Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
  #7 (permalink)
Standart RE: transit beyannamesi değişikliği

Sayın ssevgii,

Alıcının adresi ve ülkesi Transit Beyannamesine ekli belgelere göre bir başka ifade ile beyannamede yapılan beyanın eki belgeler ile yapılan karşılaştırması sonucunda açıkça yanlış yazıldığının anlaşılması halinde dilekçe ile yapılan başvuru üzerine gümrük idaresi tarafından kapanmış statüdeki beyannamenin açıklamalar ekranına şerh düşüldükten sonra ayrıca manuel olarak beyannamenin kağıt nüshası üzerine de şerh verilmek suretiyle işlem yapılması ki bu husus İhracat Beyannameleri içinde 2003/12 sayılı Genelge uyarınca aynı yönde işlem yapılması  mümkün olup,ancak Transit beyannamesindeki alıcı adresi ve ülkesinin,beyannameye ekli belgeler ile uyumlu olduğunun anlaşılması halinde her hangi bir işlem yapılması söz konusu olamayacaktır.Diğer taraftan Gümrük Yönetmeliğinin "TRANSİT BEYANINDA DÜZELTME" başlıklı 250 inci maddesi aşağıya çıkartılmıştır.

Transit beyanında düzeltme
Madde 250- Eşyanın, transit beyannamesinde belirtilen araçtan farklı bir araca yüklenmesi veya gönderileceği yerin değişmesi veya transit edilecek eşyanın tamamının araca yüklenememesi gibi nedenlerle transit beyannameleri üzerinde düzeltmeler yapılması gerektiği durumda, ilgililerin dilekçe ile gümrük idaresine başvurarak zorlayıcı sebepleri bildirmeleri gerekir. İsteğin gümrük idare amirince kabulü halinde gerekli düzeltmeler yapılır customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax