Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: FORM A DAKİ TARİH

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.00.49.1568-2

Konu :Standartlara uymayan Form A

Menşe Belgeleri Hk.

15.08.2006 / 20800

GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

İLGİ: 31.01.2006 tarih ve 2146 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürlünden alınan 04.05.2005 tarih ve C/2/RL D(2005) 14263 sayılı, 04.07.2005 tarih ve C/2/HM D(2005) 14379 sayılı, C/2/RL D(2005) 14461 ve C/2/RL D(2005) 14335 sayılı belgelerden bahisle Tayland, Filipinler, Hindistan, Kamboçya, Suudi Arabistan, Zimbabve, Birleşik Arap Emirlikleri, Paraguay, Uruguay, Ukrayna, Bolivya ve Gana’nın GTS menşe kurallarında yer alan teknik düzenlemelere uyun olmayan Form A ve EUR.1 belgeleri düzenledikleri, ilgili ülkeler tarafından düzenlenen Form A belgelerinin yeşil meneviş zemin üzerine basılmadığı, öngörülen renk ve zemin şeklinden farklı düzenlendiği,

Söz konusu ülkelerden Paraguay, Uruguay, Ukrayna, Suudi Arabistan, Bolivya, Hindistan, Tayland ve Filipinler için ülkemiz açısından uluslar arası prosedürün tamamlanmış olduğu göz önüne alındığında teknik standartlara uymayan Form a Menşei Belgesi düzenleyen ülkelerin Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla uyarılmasını teminen hangi ülkelerden standartlara uymayan Form A menşe belgesi düzenlendiğinin tespit edilmesi gerektiği,

Belirtilmişti.

Bilindiği üzere, 30.12.2001 tarih ve 24626 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar”ın III.nolu ekinde Form A Menşe Belgelerinin taşıması gereken standartlar belirtilmektedir. Bu kapsamda, söz konusu Karar’da öngörülen standartları taşımayan Form A Menşe Belgelerinin teknik standartlara uymadığı gerekçesiyle reddedilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, anılan Karar’ın 28 inci maddesine istinaden süresi içinde “sonradan verilmiştir” ibareli Form A Menşe Belgesinin ibraz edilmesi halinde bu belgeler kabul edilebilecektir. Diğer taraftan, standartlara uymayan Form A menşe Belgelerini düzenleyen ülkelerin Dışişleri bakanlığı aracılığıyla uyarılmasını teminen söz konusu belgelerin birer örneğinin gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi alınılmasını ve bağlantınız tüm gümrük idarelerinin konu hakkında bilgilendirilerek yukarıda belirtilen şekilde işlem yapılmasını rica ederim.

Müzeyyen NAİFOĞLU

Daire Başkanı

DAĞITIM:

Tün Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine