Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Yabancı Plakalı aracı akrabam kullanablir mi?


Hak sahibi dışında taşıt kullanabilecek kişiler
MADDE 15 – 1) (02.08.2008 tarihli ve 26955 sayılı R.G. – Seri No 9 Tebliğ ile değişik) Bu Tebliğ kapsamında getirilen taşıtlardan;
a) Turistik kolaylıklardan faydalanılarak geçici olarak ithal edilen taşıtlar, taşıt sahibinin eşi veya usul ya da füruu olan ve ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan kişilerce,
b) Belirli bir süredeki görevi yerine getirmek veya öğrenimde bulunmak üzere gelenler ile Türkiye’de geçici olarak oturma iznini haiz emekli yabancılar tarafından geçici olarak ithal edilen taşıtlar, taşıt sahibinin eşi veya usul ya da füruu olan kişilerce,
(2) Belirli bir süredeki görevi yerine getirmek üzere Türkiye’ye gelen kişi tarafından özel bir hizmet akdi ile taşıt sürücüsü olarak istihdam edilen Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişi tarafından,
(3) Yukarıda belirtilen kişiler dışında taşıt sahiplerinin de araçta bulunması koşuluyla seyahat süresince üçüncü şahıslarca,
kullanılabilir.
(4) Ayrıca, belirli bir süredeki görevi yerine getirmek veya öğrenimde bulunmak üzere gelenler ile Türkiye’de geçici olarak oturma iznini haiz emekli yabancılara ait taşıtlar için düzenlenen Geçici Trafik Tescil Belgelerine "satılamaz" kaydının yanı sıra, "Ruhsatta adı kayıtlı kişi, eşi veya usul ya da füruu olan ve ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan kişiler dışında başka kişilerce kullanılamaz" ibaresi konulur. Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kişilere ait taşıtın özel bir hizmet akdi ile istihdam edilen kişi tarafından kullanılmasına gümrük idaresince izin verilmesi halinde, bu durumda Geçici Trafik Tescil Belgesi"nde belirtilir.
__________________
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ