Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: azerbaycan'a tekstil ihracatı


Alıntı:
sulucan1998´isimli üyeden Alıntı
arkadaşlar merhaba......

öncelikli olarak ihracat işine ilk defa giryorum anun için bilgisi olan arkadaşaların yardımını bekliyorum:1 (20):

ben azerbeycan ile bğlantıya geçtim ve benden tekstil(giyim) üzerine numuneler istediler. bu numuneler yaklaşık 50 civarında .sorum bunlarla ilgili olacak.

1.yollayacağım 50 parçalık numune hangi ihracata girer?
2.gümrük işlemleri nelerdir?hangi ihracata girer?
3.bu parçaları nasıl azerbaycana yollayabilirim?

bu hususlarla ilgili bilgi verecek arkadasıma şimdiden teşekkurler.en azından bilgi veremeseniz bile nereden bunları öğrene bilirim ?Şayet eşyanın ağırlığı 20 Kilo ve kıymeti de 300 Euro ya kadar ise herhangi bir gümrük beyannamesi düzenlemeden posta yoluyla Gümrükler Genel Müdürlüğünün aşağıda belirtilen talimat yazısı çerçevesinde gönderebilirsiniz.

T.C.
BAŞBAKANLIK
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı      : B.02.1.GÜM.0.06.00.07.203-2875
Konu    :

25.04.2000/12574
GÜMRÜKLER BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE


İLGİ: 22.09.1997 tarih ve 36438 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere; Devlet Bakanlığı Makamından alınan 05.09.1997 tarih ve 1997/119 sayılı Onay ile vatandaşlarımızın veya yabancı turistlerin yurt dışına göndermek istedikleri ticari niteliği olmayan numunelik, hediyelik, zat ve aile ihtiyaçlarını karşılayan ve değeri 100 DM’a kadar olan eşyayı içeren küçük kolilerin, sorumluluğu Posta İşletmesine ait olmak ve gümrük idarelerinin muayene hakkı saklı kalmak üzere, Posta işletmesince muayene edilerek yurt dışı edilmesi uygun bulunmuştu.

Anılan Onaydan sonra, belirlenen meblağın günün şartlarına göre düşük kalması, bu çerçevede gönderilecek eşya sayısının azalmasına neden olmuş ve dolayısıyla tüm çıkış kolilerinin gümrük idarelerinin denetimine tabi tutulması zorunluluğunu gündeme getirmiştir.

Bu itibarla; hem AB mevzuatı ile uyum hem de işlemlerin hızlandırılması açısından;

1-Ağırlığı 20 kilogramı geçmeyen küçük koli olabilecek eşyalardan olması,
2-Herhangi bir dış ticaret ve kambiyo tahdit ve takyidine tabi olmaması,
3-Türkiye’den yabancı memleketlere çıkarılması yasak veya izne tabi olan eşya olmaması,
Şartıyla, vatandaşlarımızın veya yabancı turistlerin yurt dışına göndermek istedikleri ticari niteliği olmayan numunelik, hediyelik, zat ve aile ihtiyaçlarını karşılayan eşya için limitin 300 EURO olarak belirlenmesi ve bu eşyanın sorumluluğu Posta İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait olmak ve gümrük idarelerinin muayene hakkı saklı kalmak kaydıyla, Posta İdarelerince muayene edilerek yurt dışı edilmesi Devlet Bakanlığı Makamının 20.04.2000 tarih ve 2000/54 sayılı Onay’ı ile uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.


Müsteşar a.


DAĞITIM:
Tüm Gümrükler Başmüdürlüklerine.