adeta kendilerine hukuksuz bir gelir kapısı açmışlardır.İş sahiplerini de sanki bu iş yasalmış gibi inandırmışlardır.

Şimdi buradan herkese sesleniyorum.Ordino ve Ordino Ücreti diye bir şey yasal değildir.Bu ücreti asla ödemeyin.Bu tamamen Kanun ve Mevzuatta yeri olmayan bir uygulamadır.Taşımacı şirketlerin kendileri tarafından uydurulmuş haksız ve hukuksuz bir rant elde edilmesine yöneliktir.Bu rant onlara öylesine tatlı bir gelir kapısı yaratmış ki,bundan vazgeçmeye de hiç niyetleri yoktur. Neden mi? Çünkü buna hiç kimse itiraz etmiyor ki? Çünkü bu konuyu hiç kimse yargıya götürmüyor ki?Adamların da canına minnet.Onlar da hala bu işin tatlı tatlı meyvelerini yemeye devam ediyorlar.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey