Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Dijital Çerçeve ithalatı


tam detaylı ürün açıklaması yapmadığınız için böyle genel bir açıklama yolluyorum.

85.28  Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayanlar); televizyon alıcı cihazları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses veya görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın) " İthalat 2008-6 sayılı tebliğ kapsamında, gümrük beyannamelerinin tescilinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca (Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü) onaylanacak GARANTİ BELGESİ gümrük idarelerince aranır.
TRKGM 2007-1 Tebliğde; '..Geçerliliği DEVAM EDEN garanti belgelerinin süreleri, yeni bir müracaata bağlı olmaksızın 30.06.2008 tarihine kadar uzatılmıştır.' hükmü yer almaktadır.
20.03.2006 / 6735 yazıda ise; Kamu sektörüne dahil kuruluşlardan genel bütçeli idareler tarafından yapılacak ithalat ile Yatırım teşvik, Dahilde İşleme, Hariçte işleme, Bedelsiz ithalatın (ticari bedelsiz ithalat dahil),  Geçici ithalat ve Gümrük Kanunun 167 inci maddesi kapsamında yapılacak ithalatların garanti belgesinden ve garanti belgesi muafiyet yazısından muaf oldukları, bildirilmiştir."
8528.59.10.00.00  Siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar (AC için 50-1000 Volt DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER VE TAŞITLARDA VE SİVİL HAVACILIKTA KULLANILANLAR HARİÇ) " CE işareti taşımasına ilişkin Standardizasyon 2008-09 Tebliğ gereğince, Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik kapsamına giren ve Avrupa Birliğinde serbest dolaşıma girmiş olduğu tevsik edilemeyen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması halinde anılan Yönetmelikler hükümlerine uygun olması zorunludur.
Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere ithal edilmesi halinde sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından (Gümrük Müdürlüğünce ilgili kuruluşa gönderilecek olan) Sanayi Sicil Belgesinin verilmesi durumunda uygunluk yazısı aranmaz (Md.8).
Geri gelen eşya kapsamında olduğu tespit edilen ürünlerin ithalatına doğrudan izin verilir ve ithal edilen ürün ve ithalatçı firma bilgileri ilgili yetkili kuruluşa iletilir. (Md.8)
18.05.2007 / 14877 yazıda; Dış Ticarette Standardizasyon mevzuatı uyarınca aranması gereken Uygunluk ve Kontrol Belgeleri gibi belgelerin beyannamelerin tescil tarihi veya tescil tarihinden önceki bir tarihte alınmış olması gerektiği ile G.G.T.Seri No 31 gereğince basitleştirilmiş usul kapsamında sonradan ibraz edilemeyeceği vurgulanmıştır."
8528.59.90.00.21  LCD monitörler, Ekran köşegen uzunluğu 48.5 cm. veya daha az olan ve en boy oranı (aspect ratio) 4:3 veya 5:4 olan monitörler (AC için 50-1000 Volt DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER VE TAŞITLARDA VE SİVİL HAVACILIKTA KULLANILANLAR HARİÇ)
8528.59.90.00.29  Diğerleri (AC için 50-1000 Volt DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER VE TAŞITLARDA VE SİVİL HAVACILIKTA KULLANILANLAR HARİÇ)
8528.59.90.00.31  Plazma monitörler, Ekran köşegen uzunluğu 48.5 cm. veya daha az olan ve en boy oranı (aspect ratio) 4:3 veya 5:4 olan monitörler (AC için 50-1000 Volt DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER VE TAŞITLARDA VE SİVİL HAVACILIKTA KULLANILANLAR HARİÇ)
8528.59.90.00.39  Diğerleri (AC için 50-1000 Volt DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER VE TAŞITLARDA VE SİVİL HAVACILIKTA KULLANILANLAR HARİÇ)
8528.59.90.00.91  Diğerleri, Ekran köşegen uzunluğu 48.5 cm. veya daha az olan ve en boy oranı (aspect ratio) 4:3 veya 5:4 olan monitörler (AC için 50-1000 Volt DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER VE TAŞITLARDA VE SİVİL HAVACILIKTA KULLANILANLAR HARİÇ)
8528.59.90.00.99  Diğerleri (AC için 50-1000 Volt DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER VE TAŞITLARDA VE SİVİL HAVACILIKTA KULLANILANLAR HARİÇ)
8528.59.10.00.00  Siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar (TAŞITLARDA VE SİVİL HAVACILIKTA KULLANILANLAR HARİÇ) " CE işareti taşımasına ilişkin Standardizasyon 2008-09 Tebliğ gereğince, Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği kapsamına giren ve Avrupa Birliğinde serbest dolaşıma girmiş olduğu tevsik edilemeyen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması halinde anılan Yönetmelikler hükümlerine uygun olması zorunludur.
Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere ithal edilmesi halinde sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından (Gümrük Müdürlüğünce ilgili kuruluşa gönderilecek olan) Sanayi Sicil Belgesinin verilmesi durumunda uygunluk yazısı aranmaz (Md.8).
Geri gelen eşya kapsamında olduğu tespit edilen ürünlerin ithalatına doğrudan izin verilir ve ithal edilen ürün ve ithalatçı firma bilgileri ilgili yetkili kuruluşa iletilir. (Md.8)
18.05.2007 / 14877 yazıda; Dış Ticarette Standardizasyon mevzuatı uyarınca aranması gereken Uygunluk ve Kontrol Belgeleri gibi belgelerin beyannamelerin tescil tarihi veya tescil tarihinden önceki bir tarihte alınmış olması gerektiği ile G.G.T.Seri No 31 gereğince basitleştirilmiş usul kapsamında sonradan ibraz edilemeyeceği vurgulanmıştır."
8528.59.90.00.21  LCD monitörler, Ekran köşegen uzunluğu 48.5 cm. veya daha az olan ve en boy oranı (aspect ratio) 4:3 veya 5:4 olan monitörler (TAŞITLARDA VE SİVİL HAVACILIKTA KULLANILANLAR HARİÇ)
8528.59.90.00.29  Diğerleri (TAŞITLARDA VE SİVİL HAVACILIKTA KULLANILANLAR HARİÇ)
8528.59.90.00.31  Plazma monitörler, Ekran köşegen uzunluğu 48.5 cm. veya daha az olan ve en boy oranı (aspect ratio) 4:3 veya 5:4 olan monitörler (TAŞITLARDA VE SİVİL HAVACILIKTA KULLANILANLAR HARİÇ)
8528.59.90.00.39  Diğerleri (TAŞITLARDA VE SİVİL HAVACILIKTA KULLANILANLAR HARİÇ)
8528.59.90.00.91  Diğerleri, Ekran köşegen uzunluğu 48.5 cm. veya daha az olan ve en boy oranı (aspect ratio) 4:3 veya 5:4 olan monitörler (TAŞITLARDA VE SİVİL HAVACILIKTA KULLANILANLAR HARİÇ)
8528.59.90.00.99  Diğerleri (TAŞITLARDA VE SİVİL HAVACILIKTA KULLANILANLAR HARİÇ)
85.28  Elektronik eşya (televizyon, bilgisayar v.b.) 2005/21 Sayılı Genelge gereğince; belirtilen eşyanın Transit Rejimi kapsamında DEMİRYOLU ile taşınması halinde söz konusu eşyanın tahakkuk edebilecek gümrük vergileri için TEMİNAT verilmesi gerektiği talimatlandırılmıştır.
85.28  Elektronik eşya (televizyon, bilgisayar v.b.) 2007/13 Sayılı Genelgede; transitinde özel düzenleme olan, kaçakçılık riski bulunan eşya ile ithali yasak eşyanın özelliği gereği idarece faturasının ibrazının gerekli olduğu öngörülen eşyanın, teminat aranmayan durumlarda dahi olsa transitinde eşya FATURASININ İBRAZI gerekmektedir. Denilmektedir.
85.28  % 6.7 | (8528.41.00.00.00, 8528.51.00.00.00, 8528.61.00.00.00 hariç) Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayanlar); ; televizyon alıcı cihazları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses veya görüntü ; kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın) " Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun IV Sayılı Listede bulunan eşyadır. Sadece Tarife Pozisyon Numarasının Karşısında tanımlanan eşya belirtilen oran nispetinde Özel Tüketim Vergisine tabidir. Aksam ve parçalar bu kapsama dahil değildir.
4760 sayılı Kanunun Vergileme ölçüleri ve matrah başlıklı 11'inci maddesinde; '...listelerdeki mallar için verginin matrahı; bunların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder.' hükmü yer almaktadır. "
85.28  Televizyon alıcıları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses ya da görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın); video (görüntü) monitörler ve projektörler: " 2007/13033 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KDV Oranları yayımlanmıştır. Söz konusu eşyanın I veya II Sayılı Liste kapsamında olmadığı ve % 18 KDV oranına tabi olması gerektiği düşünülmektedir.
Bununla birlikte, KDV uygulaması, gerek eşyanın kullanıldığı yere ve gerekse ithalatçısına göre değişkenlik gösterdiğinden; eşya bazında uygulanacak KDV oranının kesin tespiti için bahsi geçen BKK ve eki listelerin, istisnalar için ise anılan kanunun 16 ve 17’nci maddelerinin AYRICA İNCELENMESİ tavsiye olunur."
85.28  BEYAZ RUSYA, ÇİN | 16 No'lu Sektör; Elektro-mekanik " İthalat Rejim Kararı'nın 9'uncu maddesine göre Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) uygulanabilecektir. EAGÜ (En Az Gelişmiş Ülkeler), ÖTDÜ (Özel Teşvik Düzenlemesi Ülkelerİ) ve GYÜ (Gelişme Yolundaki Ülkeler) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamındadır. Ancak, İthalat Rejim Kararı Ek-3 ve Ek-4'e göre GTİP'in karşısında belirtilen ülkelerin HARİÇ SEKTÖRLER kapsamında olduğu anlaşıldığından, bu ülkelerden ithalat yapanlar Form A, EUR.1 Dolaşım Sertifikası veya fatura beyanı ibraz ederek Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden FAYDALANAMAZLAR.
05.01.2006 / 462 yazıda, Form A Menşe Belgelerinin arka yüzünde yer alan ‘GTS çerçevesinde Form A’yı kabul eden ülkeler’ başlıklı listeye TÜRKİYE’nin eklendiği ve eski Form A Menşe Belgelerinin 31 Mayıs 2006 tarihine kadar geçerli olduğu, bu tarihten sonra sözkonusu listeye TÜRKİYE’nin eklenmemiş olduğu Form A belgelerinin kabul edilmeyeceği, belirtilmektedir. 30.05.3006 / 13599 yazıda ise eski Form A Menşe Belgelerinin ikinci bir duyuruya kadar kabul edilmeye devam edilmesi uygun bulunmuştur.
31.01.2006 / 2146 yazıda; Paraguay, Uruguay, Ukrayna, Suudi Arabistan, Bolivya, Hindistan, Tayland ve Filipinler tarafından düzenlenen ancak 2001/3485 sayılı kararda belirlenen standartlara uymayan Form A Belgesi ibraz edilmesi halinde belge aslının Gümrükler Genel Müdürlüğüne gönderilmesi, istenilmektedir."
8528.59  Tüm Alt Pozisyonlar Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme uyarınca uygulanması gereken Sınıflandırma Görüşleri 2007/13066 sayılı BKK ile yayımlanmış olup, tarife tespiti açısından gerekli olması halinde incelenmesi tavsiye olunur.
85.28  (1); y 8528 | (2); Televizyon alıcıları (video, monitörler ve projektörler hariç) Radyo yayımları alıcı cihazı, veya ses kayıt veya tekrar verme cihazı (görüntü kayıt veya tekrar verme cihazı hariç) içersin içermesin. | (3); Montaj işleminden kaynaklanan bir kıymet artışının olduğu imalat ve uygulanabildiği hallerde, montajın yapıldığı ülke menşeli girdilerin fabrika çıkış fiyatının en az % 45'ini oluşturduğu imalat; % 45 kuralı karşılanamaması halinde, üretimde kullanılan herhangi bir ülke menşeli girdilerin kıymetinin fabrika çıkış fiyatının en az % 35'ini oluşturması şartıyla o ülke menşeli kabul edilir; % 35 kuralı iki ülke için sağlanıyorsa, eşya daha yüksek yüzdeye sahip ülke menşeli kabul edilir. " Gümrük Yönetmeliğinin 5 no'lu ekinde Menşeli Olmayan Girdilerle İmal Edilen Ürüne Menşe Statüsü Kazandıran Veya Kazandırmayan İşçilik Veya İşleme Faaliyetlerine İlişkin Liste (Tekstil Ürünleri Dışındaki Ürünler) mevcut olup, eşyanın MENŞEİNİN TESPİTİNDE tarifenin karşısında belirtilen verilerin öncelikle dikkate alınması gerekmektedir.
(1); Tarife Pozisyon Numarası,
(2); Ürün Tanımı
(3); Menşeli Olmayan Girdilere Uygulanarak Menşe Statüsü Kazandıran İşçilik veya İşlemler "
8528.59.10.00.00  TR.000000.08.0034 " Bulunan GTİP numarası Arattırdığız GTİP numarası ile 12 li bazda aynı ise, söz konusu eşya ve/veya benzer eşya ile ilgili olarak Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB)'nin verildiği anlamına gelmektedir. Eşyanın aynı veya benzer eşya olabileceği ihtimalinden hareketle, tarife ile eşya arasındaki ilişkinin doğru olup olmadığı yönünden kontrolünün daha sağlıklı yapılabilmesi amacıyla ilgili BTB'lerin incelenmesi tavsiye olunur.
BTB leri incelemek için 'Mevzuat Metnini Aç' butonuna basmanız ya da GTİP numarısını çift tıklamanız yeterli olacaktır."
8528.59.90.00.11  TR.07.0720, TR.07.0716, TR.07.0693, TR.07.0646, TR.07.0498, TR.07.0420, TR.07.0345, TR.07.0262, TR.07.0199, TR.07.0195, TR.07.0160, TR.07.0129, TR.07.0032, TR.07.0016
8528.59.90.00.19  TR.340000.08.0025, TR.07.0748, TR.07.0508
8528.59.90.00.21  TR.08.0128
8528.59.90.00.29  TR.000000.08.0035, TR.08.0109
8528.59.90.00.11  Mer’i GTİP: 8528.59.90.00.21 Kritik etmekte olduğunuz GTİP Numarası 2008 yılında değiştirilmiştir. Tarife Cetvelinde 'Karşılaştırmalı GTİP'bölümünü kullanarak veya Tarifenin karşısındaki Yeni GTİP ile karşılaştırma yaparak Mer'i GTİP numarası bulunması tavsiye olunur.
8528.59.90.00.11  Mer’i GTİP: 8528.59.90.00.29
8528.59.90.00.12  Mer’i GTİP: 8528.59.90.00.31
8528.59.90.00.12  Mer’i GTİP: 8528.59.90.00.39
8528.59.90.00.19  Mer’i GTİP: 8528.59.90.00.91
8528.59.90.00.19  Mer’i GTİP: 8528.59.90.00.99
8528.59.90.00.29  Diğerleri " 2005/16 Genelgede, Tarife Cetvelinde ‘Diğerleri’ tanımıyla yer alan eşyanın beyanında, Gümrük Beyannamesinin 31 nolu hanesine ticari tanımının yazılması gerektiği,
12.12.2007 / 35129 yazıda; eşyanın GTİP’i ve tarifedeki eşya tanımı yanında, detaylı, teknik özelliklerinin de bilinmesinin gerektiği hallerde, beyannamenin 31 nolu kutusunda yer alan ‘Ticari Tanımı’ bölümünde eşyaya ilişkin detaylara (kısaltma yapılmadan) yer verilmesinin Gümrük Yönelmeliği’nin 20 no’lu ekindeki düzenleme gereği olduğu belirtilerek, anılan talimata uymayanlar hakkında Gümrük Kanunu’nun 241. Maddesi 1. Fıkrasında belirtilen CEZAİ MÜEYYİDE uygulanması yönünde işlem yapılması,
17.01.2008 / 1490 yazıda ise; yukarıda bahsi geçen genelge ilgi tutularak 31 nolu hanenin eksik olması durumlarında KABUL MEMURUNCA beyannamenin kabul edilmemesi gerektiği, talimatlandırılmıştır."
8528.59.90.00.39  Diğerleri
8528.59.90.00.99  Diğerleri

Gtip Numarası Vergi Oranları ve Tanımı Rejim Kararı Açıklaması
8528.59.10.00.00  TVO.% 0 | KOS.% 0 | EAGÜ % 0 | ÖTDÜ %0 | GYÜ % 9,8 | D.Ü.% 14 | Siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar " 95/7606 Sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Kararın II Sayılı SANAYİ ÜRÜNLERİ Listesi kapsamında yer alan eşya olup, ülkelere göre karşısında gösterilen oranda Gümrük Vergisine tabidir (2007/13006 sayılı BKK ile değişik). EAGÜ (En Az Gelişmiş Ülkeler), ÖTDÜ (Özel Teşvik Düzenlemesi Ülkeleri) ve GYÜ (Gelişme Yolundaki Ülkeler) için Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi uygulanmakta olup, prosedürünü tamamlayan veya tamamlamayan ülkeler ile hariç sektörlere göre vergi uygulamaları değişebilmektedir.
TVO: AB ve EFTA üyesi ülkeleri, BatıŞeriya ve GazzeŞeridi, Bosna-Hersek, Fas, Hırvatistan, İsrail, Makedonya, Mısır, Suriye, Tunus,
01.05.2008 tarihinden itibaren ARNAVUTLUK Cumhuriyeti menşeli olanların ithalatında gümrük vergisi sıfır (0) olarak uygulanır. (2008/13609 sayılı BKK)
01.11.2008 tarihi itibariyle GÜRCİSTAN Menşeli olanların 2008/14318 sayılı BKK gereğince Gümrük Vergi Oranları sıfır (0) uygulanır.
II Sayılı Liste SANAYİ ÜRÜNLERİ kapsamında olduğundan dolayı AB ülkelerinden yapılacak ithalatlarda (AKÇT ürünleri hariç) EUR.1 Dolaşım Sertifikası ibraz edilmesi mümkün bulunmamaktadır (Menfi)."
8528.59.90.00.21  TVO.% 0 | KOS.% 0 | EAGÜ % 0 | ÖTDÜ %0 | GYÜ % 0 | D.Ü.% 0 | Ekran köşegen uzunluğu 48.5 cm. veya daha az olan ve en boy oranı (aspect ratio) 4:3 veya 5:4 olan monitörler
8528.59.90.00.29  TVO.% 0 | KOS.% 0 | EAGÜ % 0 | ÖTDÜ %0 | GYÜ % 9,8 | D.Ü.% 14 | Diğerleri
8528.59.90.00.31  TVO.% 0 | KOS.% 0 | EAGÜ % 0 | ÖTDÜ %0 | GYÜ % 0 | D.Ü.% 0 | Ekran köşegen uzunluğu 48.5 cm. veya daha az olan ve en boy oranı (aspect ratio) 4:3 veya 5:4 olan monitörler
8528.59.90.00.39  TVO.% 0 | KOS.% 0 | EAGÜ % 0 | ÖTDÜ %0 | GYÜ % 9,8 | D.Ü.% 14 | Diğerleri
8528.59.90.00.91  TVO.% 0 | KOS.% 0 | EAGÜ % 0 | ÖTDÜ %0 | GYÜ % 0 | D.Ü.% 0 | Ekran köşegen uzunluğu 48.5 cm. veya daha az olan ve en boy oranı (aspect ratio) 4:3 veya 5:4 olan monitörler
8528.59.90.00.99  TVO.% 0 | KOS.% 0 | EAGÜ % 0 | ÖTDÜ %0 | GYÜ % 9,8 | D.Ü.% 14 | Diğerleri
8528.59.90  G.V.%0 | K.No: 20 | *7 V veya en fazla 30 V DC giriş voltajına sahip, köşegen uzunluğu 33,2 cm. veya daha az olan, 84. ila 90. ve 94. fasıllar arasındaki mallara dahil edilebilen renkli likid kristal video monitörü. " 95/7606 sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Kararın (V) Sayılı Gümrük Vergisi ASKIYA ALINACAK Ürünler Listesi kapsamındaki eşya olup, II sayılı liste kapsamında yer alan maddelerin aynı zamanda V sayılı listede yer alması durumunda, düşük olan ORAN uygulanır.
(*): Bu GTİP’larda sadece madde ismi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oranı düşürülmüştür. "
__________________
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ