Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: 2. EL MAKİNA


Alıntı:
beyaz´isimli üyeden Alıntı
Selamlar. Ben Almanyadan 2. el gözlük camı kesme makinası
ithal etmek istiyorum. bu makinaların yaşı 10 yılı geçmemektedir.
bunun için dış ticaret müsteşarlığın iznimi gerekmektedir.bilen birisi adım adım anlatabilirmi.

Aşağıda belirtilen Tebliğde GTİP itibariyle belirtilen 10 yaşına kadar olan eşyanın söz konusu tebliğin 2 nci maddesinde de belirtildiği üzere izin alınmaksızın ithal edilebilir.Söz konusu tebliğde GTİP itibariyle yer almayan eşyanın ithali,İthalat Rejimi Kararının 7.maddesi uyarınca Dış Ticaret Müsteşarlığının iznine tabidir.


ESKİ, KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ
İTHALAT : (2008/9)
Dış Ticaret Müsteşarlığından:31.12.2007 tarih ve 26743 sayılı Mükerrer R.G.

MADDE 1- (1) İthalat Rejimi Kararı’nın 7 nci maddesi çerçevesinde, eski, kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek eşyanın yaşına ve modeline yönelik değerlendirmeler, gümrük beyannamesinin tescil tarihi itibariyle yapılır.
MADDE 2- (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) ve tanımları belirtilen eşyalar eski, kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak 10 yaşına kadar (10 yaş dahil) Müsteşarlıktan İthalat Rejimi Kararı’nın 7 nci maddesi çerçevesinde izin alınmaksızın ithal edilebilir.

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı
8207.13.00.00.00 İş gören kısımları sermetlerden olanlar
8207.19 Diğerleri (aksam ve parçalar dahil)
84.05 Gaz veya su gazı jeneratörleri (arıtıcıları ile birlikte olsun olmasın); su ile işleyen asetilen jeneratörleri ve benzeri gaz jeneratörleri (arıtıcıları ile birlikte olsun olmasın) (8405.90.00.00.00 hariç)
84.06 Buhar türbinleri (8406.90 hariç)
84.10 Su türbinleri, su çarkları ve bunlar için regülatörler (8410.90 hariç)
84.11 Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri (8411.91; 8411.99 hariç)
8414.40 Tekerlekli şasiler üzerine monte edilmiş çekilebilen hava kompresörleri
8414.59 Yalnız ağırlığı 50 Kg’dan yukarı olan diğer fanlar
8414.80 Diğerleri (8414.80.11.10.00; 8414.80.19.10.00 8414.80.22.10.00; 8414.80.28.10.00; 8414.80.51.10.00; 8414.80.59.10.00; 8414.80.73.10.00; 8414.80.75.10.00; 8414.80.78.10.00; 8414.80.80.10.00; 8414.80.80.20.00; 8414.80.80.30.00; 8414.80.80.90.11; 8414.80.80.90.19 hariç)
84.16 Akaryakıt, tozlaştırılmış katı yakıt veya gaz yakıtlı ocak brülörleri; mekanik kömür taşıyıcılar (bunların mekanik ızgaraları, mekanik kül boşaltıcıları ve benzeri cihazları dahil) (8416.90 hariç)
84.17 Sanayi veya laboratuvarlara mahsus elektrikli olmayan fırınlar ve ocaklar (çöp yakma fırınları dahil) (8417.80.20.00.00; 8417.90.00.00.00 hariç)

84.18 Yalnız gıda maddelerini taşımaya mahsus frigorifik kamyon ve treyler kasalarına takılmaya elverişli hidrolik, benzin, dizel ve elektrik motorları ile veya bunlardan ikisi ile müteharrik, soğutmalı ve soğutma ısıtma vasfında termostatik kontrollü veya tamamı bir gövde içinde olan soğutucu üniteler
8418.69.00.91.00 Komple soğutma tesisleri
84.19 Isı değişikliği yoluyla (özellikle ısıtma, pişirme, kavurma, damıtma, rektifiye etme, steril hale koyma, pastörize etme, etüvleme, kurutma, buharlaştırma, kondanse etme veya soğutma gibi) maddelerinin işlenmesi için makinalar ve tesis veya laboratuvar cihazları (ısıtması elektrikle olsun olmasın) (85.14 pozisyonundaki ocaklar, fırınlar ve diğer cihazlar hariç) (ev işlerinde kullanılmaya mahsus makina ve cihazlar hariç); elektrikli olmayan şofbenler ve diğer su ısıtıcıları (8419.11.00.00.00; 8419.19; 8419.39.10.00.00; 8419.81; 8419.89.10.00.00; 8419.90 hariç)
8420.10 Kalenderler ve diğer hadde makinaları
8421.11.00.00.00 Krema ayırıcılar (ekremözler)
8421.19.20.90.00 Diğerleri
8421.21.00.00.00 Suyun filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus olanlar
8421.22.00.00.00 İçeceklerin (su hariç) filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus olanlar
8421.39 Diğerleri (8421.39.20.10.00; 8421.39.40.10.00; 8421.39.60.10.00; 8421.39.90.10.00 hariç)
8422.19.00.00.00 Diğerleri
8422.20.00.00.00 Şişeleri veya diğer kapları temizlemeye veya kurutmaya mahsus makinalar
8422.30.00.00.00 Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makinalar; şişeleri, kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus makinalar; içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar
8422.40.00.00.00 Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil)
8423.20 Taşıyıcı bantlar üzerindeki maddeyi tartmaya mahsus basküller
8423.30 Sabit ağırlıkları tartan basküller ve maddeyi belirli bir ağırlığa göre tartarak çuval ve diğer kaplara doldurmaya mahsus baskül ve teraziler
8423.81.10.00.00 Maddelerin önceden tesbit edilen bir ağırlığa göre ağırlık kontrolünü otomatik olarak yapan kontrol aletleri (ağırlıklara göre tasnif edenler dahil)
8423.81.30.00.00 Önceden paketlenmiş maddeleri tartmaya ve etiketlemeye mahsus alet ve cihazlar
8423.82 Tartma kapasitesi 30 Kg.ı geçen fakat 5000 Kg.ı geçmeyenler
8423.89 Diğerleri
8424.30 Buhar veya kum püskürtme makinaları ve benzeri makinalar
8425.31 Elektrik motorlu olanlar
8425.39 Diğerleri
84.26 Gemi vinçleri (‘derricks’); vinçler (‘cranes’) (taşıyıcı halatlı vinçler dahil); hareketli kaldırma çerçeveleri, şasisi ‘straddle’ tipi olan ayak mesafeleri ayarlanabilen lastik tekerlekli taşıyıcılar ve vinçli yük arabaları
84.28 Kaldırma, elleşleme, yükleme veya boşaltma işlerine mahsus diğer makina ve cihazlar (asansörler, yürüyen merdivenler, konveyörler, teleferikler gibi) (8428.90.71.00.00; 8428.90.95.10.00; 8428.90.95.90.11 hariç)
8429.11 Paletli olanlar
8429.19 Diğerleri
8429.20 Greyderler ve toprağın tesviyesine mahsus makinalar
8429.30.00.00.00 Skreyperler
8429.40 Sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar ve yol silindirleri
84.30 Toprağın, minerallerin veya cevherlerin taşınması, yayılması, tesviyesi, sıyrılması, kazılması, sıkıştırılması, bastırılıp sıkıştırılması, çıkarılması veya delinmesine mahsus diğer makina ve cihazlar; kazık varyosları ve kazık sökme makinaları; kar küreyicileri ve püskürtücüleri
8433.53.30.00.12 Pancar hasat makinaları
8433.53.90.00.11 Yer fıstığı sökme makinaları
8433.53.90.00.12 Yer fıstığı hasat makinaları
8433.60 Yumurtaları, meyvaları ve diğer tarım ürünlerini ağırlık ve büyüklüklerine göre ayırmaya ve temizlemeye mahsus makina ve cihazlar
84.35 Şarap, elma şarabı, meyva suları veya benzeri içeceklerin imaline mahsus presler, fulvarlar ve benzeri makina ve cihazlar (8435.90.00.00.00 hariç)
84.36 Tarla ve bahçe tarımına, ormancılığa, kümes hayvancılığına veya arıcılığa mahsus diğer makina ve cihazlar (mekanik veya termik tertibatlı çimlendirmeye mahsus olanlar dahil); kümes hayvancılığına mahsus civciv çıkartma ve büyütme makina ve cihazları (8436.91.00.00.00; 8436.99 hariç)
84.37 Tohumların, hububatın, kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar; kuru baklagillerin veya hububatın öğütülmesine veya işlenmesine mahsus makina ve cihazlar (çiftlik tipi makina ve cihazlar hariç) (8437.90 hariç)
84.38 Bu fasılın diğer pozisyonlarında yer almayan veya belirtilmeyen yiyecek ve içeceklerin sınai amaçlarla hazırlanması veya imaline mahsus makina ve cihazlar (hayvansal, bitkisel sabit katı veya sıvı yağların çıkarılmasına veya hazırlanmasına mahsus olanlar hariç) (8438.90 hariç)
84.39 Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline veya kağıt veya karton imaline veya finisajına mahsus makina ve cihazlar (8439.91,99 hariç)
84.40 Cilt makinaları ve kitap formalarını dikmeye mahsus makinalar (münferit yaprakları dikmeye mahsus makinalar dahil) (8440.90.00.00.00 hariç)
84.41 Kağıt hamuru, kağıt veya kartonun işlenmesine mahsus diğer makina ve cihazlar (her cins kesme makina ve cihazları dahil) (8441.10.10.00.00; 8441.10.20.00.00; 8441.90 hariç)
84.42 Levhalar, silindirler ve 84.42 pozisyonundaki diğer tabedici unsurlar aracılığıyla baskı yapmaya mahsus makinalar; diğer baskı, kopyalama ve faks makinaları ( kombine halde olsun olmasın); bunların aksam, parça ve aksesuarları (8442.40.00.00.00; 8442.50 hariç)
84.43 Levhalar, silindirler ve 84.42 pozisyonundaki diğer tabedici unsurlar aracılığıyla baskı yapmaya mahsus makinalar; diğer baskı, kopyalama ve faks makinaları (kombine halde olsun olmasın); bunların aksam, parça ve aksesuarları (yalnız 8443.31,32,39’da yer alan optik sistemli ve kontaktlı fotokopi cihazları hariç); (8443.91,99 hariç)
8444.00 Dokumaya elverişli sentetik veya suni maddelerin ekstrüzyonu (basınçlı fışkırtma usulüyle lif imali); çekilmesi, tekstüre edilmesi veya kesilmesine mahsus makina ve cihazlar
84.45 Dokumaya elverişli elyafın hazırlanmasına mahsus makinalar; eğirme, katlama veya bükme makinaları veya dokumaya elverişli ipliklerin üretimine mahsus diğer makina ve cihazlar; dokumaya elverişli iplikleri bobinleme veya çilelemeye mahsus (masura sarıcılar dahil) ve 84.46 veya 84.47 pozisyonlarındaki makinalarda kullanılan dokumaya elverişli ipliklerin hazırlanmasına mahsus makinalar
84.46 Dokuma makinaları (tezgahlar)
84.47 Örgü makinaları, dikiş-trikotaj makinaları ve gipe edilmiş iplik, tül, dantela, işleme, şeritçi ve kaytancı eşyası veya file imaline mahsus makina ve cihazlar ve püskül, ponpon makina ve cihazları
8448.11 Ratiyerler ve jakardlar; jakard kardlarını azaltıcı, kopya edici, delici veya birleştirici makinalar
8448.19 Diğerleri
8449.00 Şekilli veya parça halinde keçe veya dokunmamış mensucat imalatına veya finisajına mahsus makina ve cihazlar (keçeden şapka imaline mahsus makina ve cihazlar dahil); şapka kalıpları (8449.00.00.90.00 hariç)
8450.20.00.00.00 Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçen çamaşır makinaları
8451.10.00.00.00 Kuru temizleme makinaları
8451.30 Ütü makinaları ve presler (ısı ile yapıştıran presler dahil)
8451.40 Yıkama, ağartma veya boyama makinaları

8451.50 Mensucatı top halinde sarmaya, açmaya, katlamaya, kesmeye veya şekilli kesmeye mahsus makinalar
8451.80 Diğer makinalar
8452.21.00.00.00 Otomatik üniteler
8452.29.00.00.00 Diğerleri
84.53 Post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya işlenmesi, deri veya köseleden yapılan ayakkabı veya diğer eşyanın imaline veya tamirine mahsus makina ve cihazlar (dikiş makinaları hariç) (8453.90.00.00.00 hariç)
84.54 Metalürjide veya metal dökümhanelerinde kullanılan tav ocakları, döküm potaları, külçe kalıpları ve döküm makinaları (8454.90 hariç)
84.55 Metalleri haddeleme makinaları ve bunların silindirleri (8455.30; 8455.90.00.00.00 hariç)
84.56 Herhangi bir maddenin aşındırılarak, lazerle, diğer ışın veya foton ışınıyla, ultrasonik, elektro-erozyon, elektro- kimyasal, elektron ışını, ionik ışın veya plazma arkı yöntemleri ile Işlenmesine mahsus makina ve aletler
84.57 Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri tek istasyonlu tezgahlar ve çok istasyonlu transfer tezgahları
84.61 Metalleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen, tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan planya, vargel, yiv açma, broş, dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları, testere, dilme tezgahları ve diğer takım tezgahları
84.62 Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri kavislendirmeye, katlamaya, düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak çıkartmaya veya şataflamaya mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri veya metal karbürleri işlemeye mahsus yukarıda sayılmayan presler
84.63 Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer makinalar
84.64 Taş, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri mineral maddeleri işlemeye veya camı soğuk olarak işlemeye mahsus makinalar
84.65 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik maddeler veya benzeri sert maddeleri işlemeye mahsus makinalar (çivi çakma, zımbalama, yapıştırma veya başka şekilde birleştirmeye mahsus makinalar dahil)
8467.29.10.00.00 Dokumaya elverişli maddelerin işlenmesinde kullanılan türden olanlar
8467.81.00.00.00 Zincirli testereler
8472.90.30.00.00 Otomatik vezne makinaları (ATM'ler)
84.74 Toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri (toz ve hamur halinde olanlar dahil) tasnif etmeye, elemeye, ayırmaya, yıkamaya, kırmaya, öğütmeye, karıştırmaya veya yoğurmaya mahsus makina ve cihazlar; mineral katı yakıtları, seramik hamurlarını, sertleşmemiş çimentoyu, alçıyı ve toz veya hamur halindeki diğer mineral maddeleri aglomere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara şekil vermeye mahsus makina ve cihazlar; kumdan dökümhane kalıpları yapmaya mahsus makinalar (8474.32.00.00.00; 8474.80.10.00.00; 8474.90 hariç)
84.75 Elektrik veya elektronik ampullerin, tüplerin veya valflerin veya flaş ampullerinin cam zarflar içinde montajına mahsus makinalar; cam veya cam eşyanın imaline veya sıcak olarak işlenmesine mahsus makinalar (8475.90 hariç)
84.77 Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan kauçuk veya plastiğin işlenmesine veya kauçuk veya plastikten eşyaların imaline mahsus makina ve cihazlar (8477.90 hariç)
84.78 Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan tütünün hazırlanmasına veya işlenmesine mahsus makina ve cihazlar (8478.90.00.00.00 hariç)
84.79 Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan kendine özgü bir fonksiyonu olan makinalar ve mekanik cihazlar (8479.89.91.00.00; 8479.90 hariç)
84.80 Metal dökümhaneleri için dereceler (döküm kasaları); döküm plakaları; döküm modelleri; metaller (külçe kalıpları hariç), metal karbürler, cam, mineral maddeler, kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar
8501.33 Gücü 75 kW.ı geçen fakat 375 kW.ı geçmeyenler (8501.33.00.10.00; 8501.33.00.21.00; 8501.33.00.22.00; 8501.33.00.23.00 hariç)
8501.34 Gücü 375 kW.ı geçenler (8501.34.92.20.00; 8501.34.98.20.00 hariç)
8501.40.80.13.00 Gücü 150 kW.ı geçenler
8501.53 Gücü 75 kW.ı geçenler (8501.53.81.10.00 hariç)
8501.62.00.93.00 Gücü 100 kVA.yı geçen fakat 375 kVA.yı geçmeyenler
8501.63.00.00.00 Gücü 375 kVA.yı geçen fakat 750 kVA.yı geçmeyenler
8501.64.00.00.00 Gücü 750 kVA.yı geçenler
85.02 Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve rotatif elektrik konvertörleri (8502.11; 8502.12.00.11.00; 8502.12.00.12.00; 8502.12.00.13.00; 8502.12.00.21.00; 8502.12.00.22.00 8502.13.20.10.00; 8502.13.40.10.00; 8502.13.80.10.00; 8502.20.20.10.00; 8502.20.20.90.00; 8502.20.40.10.00; 8502.20.40.20.00; 8502.20.40.30.00; 8502.20.60.10.00; 8502.20.80.10.00; 8502.31.00.11.00; 8502.31.00.12.00; 8502.31.00.13.00; 8502.31.00.21.00; 8502.31.00.22.00; 8502.39.20.11.00; 8502.39.20.12.00; 8502.39.20.21.00; 8502.39.20.22.00; 8502.39.20.23.00; 8502.39.80.11.00; 8502.39.80.12.00; 8502.40 hariç)
8504.22 Gücü 650 kVA.yı geçen fakat 10 000 kVA.yı geçmeyenler
8504.23 Gücü 10 000 kVA.yı geçenler
8504.34.00.00.00 Gücü 500 kVA.yı geçenler
8504.40.90.90.11 Kesintisiz güç kaynakları
8504.40.90.90.19 Diğerleri
8505.90.50.00.00 Elektromanyetik vinç başları
8510.20.00.00.12 Hayvan kırkma makinaları
85.14 Sanayi veya laboratuvarlarda kullanılan elektrik ocak ve fırınları (endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla çalışanlar dahil); endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla termik işlemlerde kullanılmaya mahsus diğer sanayi veya laboratuvar cihazları (8514.90.00.00.00 hariç)
85.15 Elektrik (elektrikle ısıtılmış gaz dahil), lazer veya başka bir ışık veya foton ışını, ultrasonik, elektron ışını, manyetik şok veya plazma arkı yoluyla lehim veya kaynak yapmaya mahsus makina ve cihazlar (kesmeye elverişli olsun olmasın); metallerin veya sermetlerin sıcak olarak püskürtülmesine mahsus elektrikli makina ve cihazlar (8515.11.00.00.00; 8515.90 hariç)
8543.20.00.00.00 Sinyal jeneratörleri
8543.30.00.00.00 Elektrolizle kaplama, elektroliz veya elektroforez için makina ve cihazlar
86.01 Elektrikli lokomotifler (elektrik enerjisini dışarıdan alanlar veya elektrik akümülatörlü olanlar)
86.02 Diğer lokomotifler; tenderler
86.03 Kendinden hareketli demiryolu veya tramvay vagonları (86.04 pozisyonuna girenler hariç)
8604.00 Demiryolu veya tramvayların bakım veya servisine ait taşıtlar (kendinden hareketli olsun olmasın) (atölye vagonları, vinçli vagonlar, balast sıkıştırıcılarıyla donatılmış vagonlar, hat döşeyiciler, deneme vagonları ve drezinler gibi)
8605.00 Kendinden hareketli olmayan demiryolu veya tramvay yolcu vagonları; kendinden hareketli olmayan bagaj furgonları, posta vagonları ve diğer özel amaçlı demiryolu ve tramvay vagonları (86.04 pozisyonuna girenler hariç)
86.06 Kendinden hareketli olmayan yük taşımaya mahsus demiryolu veya tramvay vagonları
8609.00 Bir veya daha fazla taşıma şekline göre özel olarak yapılmış ve donatılmış konteynerler (sıvıların taşınmasına mahsus konteynerler dahil)
8701.30 Paletli traktörler
8705.10.00.00.19 Diğerleri
87.09 Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları (8709.90.00.00.00 hariç)
8710.00.00.00.11 Tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları
9008.20.00.00.00 Mikrofilm, mikrofiş veya diğer mikroform okuyucular (kopya çıkarmaya elverişli olsun olmasın)
9008.40.00.00.00 Fotoğraf büyültücü veya küçültücü cihazlar (sinematografik olanlar hariç)
90.11 Kombine haldeki optik mikroskoplar (fotomikrografi, sinefotomikrografi veya mikroprojeksiyon mikroskopları dahil) (9011.90 hariç)
9012.10 Mikroskoplar (optik mikroskoplar hariç); difraksiyon cihazları
9013.20.00.00.00 Lazerler (lazer diyodları hariç)
90.15 Arazi ölçme (fotogrametrik ölçüm aletleri dahil), hidrografik, oşinografik, hidrolojik, meteorolojik veya jeofizik alet ve cihazları (pusulalar hariç); telemetreler (9015.90 hariç)
90.24 Maddelerin (metal, ağaç, dokumaya elverişli madde, kağıt, plastik maddeler gibi) sertliğini, dayanıklılığını, mukavemetini, elastikiyetini veya diğer mekanik özelliklerini denemeye ve kontrol etmeye mahsus makina ve cihazlar (9024.90 hariç)
9030.40.00.90.00 Diğerleri
9031.20 Deney standları
9031.41.00.00.00 Yarı iletken diskler veya taslakların kontrolüne veya yarı iletken taslakların imalatında kullanılan fotomask veya ağın kontrolüne mahsus olanlar
9031.49 Diğerleri