Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: süre uzatımı

kısa bir hatırlatma yapim beyannameye bağlanmış ve işi bitmiş beyanname muh.özet beyana ek süre almanıza idarece izin verilmez diye biliyorum.Bunla ilgili olarak bu yazı var aslında.Gelişmelerden haberdar ederseniz sevinirim.Benim başımada gelmişti izin vermediler..
T.C.
BAŞBAKANLIK
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.35.1032-5039 ANKARA
Konu :22.03.2001 / 07261

GÜMRÜKLER BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE


Müsteşarlığımıza intikal eden olaylardan, son günlerde ülkemizde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle ithalatçıların ve sanayicilerin geçici depolama yerlerinde bulunan eşyalarının fiili ithalatını gerçekleştiremediklerini; bu eşyayı önümüzdeki günlerde para piyasasında beklenen olumlu gelişmelerden sonra ithal edebilecekleri anlaşılmaktadır.
Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 46’ıncı maddesi; “1. Gümrüğe sunulan eşyaya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilir.
2. Özet beyan kapsamındaki eşyaya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenerek, ‘buna ilişkin işlemler
a)Deniz yolu ile gelen eşya için, özet beyan verildiği tarihten itibaren kırkbeş gün,
b)Diğer bir yolla gelen eşya için özet beyanın verildiği tarihten itibaren yirmi gün,
içinde tamamlanır.
3. Şartlar gerektirdiği takdirde, Müsteşarlık 2’ncl fıkrada belirtilen sürelerden daha kısa bir süre saptayabilir veya bu sürelerin uzatılmasına izin verebilir. Ancak, gerçek ihtiyaçları aşan süre uzatımı yapılamaz.” Hükmüne amirdir.
Bu itibarla, 15.02.2001-30.04.2001 tarihleri arasında verilmiş ve verilecek olan özet beyanlar kapsamındaki eşya için, ekonomik kriz gerekçesiyle usulüne uygun olarak yapılan süre değişimi taleplerinin kabul edilerek ve bu eşya ile ilgili olarak daha önce ek süre verilip verilmediğine bakılmaksızın her talep sahibine 1 (Bir) ay ek süre verilmek suretiyle işlem yapılması uygun bulunmuştur.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
__________________
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ