Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: İTHALATTA MALİYET HESABI ?


8482 pos. nolu Tarife Detayı G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı
8482 Her nevi rulmanlar:

% 8 Gümrük Vergisi
%18 KDV

Bu eşyanın yalnız 10 (ABD Doları/Kg) CIF kıymetin altında olanlarının ithalatı ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulamasına tabidir.

Bu eşya ancak Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan brüt 50 (elli) kilogram veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.

Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

---------

Bu maddeler İthalatta Uygunluk Değerlendirmesine Tabi Ürünler (Değerlendirmesi Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Yapılanlar) kapsamındadır. Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi’ne tabi tutulan bu ürünlerin, ilgili standartlarına veya yönetmeliğine veya teknik belgesine asgari sağlık, emniyet ve çevrenin korunması, tüketicinin doğru bilgilendirilmesi yönlerinden uygun olması zorunludur. (Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği No: 2008/1)

----

Menşeli Olmayan Girdilerle İmal Edilen Ürüne Menşe Statüsü Kazandıran Veya Kazandırmayan İşçilik Veya İşleme Faaliyetlerine İlişkin Liste(Tekstil Ürünleri Haricindeki Ürünler) (Gümrük Yönetmeliği Ek V)

------