Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Kurutulmuş Sebze İhracatı


0712 pos. nolu Tarife Detayı
G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı
0712 Kurutulmuş sebzeler (bütün halde, kesilmiş, dilimlenmiş ,kırılmış veya toz halinde, fakat başka şekilde hazırlanmamış):

Bu ürünün ihracatı sırasında gümrük idarelerine borsa tescil beyannamesi ibraz edilmesi esastır. Bununla birlikte, bu belgenin ihracat sırasında ibraz edilememesi halinde gümrük idareleri tarafından eşyanın çıkışına izin verilecek, ancak borsa tescil beyannamesi aslı eklenmeksizin ilgili gümrük beyannamesi kapatılmayacaktır.

Bu ürünlerin ihracatının bilgisayarlı gümrük idarelerinden gerçekleştirilmesi halinde ihracat beyannamesinin kabul işlemi yapılacak; muayene memuru tarafından beyannamenin blokesi kaldırılmayacak eşyanın çıkışına müsaade edilecek; ihracat beyannamesinin özet beyan ile ilişkilendirilmesinde özet beyanda ihracat ile ilgili beyan tipi "DİĞER" olarak seçilecek; yükümlü tarafından borsa tescil beyannamesinin aslı ibraz edildiğinde beyannamenin üzerindeki bloke kaldırılarak Detaylı Beyan modülündeki TCGB Kapatmalar’dan beyanname kapatılacaktır.

Bu malzemelerin ihracı ön izne bağlıdır.


Uygulama Tarihi: İlgili mevzuat 02.08.2005 tarihinden itibaren geçerlidir.


10.07.2008 tarihli 17245 sayılı tasarruflu yazıda; Rusya Federasyonu’na yapılacak taze sebze ve meyve ihracatında daha önce düzenlenen "Sağlık Sertifikası" yerine bundan böyle her parti ürün için "İnsan Tüketimine Yönelik, Rus Yasal Normlarına Göre Rusya Federasyonu’na Türkiye Cumhuriyeti’nden Gönderilmesi Hedeflenen Bitkisel Ürünler İçin Güvenlik Sertifikası" düzenleneceği bildirilmiştir.

31.03.2008 tarihli 08326 sayılı tasarruflu yazıda; Rusya’ya yönelik yaş meyve ve sebze ihracatı yapan Ticari Kalite Denetim Belgesi sahibi firmalardan da DTS Denetmenleri tarafından düzenlenmiş Kontrol Belgesinin aranması, Kontrol Belgesi bulunmayan ürünlerin ihraç edilmesine izin verilmemesi gerektiği bildirilmiştir

Bu ürünlerin ihracatında, ihracatı müteakip, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan, ihracat iadesi ödenir. (01.01.2008 - 31.12.2008 tarihleri arasında) Ayrıca 2006/7 sayılı İhracat Tebliği eki listesinin 2 nolu maddesine göre bu ürünlerin ihracı kayda bağlıdır. Bu malların ihracından önce gümrük beyannamelerinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınması gerekir. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınmış gümrük beyannamesinin gümrük idarelerine sunulma süresi, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin onay tarihinden itibaren uzatılmamak üzere otuz gündür. (İhracat Yönetmeliği-Madde 7)