Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Kritik ve Karmaşık Soru-ACİL!!!
Merhaba,
Tabiki konuya net bir cevap verebilmek için detaylara vakıf olmamız gerekiyor.Fakat kıymet araştırması ile ilgili aşağıda verceğim bilgiler belki arkadaşa yardımcı olabilir.
---Gümrük ilk olarak ilgili firmadan kıymetin aynı veya benzer eşya olduğu düşünülen ürüne nazaran neden düşük olduğunu ispat eden ilave bilgi ve belgelerin ibraz edilmesini talep eder.( onaylı sözleşme, mahreç çıkış bey, fatura vb...)
---Bu belgeler süresi içerisinde gümrüğe ibraz edilmez yada edildiği halde gümrük idaresinin tereddüt ve şüphesini ortadan kaldıracak açıklıkta olmazsa idare müsteşarlık dış ilişkiler şub. aracılığıyla yurt dışı araştırmaya geçer.
---Bu esnada mükellef malın ithalatının gerçekleştriimesini talap edebilir.Bu durumda gümrük idaresi aradaki farka ilişkin vergilerin teminata bağlanmasına müteakip beyannameye ilişkin işlemlerin tamamlanmasını sağlar.(sizde olduğu gibi)
---Yurt dışı kıymet araştırması yükümlünün aleyhine sonuçlanırsa teminata alınan vergiler irat kaydedilir.Ve para cezası tatbik edilir.
Fakat sizin olayınızda bir kopukluk sözkonusu , Yurt dışı kıymet araştırmasına gidilmesi halinde 1 yıl içerisinde cevap alınamazsa gümrük idaresindeki mevcut verilere göre değerlendirme yapılarak işlemin sonuçlandırılması (mükelleifn ispatı halinde teminatın iadesi) gerekmektedir.Yada aynı eşyanın satış bedeli yöntemine geçilerek aradaki farkın tahsili yoluna gidilmelidir ki mevzuatımız bu noktada satış bedeli yönteminin kolay kolay terk edilemeyeceğine ilişkin şartlar getirmiştir.

Bütün bunların yanında gümrük idaresinin kıymeti hangi yönteme göre tespit ettiğini bilme hakkınız vardır ki idarenin bu konularda çok ciddi zaafları olduğu yargı kararlarıyla sabittir.Bu bağlamda ceza kararına itirazınızın yanında idareden kıymetin hangi yönteme göre hesaplandığına ilişkin bilgi ve belgeleri talep ediniz.Akabinde gelişmeleri bizimle paylaşırsanız nasıl bir yol izleneceği konusunda tekrar istişare ederiz...

Saygılar
A.Kadir

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey