Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: YABANCIDAN ARAÇ NASIL ALINIR ??


Alıntı:
medet´isimli üyeden Alıntı
Sayin Yetkililer,

yabncidan yabanciya arac ile ilgili size sormak istedigim bir sorum var.

Ben almanyada yasiyorum ve bende sadece alman pasaportu var.
Türkiyede bir özel sirket ile yaptigim görüsmeye istinaden gelecek sene Türkiye de calismaya baslayacagim.
Tabiiki buna istinaden calisma iznine basvuracagim.

Türkiye de calisirken mobil olmak istiyorum.

Yukarida belirttigim sartlarda ben mavi plakali arac alma imkanina sahip oluyormuyum.

bu konuda bana yardimci olursaniz cok memnun olurum.

Saygilarimla


Sorunuzla ilgili Gümrükler Genel Müdürlüğünün talimat yazıları aşağıya çıkartılmıştır.

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı :B.02.1.GÜM.0.08.00.22 728
Konu :
12.04.2007 / 11167 yazıda aynı konu işlenmiştir.
06.11.2007 / 21948 yazıda ilgi tutulmuştur.
08.03.2007 / 05042
GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan 30.01.2007 günlü, 367 sayılı yazıda; Türk vatandaşlığını kaybetmenin sonuçlarını düzenleyen 403 Sayılı Türk vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesinin 07.06.1995 tarih ve 4112 Sayılı Kanun ile değiştirildiği,
4112 Sayılı Kanun Kapsamında Olan Eski Türk Vatandaşlarına Yönelik Uygulamanın ise (Pembe Kart), 29.06.2004 tarih ve 5203 Sayılı Kanun ile yeniden değiştirilerek;
“Bu Kanun gereğince Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler, kayıp tarihinden başlayarak yabancı muamelesine tabi tutulur. Ancak doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından vatandaşlıktan çıkma izni alanlar ve bunların vatandaşlıktan çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocukları; Türkiye Cumhuriyetinin milli güvenliğine ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü ve seçme-seçilme, kamu görevlerine girme ve muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları dışında, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabi olmak şartıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler, Kanunun 33 ve 35 inci madde hükümleri saklıdır “ şeklinde düzenlediği,
Pembe/Mavi Kart uygulamasına ilişkin hususların Genel Müdürlüklerince 02.04.2004 tarih ve 63 sayılı genelgeleri ile duyurulduğu, söz konusu Kanunun tanıdığı haklardan yararlanmakta isteğe bağlı olduğundan, Pembe/Mavi Kart hamili olmasına rağmen bir takım gerekçelerle yabancı muamelesine tabi tutulmak isteyenler, talepleri halinde yabancı işleme (ikamet tezkeresi ve çalışma izni verilmesi gibi) uygulamakta olduğu, ancak 5203 Sayılı Kanun kapsamında Mavi Kart hamili olan yabancıların çalışma izni almalarına gerek olmamasına rağmen ithalat vergi indiriminden faydalanabilmek amacıyla İl Emniyet Müdürlüklerinden ikamet izni aldıktan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına müracaat ederek çalışma izni alma çabası içerisinde oldukları, Mavi Kart hamili olan şahısların almış oldukları ve ikamet izinlerinin amacı dışında kullanılmasının önlenebilmesi açısından, “Mavi Kart” hamili olan şahısların ikamet tezkereleri müracaatlarının alınmakla birlikte düzenlenecek ikamet tezkerelerine “Muafen ev eşyası ve araç ithal etme hakkı bahsetmez” şeklinde şerh düşülmesinin uygun görüldüğü belirtilerek, ithalar vergi indiriminden faydalanmak suretiyle ülkemize ev eşyası ve araç ithal etmek isteyen yabancılardan, ikamet tezkerelerinin 5. sayfasının veya temdit işlemi yapılan sayfasının ibrazının istenmesi ve bu şerhin görülmesi halinde bu hakkın kullandırılmaması istenilmektedir.
Bilgi alınmasını ve Yabancı Taşıtlar Geçici Karnesi düzenlenmek suretiyle yurda getirilen taşıtların geçici ithalinde yukarıda belirtilen hususlarda azami dikkatin gösterilmesini rica ederim.

Haydar GÖÇER
Genel Müdür

Ek: 1 Yazı örneği.

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri