Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Yabancı plakaya vekalet vermek


Alıntı:
Alph-I´isimli üyeden Alıntı
Arkadaşlar öncelikle herkeze çok teşekkür ediyorum benim sorum şu olacak benim adıma bulgar plakalı bir araç var fakat ben onu trde bir arkaşıma bırakıp tekrar geri dönmek istiyorum o arkadaşımın üstüne vekalet versem 6 ay kullansa yani bölye bir şey mümkün mü acaba şimdiden ilgilenenlere tekrar teşekkür ederim.
Sorunuzla ilgili 6 SERİ NOLU ÖZEL KULLANIMA MAHSUS KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ'nin 24 üncü maddesi aşağıya çıkartılmıştır.
Taşıtların vekaletname yolu ile yurtdışı edilmeleri
MADDE 24 – (1) Tebliğin İkinci Bölümünde yer alan Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi ve Geçici Giriş Belgesi ile geçici olarak ithal edilen taşıtların herhangi bir nedenle sahibi tarafından yurtdışı edilememesi ya da taşıtını gümrük idaresine veya Gümrükçe izin verilen yerlere bırakarak yurtdışına çıkış yapan kişinin Türkiye’ye geri dönememesi hallerinde taşıtın usulüne uygun vekâletname ile yetkilendirilen başka bir şahıs tarafından Transit Rejimi hükümleri çerçevesinde yurtdışı edilmesine izin verilir.
(2) Bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen belgeler dışında turistik kolaylıklardan istifade edilerek 1 Nolu Taşıt Takip Programına kaydedilmek suretiyle geçici ithali yapılan taşıtların, taşıtı getiren şahıs dışında geçerli bir vekâletname ile yetkilendirilen Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik başka bir şahıs tarafından yurtdışı edilmesine izin verilir.
a) Bu şekilde yapılan devir işlemlerinde taşıta verilecek sürenin hesabında; taşıtın girişi sırasında verilen süreden arta kalan süre ile devralacak şahıs için Tebliğin 8 inci maddesi hükümleri dikkate alınarak hesaplanacak süre arasında daha kısa olanı dikkate alınır. Devralan şahsın taşıt kullanma hakkının olmadığının anlaşılması halinde en çok 7 gün süre verilerek taşıtın yurtdışı edilmesi sağlanır.
b) Devir işlemi, Taşıt Takip Programında taşıtın ilk girişine ilişkin kaydın kapatılması ve devralan şahıs adına yeni giriş işleminin kaydedilmesi suretiyle sonuçlandırılır.
(3) Taşıt sahibinin ölümü halinde, mahkeme kararı ile tespit edilen varisleri tarafından yurtdışı edilmek istenilmesi halinde, ayrıca herhangi bir vekaletname aranmaz.