Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: çinden grafik tablet ithal etmek istiyorum
http://www.made-in-china.com/image/2f0j00QCFtzyJEELcAM/Digital-Graphic-Tablet-WP8060-TAB08-.jpg ürün anladığım kadarıyla böyle birşey.eşya 8471 de değerlendirlebilir.İncelediğimde 3 ayrı gtip e uyduğunu fark ettim.Bu durumda sorun yaşanmaması için eşyanıza ait  detaylı bilgiyi gümrükçünüzden almanızı tavsiye ederim.ben size genel olarak 8471 açılımını vereyim.


GTİP No Pozisyon Metni Mevzuatla İlgili Açıklama
84.71  (8471.80.00.00.00; 8471.90.00.00.00 hariç) Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan otomatik bilgi işlem makinaları ve bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri kayıt ortamına kod şekline dönüştürerek girmeye ait makinalar ile bu verileri işleyen makinalar "        İthalat 2008-6 sayılı tebliğ kapsamında, gümrük beyannamelerinin tescilinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca (Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü) onaylanacak GARANTİ BELGESİ gümrük idarelerince aranır.
        TRKGM 2007-1 Tebliğde; '..Geçerliliği DEVAM EDEN garanti belgelerinin süreleri, yeni bir müracaata bağlı olmaksızın 30.06.2008 tarihine kadar uzatılmıştır.' hükmü yer almaktadır.
        20.03.2006 / 6735 yazıda ise; Kamu sektörüne dahil kuruluşlardan genel bütçeli idareler tarafından yapılacak ithalat ile Yatırım teşvik, Dahilde İşleme, Hariçte işleme, Bedelsiz ithalatın (ticari bedelsiz ithalat dahil),  Geçici ithalat ve Gümrük Kanunun 167 inci maddesi kapsamında yapılacak ithalatların garanti belgesinden ve garanti belgesi muafiyet yazısından muaf oldukları, bildirilmiştir."
8471.41.00.10.00  "        İthalat 2008-8 sayılı Tebliğ Ek-1 kapsamında, Gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus maddelerin gümrük beyannamelerinin tescilinde, Ulaştırma Bakanlığının (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) uygunluk yazısı gümrük idarelerince aranır, Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
        İthalat Yönetmeliğinin 15 inci maddesi gereğince; İthalat Tebliğleri hükümleri çerçevesinde yetkili kuruluşlardan alınan belgeler, ilgili kuruluşlarca belirlenen süreler içerisinde kullanılmaları kaydıyla, DÜZENLENDİĞİ TAKVİM YILI İÇERİSİNDE geçerlidir."
8471.49.00.10.00 
8471.50.00.10.00 
8471.60.60.10.00 
8471.60.70.10.00 
8471.70.20.10.00 
8471.70.30.10.00 
8471.70.50.10.00 
8471.70.70.10.00 
8471.70.80.10.00 
8471.70.98.10.00 
8471.30.00.00.00  Portatif numerik (dijital) otomatik bilgi işlem makinaları (aynı kabin içinde en az bir merkezi işlem birimi ,bir klavye ve bir ekrandan oluşan ve ağırlığı 10 kg.ı geçmeyenler): (AC için 50-1000 Volt DC için 75-1500 Volt ARALIKLARINDA KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ OLANLAR) "        CE işareti taşımasına ilişkin Standardizasyon 2008-09 Tebliğ gereğince, Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat  İle İlgili Yönetmelik kapsamına giren ve Avrupa Birliğinde serbest dolaşıma girmiş olduğu tevsik edilemeyen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması halinde anılan Yönetmelikler hükümlerine uygun olması zorunludur.
        Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere ithal edilmesi halinde sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından (Gümrük Müdürlüğünce ilgili kuruluşa gönderilecek olan) Sanayi Sicil Belgesinin verilmesi durumunda uygunluk yazısı aranmaz (Md.8).
        Geri gelen eşya kapsamında olduğu tespit edilen ürünlerin ithalatına doğrudan izin verilir ve ithal edilen ürün ve ithalatçı firma bilgileri ilgili yetkili kuruluşa iletilir. (Md.8)
        18.05.2007 / 14877 yazıda; Dış Ticarette Standardizasyon mevzuatı uyarınca aranması gereken Uygunluk ve Kontrol Belgeleri gibi belgelerin beyannamelerin tescil tarihi veya tescil tarihinden önceki bir tarihte alınmış olması gerektiği ile G.G.T.Seri No 31 gereğince basitleştirilmiş usul kapsamında sonradan ibraz edilemeyeceği vurgulanmıştır."
8471.41.00.90.00  Diğerleri : (ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK VE ELEKTRİKLİ OLANLAR İÇİN AC için 50-1000 Volt DC için 75-1500 Volt ARALIKLARINDA KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ OLANLAR)
8471.49.00.90.00  Diğerleri (AC için 50-1000 Volt DC için 75-1500 Volt ARALIKLARINDA KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ OLANLAR)
8471.50.00.90.00  Diğerleri (AC için 50-1000 Volt DC için 75-1500 Volt ARALIKLARINDA KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ OLANLAR)
8471.60.70.90.11  Optik okuyucular (AC için 50-1000 Volt DC için 75-1500 Volt ARALIKLARINDA, EV VE İŞ YERLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ OLANLAR)
8471.60.70.90.12  Manyetik kod okuyucular (AC için 50-1000 Volt DC için 75-1500 Volt ARALIKLARINDA, EV VE İŞ YERLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ OLANLAR)
8471.60.70.90.15  Plotter (çizici) (AC için 50-1000 Volt DC için 75-1500 Volt ARALIKLARINDA, EV VE İŞ YERLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ OLANLAR)
8471.60.70.90.16  Digitizer
8471.60.70.90.19  Diğerleri (AC için 50-1000 Volt DC için 75-1500 Volt ARALIKLARINDA, EV VE İŞ YERLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ OLANLAR)
8471.90.00.00.00  Diğerleri (AC için 50-1000 Volt DC için 75-1500 Volt ARALIKLARINDA, EV VE İŞ YERLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ OLANLAR)
8471.30.00.00.00  Portatif numerik (dijital) otomatik bilgi işlem makinaları (aynı kabin içinde en az bir merkezi işlem birimi ,bir klavye ve bir ekrandan oluşan ve ağırlığı 10 kg.ı geçmeyenler): "        CE işareti taşımasına ilişkin Standardizasyon 2008-09 Tebliğ gereğince, Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği kapsamına giren ve Avrupa Birliğinde serbest dolaşıma girmiş olduğu tevsik edilemeyen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması halinde anılan Yönetmelikler hükümlerine uygun olması zorunludur.
        Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere ithal edilmesi halinde sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından (Gümrük Müdürlüğünce ilgili kuruluşa gönderilecek olan) Sanayi Sicil Belgesinin verilmesi durumunda uygunluk yazısı aranmaz (Md.8).
        Geri gelen eşya kapsamında olduğu tespit edilen ürünlerin ithalatına doğrudan izin verilir ve ithal edilen ürün ve ithalatçı firma bilgileri ilgili yetkili kuruluşa iletilir. (Md.8)
        18.05.2007 / 14877 yazıda; Dış Ticarette Standardizasyon mevzuatı uyarınca aranması gereken Uygunluk ve Kontrol Belgeleri gibi belgelerin beyannamelerin tescil tarihi veya tescil tarihinden önceki bir tarihte alınmış olması gerektiği ile G.G.T.Seri No 31 gereğince basitleştirilmiş usul kapsamında sonradan ibraz edilemeyeceği vurgulanmıştır."
8471.41.00.90.00  Diğerleri :
8471.49.00.90.00  Diğerleri
8471.50.00.90.00  Diğerleri
8471.60.60.90.00  Diğerleri
8471.60.70.90.11  Optik okuyucular
8471.60.70.90.12  Manyetik kod okuyucular
8471.60.70.90.13  Işıklı kalem
8471.60.70.90.14  Mouse
8471.60.70.90.15  Plotter (çizici)
8471.60.70.90.16  Digitizer
8471.60.70.90.19  Diğerleri
8471.70.20.90.00  Diğerleri (TAŞITLARDA KULLANILANLAR HARİÇ)
8471.70.30.90.00  Diğerleri (TAŞITLARDA KULLANILANLAR HARİÇ)
8471.70.50.90.00  Diğerleri (TAŞITLARDA KULLANILANLAR HARİÇ)
8471.70.70.90.00  Diğerleri (TAŞITLARDA KULLANILANLAR HARİÇ)
8471.70.80.90.00  Diğerleri (TAŞITLARDA KULLANILANLAR HARİÇ)
8471.90.00.00.00  Diğerleri (TAŞITLARDA KULLANILANLAR HARİÇ)
8471.80.00.00.00  Otomatik bilgi işlem makinalarının diğer birimleri "        2000/50 Genelge gereğince, 'Kesintisiz Güç Kaynakları'nın ve 'Stabilize Güç Kaynakları'nın 8504.40 tarife alt pozisyonunun uygun alt açılımlarında sınıflandırılması gerekmektedir. Denilmektedir.
        Söz konusu güç kaynaklarının Bilgisayar aksam ve parçaları olarak beyan edilmesi mümkün değildir."
8471.90.00.00.00  Diğerleri
84.71  Elektronik eşya (televizyon, bilgisayar v.b.)         2005/21 Sayılı Genelge gereğince; belirtilen eşyanın Transit Rejimi kapsamında DEMİRYOLU ile taşınması halinde söz konusu eşyanın tahakkuk edebilecek gümrük vergileri için TEMİNAT verilmesi gerektiği talimatlandırılmıştır.
84.71  Elektronik eşya (televizyon, bilgisayar v.b.)         2007/13 Sayılı Genelgede; transitinde özel düzenleme olan, kaçakçılık riski bulunan eşya ile ithali yasak eşyanın özelliği gereği idarece faturasının ibrazının gerekli olduğu öngörülen eşyanın, teminat aranmayan durumlarda dahi olsa transitinde eşya FATURASININ İBRAZI gerekmektedir. Denilmektedir.
8471.41.00.90.00  CIF % 0,5  | Diğerleri "        21.10.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2008/14193 sayılı BKK gereğince, Serbest dolaşıma girişini sağlayan gerçek ve tüzel kişiler, CIF kıymeti üzerinden beyannamesinin tescilinden önce belirtilen oranda özel kesinti ilgili hesaba yatırılır. Banka dekontu gümrük beyannamesinin 44 numaralı kutusuna kaydedilir. Belirtilen belgenin beyanname ekinde yer almadığı durumlarda gümrük beyannamesinin kabul işlemi yapılmaz.
        07.06.2002 / 12838 yazıda; söz konusu kesintinin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kızılay Şubesi nezdinde açılan Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğünün 213432 numaralı stopaj hesabına yatırılmasının zorunlu olduğu belirtilmektedir."
8471.49.00.90.00  CIF % 0,5  | Diğerleri
8471.50.00.90.00  CIF % 0,5  | Diğerleri
8471.60.70.90.15  CIF % 0,5  | Plotter (çizici)
8471.60.70.90.16  CIF % 0,5  | Digitizer
8471.60.70.90.19  CIF % 0,5  | Diğerleri
8471.70.20.90.00  CIF % 0,5  | Diğerleri
8471.70.30.90.00  CIF % 0,5  | Diğerleri
8471.70.50.90.00  CIF % 0,5  | Diğerleri
8471.70.70.90.00  CIF % 0,5  | Diğerleri
8471.70.80.90.00  CIF % 0,5  | Diğerleri
8471.70.98.90.00  CIF % 0,5  | Diğerleri
8471.80.00.00.00  CIF % 0,5  | Otomatik bilgi işlem makinalarının diğer birimleri
8471.90.00.00.00  CIF % 0,5  | Diğerleri
84.71  Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan otomatik bilgi işlem makinaları ve bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri kayıt ortamına kod şeklinde girmeye ait makinalar ile bu verileri işleyen makinalar: "        2007/13033 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KDV Oranları yayımlanmıştır. Söz konusu eşyanın I veya II Sayılı Liste kapsamında olmadığı ve % 18 KDV oranına tabi olması gerektiği düşünülmektedir.
        Bununla birlikte, KDV uygulaması, gerek eşyanın kullanıldığı yere ve gerekse ithalatçısına göre değişkenlik gösterdiğinden; eşya bazında uygulanacak KDV oranının kesin tespiti için bahsi geçen BKK ve eki listelerin, istisnalar için ise anılan kanunun 16 ve 17’nci maddelerinin AYRICA İNCELENMESİ tavsiye olunur."
8471.30  Tüm Alt Pozisyonlar         Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme uyarınca uygulanması gereken Sınıflandırma Görüşleri 2007/13066 sayılı BKK ile yayımlanmış olup, tarife tespiti açısından gerekli olması halinde incelenmesi tavsiye olunur.
8471.49  Tüm Alt Pozisyonlar
8471.70  Tüm Alt Pozisyonlar
8471.80  Tüm Alt Pozisyonlar
8471.90  Tüm Alt Pozisyonlar
8471.30.00.00.00  Bir merkezi işlem birimi, dahili bir klavye ve bir TFT LCD ekrandan oluşan, ağırlığı 10 kg.ı geçmeyen, DVD sürücü, sabit disk, kablosuz bağlantı gibi özelliklere sahip, dahili hoparlörleri, batarya ve güç bağlantı kablosu bulunan portatif bilgisayar, mouse ve dokumaya elverişli maddeden mamul, kulpu ve askısı bulunan çantadan oluşan eşya. "        Sadece eşya SET halinde olması durumunda 2002/39 Genelgede; Set içinde yer alan eşyadan herhangi biri, anılan Tebliğler gereği belli bir kurumun iznine tabi olsa da, set olarak değerlendirildiğinden, o eşya sete mümeyyiz vasfını veren eşya olmaması nedeniyle bir başka GTİP'te sınıflandırılabilmekte, dolayısıyla izne tabi olan eşyanın, set içinde, ilgili kurumdan izin aranmaksızın serbest dolaşıma girmesi gibi bir sorunla karşılaşılmaktadır.
        Yine set içindeki bir eşya farklı KDV oranına, Özel Tüketim Vergisi veya Dış Ticaret Rejimi'nin koyduğu yasak veya kısıtlamalara tabi olabildiği vurgulanarak, bundan böyle perakende satılacak hale getirilen set halindeki eşya ile ilgili olarak; setin tarifesi üzerinden işlem yapılmasına müteakip ayrıca seti oluşturan her eşyanın ayrı ayrı GTİP'leri tespit edilecek, Tespit edilen bu GTİP'lere göre Dış Ticaret Mevzuatı uyarınca ibrazı gereken belgeler aranacak, alınması gereken ek mali mükellefiyetler, KDV veya ÖTV Tebliği uyarınca alınması gereken vergiler tahsil edilecektir. Denilmektedir.
        29.05.2007 / 16020 yazıda; Genelge kapsamında ve belirli kurumların vereceği izin veya uygunluk değerlendirmesine tabi olduğunun anlaşılması halinde, belge kontrolü veya muayene ile görevli memur tarafından beyanname arkasına yazılacak müzekkerede; set olarak beyan edilen eşyanın beyannamenin ve ekli faturanın hangi kaleminde yer aldığı, tespit edilen GTİP numarası, hangi mevzuat kapsamında hangi kuruma sevkedildiği hususlarının açık bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.
        PcGK Not: GTİP ve tanımı belirtilen eşyalarla ilgili olarak Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) mevcut olup, sözkonusu eşyanın set halinde olması durumunda anılan genelge hükmü doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir."
8471.49.00.90.00  Karyotyping, FISH ve HR-CGH analiz yazılımları;bilgisayar, monitör, klavye, mouse; mikroskoptaki görüntüleri bilgisayara aktaran bir kamera;mikroskopta renklendirme yapan filtre (optik renkli filtreler) ve diğer komponentler (kablolar, mikroskop görüntüsünü büyütme-küçültme aparatı, mikroskop ile kamera arasındaki bağlantı aparatı, kullanım kitapları, garanti belgeleri) den oluşan kromozom görüntü analiz sistemi.
84.71  CIF x % o,5 | Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan otomatik bilgi işlem makinaları ve bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri kayıt ortamına kod şeklinde girmeye ait makinalar ile bu verileri işleyen makinalar (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar hariç) (R.G.) "        Sadece 20.10.2008 tarihine kadar yapılan işlemlerde geçerli olmak üzere, 2002/4101 Sayılı BKK gereğince, pozisyonun karşısında belirtilen oranda CIF üzerinden kesinti yapılır.
        07.06.2002 / 12838 yazıda; söz konusu kesintinin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kızılay Şubesi nezdinde açılan Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğünün 213432 numaralı stopaj hesabına yatırılmasının zorunlu olduğu belirtilmektedir."
8471.41.00.90.00  Diğerleri "        2005/16 Genelgede, Tarife Cetvelinde ‘Diğerleri’ tanımıyla yer alan eşyanın beyanında, Gümrük Beyannamesinin 31 nolu hanesine ticari tanımının yazılması gerektiği,
        12.12.2007 / 35129 yazıda; eşyanın GTİP’i ve tarifedeki eşya tanımı yanında, detaylı, teknik özelliklerinin de bilinmesinin gerektiği hallerde, beyannamenin 31 nolu kutusunda yer alan ‘Ticari Tanımı’ bölümünde eşyaya ilişkin detaylara (kısaltma yapılmadan) yer verilmesinin Gümrük Yönelmeliği’nin 20 no’lu ekindeki düzenleme gereği olduğu belirtilerek, anılan talimata uymayanlar hakkında Gümrük Kanunu’nun 241. Maddesi 1. Fıkrasında belirtilen CEZAİ MÜEYYİDE uygulanması yönünde işlem yapılması,
        17.01.2008 / 1490 yazıda ise; yukarıda bahsi geçen genelge ilgi tutularak 31 nolu hanenin eksik olması durumlarında KABUL MEMURUNCA beyannamenin kabul edilmemesi gerektiği, talimatlandırılmıştır."
8471.49.00.90.00  Diğerleri
8471.50.00.90.00  Diğerleri
8471.60.60.90.00  Diğerleri
8471.60.70.90.19  Diğerleri
8471.70.20.90.00  Diğerleri
8471.70.30.90.00  Diğerleri
8471.70.50.90.00  Diğerleri
8471.70.70.90.00  Diğerleri
8471.70.80.90.00  Diğerleri
8471.70.98.90.00  Diğerleri
8471.90.00.00.00  Diğerleri

Gtip Numarası Vergi Oranları ve Tanımı Rejim Kararı Açıklaması
8471.30.00.00.00  TVO. Muaf  | KOS. Muaf  | EAGÜ  Muaf  | ÖTDÜ Muaf  | GYÜ  Muaf  | D.Ü. Muaf  | Portatif otomatik bilgi işlem makinaları (en az bir merkezi işlem birimi, bir klavye ve bir ekrandan oluşan ve ağırlığı 10 kg.ı geçmeyenler) "        95/7606 Sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Kararın II Sayılı SANAYİ ÜRÜNLERİ Listesi kapsamında yer alan eşya olup, ülkelere göre karşısında gösterilen oranda Gümrük Vergisine tabidir (2007/13006 sayılı BKK ile değişik). EAGÜ (En Az Gelişmiş Ülkeler), ÖTDÜ (Özel Teşvik Düzenlemesi Ülkeleri) ve GYÜ (Gelişme Yolundaki Ülkeler) için Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi uygulanmakta olup, prosedürünü tamamlayan veya tamamlamayan ülkeler ile hariç sektörlere göre vergi uygulamaları değişebilmektedir.
        TVO: AB ve EFTA üyesi ülkeleri, BatıŞeriya ve GazzeŞeridi, Bosna-Hersek, Fas, Hırvatistan, İsrail, Makedonya, Mısır, Suriye, Tunus,
        01.05.2008 tarihinden itibaren ARNAVUTLUK Cumhuriyeti menşeli olanların ithalatında gümrük vergisi sıfır (0) olarak uygulanır. (2008/13609 sayılı BKK)
        II Sayılı Liste SANAYİ ÜRÜNLERİ kapsamında olduğundan dolayı AB ülkelerinden yapılacak ithalatlarda (AKÇT ürünleri hariç) EUR.1 Dolaşım Sertifikası ibraz edilmesi mümkün bulunmamaktadır (Menfi)."
8471.41.00.90.00  TVO. Muaf  | KOS. Muaf  | EAGÜ  Muaf  | ÖTDÜ Muaf  | GYÜ  Muaf  | D.Ü. Muaf  | Diğerleri
8471.49.00.90.00  TVO. Muaf  | KOS. Muaf  | EAGÜ  Muaf  | ÖTDÜ Muaf  | GYÜ  Muaf  | D.Ü. Muaf  | Diğerleri
8471.50.00.90.00  TVO. Muaf  | KOS. Muaf  | EAGÜ  Muaf  | ÖTDÜ Muaf  | GYÜ  Muaf  | D.Ü. Muaf  | Diğerleri
8471.60.60.90.00  TVO. Muaf  | KOS. Muaf  | EAGÜ  Muaf  | ÖTDÜ Muaf  | GYÜ  Muaf  | D.Ü. Muaf  | Diğerleri
8471.60.70.90.11  TVO. Muaf  | KOS. Muaf  | EAGÜ  Muaf  | ÖTDÜ Muaf  | GYÜ  Muaf  | D.Ü. Muaf  | Optik okuyucular
8471.60.70.90.12  TVO. Muaf  | KOS. Muaf  | EAGÜ  Muaf  | ÖTDÜ Muaf  | GYÜ  Muaf  | D.Ü. Muaf  | Manyetik kod okuyucular
8471.60.70.90.13  TVO. Muaf  | KOS. Muaf  | EAGÜ  Muaf  | ÖTDÜ Muaf  | GYÜ  Muaf  | D.Ü. Muaf  | Işıklı kalem
8471.60.70.90.14  TVO. Muaf  | KOS. Muaf  | EAGÜ  Muaf  | ÖTDÜ Muaf  | GYÜ  Muaf  | D.Ü. Muaf  | Mouse
8471.60.70.90.15  TVO. Muaf  | KOS. Muaf  | EAGÜ  Muaf  | ÖTDÜ Muaf  | GYÜ  Muaf  | D.Ü. Muaf  | Plotter(çizici)
8471.60.70.90.16  TVO. Muaf  | KOS. Muaf  | EAGÜ  Muaf  | ÖTDÜ Muaf  | GYÜ  Muaf  | D.Ü. Muaf  | Digitizer
8471.60.70.90.19  TVO. Muaf  | KOS. Muaf  | EAGÜ  Muaf  | ÖTDÜ Muaf  | GYÜ  Muaf  | D.Ü. Muaf  | Diğerleri
8471.70.20.90.00  TVO. Muaf  | KOS. Muaf  | EAGÜ  Muaf  | ÖTDÜ Muaf  | GYÜ  Muaf  | D.Ü. Muaf  | Diğerleri
8471.70.30.90.00  TVO. Muaf  | KOS. Muaf  | EAGÜ  Muaf  | ÖTDÜ Muaf  | GYÜ  Muaf  | D.Ü. Muaf  | Diğerleri
8471.70.50.90.00  TVO. Muaf  | KOS. Muaf  | EAGÜ  Muaf  | ÖTDÜ Muaf  | GYÜ  Muaf  | D.Ü. Muaf  | Diğerleri
8471.70.70.90.00  TVO. Muaf  | KOS. Muaf  | EAGÜ  Muaf  | ÖTDÜ Muaf  | GYÜ  Muaf  | D.Ü. Muaf  | Diğerleri
8471.70.80.90.00  TVO. Muaf  | KOS. Muaf  | EAGÜ  Muaf  | ÖTDÜ Muaf  | GYÜ  Muaf  | D.Ü. Muaf  | Diğerleri
8471.70.98.90.00  TVO. Muaf  | KOS. Muaf  | EAGÜ  Muaf  | ÖTDÜ Muaf  | GYÜ  Muaf  | D.Ü. Muaf  | Diğerleri
8471.80.00.00.00  TVO. Muaf  | KOS. Muaf  | EAGÜ  Muaf  | ÖTDÜ Muaf  | GYÜ  Muaf  | D.Ü. Muaf  | Otomatik bilgi işlem makinalarının diğer birimleri
8471.90.00.00.00  TVO. Muaf  | KOS. Muaf  | EAGÜ  Muaf  | ÖTDÜ Muaf  | GYÜ  Muaf  | D.Ü. Muaf  | Diğerleri
8471.41.00.10.00  TVO. Muaf  | KOS. Muaf  | EAGÜ  Muaf  | ÖTDÜ Muaf  | GYÜ  Muaf  | D.Ü. Muaf  | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (a) "        95/7606 Sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Kararın II Sayılı SANAYİ ÜRÜNLERİ Listesi kapsamında yer alan eşya olup, ülkelere göre karşısında gösterilen oranda Gümrük Vergisine tabidir (2007/13006 sayılı BKK ile değişik). EAGÜ (En Az Gelişmiş Ülkeler), ÖTDÜ (Özel Teşvik Düzenlemesi Ülkeleri) ve GYÜ (Gelişme Yolundaki Ülkeler) için Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi uygulanmakta olup, prosedürünü tamamlayan veya tamamlamayan ülkeler ile hariç sektörlere göre vergi uygulamaları değişebilmektedir.
        TVO: AB ve EFTA üyesi ülkeleri, BatıŞeriya ve GazzeŞeridi, Bosna-Hersek, Fas, Hırvatistan, İsrail, Makedonya, Mısır, Suriye, Tunus,
    (a): Gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.
        01.05.2008 tarihinden itibaren ARNAVUTLUK Cumhuriyeti menşeli olanların ithalatında gümrük vergisi sıfır (0) olarak uygulanır. (2008/13609 sayılı BKK)
        II Sayılı Liste SANAYİ ÜRÜNLERİ kapsamında olduğundan dolayı AB ülkelerinden yapılacak ithalatlarda (AKÇT ürünleri hariç) EUR.1 Dolaşım Sertifikası ibraz edilmesi mümkün bulunmamaktadır (Menfi)."
8471.49.00.10.00  TVO. Muaf  | KOS. Muaf  | EAGÜ  Muaf  | ÖTDÜ Muaf  | GYÜ  Muaf  | D.Ü. Muaf  | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (a)
8471.50.00.10.00  TVO. Muaf  | KOS. Muaf  | EAGÜ  Muaf  | ÖTDÜ Muaf  | GYÜ  Muaf  | D.Ü. Muaf  | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (a)
8471.60.60.10.00  TVO. Muaf  | KOS. Muaf  | EAGÜ  Muaf  | ÖTDÜ Muaf  | GYÜ  Muaf  | D.Ü. Muaf  | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (a)
8471.60.70.10.00  TVO. Muaf  | KOS. Muaf  | EAGÜ  Muaf  | ÖTDÜ Muaf  | GYÜ  Muaf  | D.Ü. Muaf  | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (a)
8471.70.20.10.00  TVO. Muaf  | KOS. Muaf  | EAGÜ  Muaf  | ÖTDÜ Muaf  | GYÜ  Muaf  | D.Ü. Muaf  | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (a)
8471.70.30.10.00  TVO. Muaf  | KOS. Muaf  | EAGÜ  Muaf  | ÖTDÜ Muaf  | GYÜ  Muaf  | D.Ü. Muaf  | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (a)
8471.70.50.10.00  TVO. Muaf  | KOS. Muaf  | EAGÜ  Muaf  | ÖTDÜ Muaf  | GYÜ  Muaf  | D.Ü. Muaf  | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (a)
8471.70.70.10.00  TVO. Muaf  | KOS. Muaf  | EAGÜ  Muaf  | ÖTDÜ Muaf  | GYÜ  Muaf  | D.Ü. Muaf  | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (a)
8471.70.80.10.00  TVO. Muaf  | KOS. Muaf  | EAGÜ  Muaf  | ÖTDÜ Muaf  | GYÜ  Muaf  | D.Ü. Muaf  | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (a)
8471.70.98.10.00  TVO. Muaf  | KOS. Muaf  | EAGÜ  Muaf  | ÖTDÜ Muaf  | GYÜ  Muaf  | D.Ü. Muaf  | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (a)

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
__________________
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ