Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: çinden kameralı usb kalem gtip nosu?
8525.80.91.00.00 veya 8525.80.99.00.00 ikisinden birine girer bence.Eğer işiniz gümrükçülük değil ise bir müşavirlik şirketinden yardım almanızı öneririm.İyi çalışmalar.GTİP No Pozisyon Metni Mevzuatla İlgili Açıklama
8525.80  Televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü kaydedici Kameralar " İthalat 2008-6 sayılı tebliğ kapsamında, gümrük beyannamelerinin tescilinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca (Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü) onaylanacak GARANTİ BELGESİ gümrük idarelerince aranır.
TRKGM 2007-1 Tebliğde; '..Geçerliliği DEVAM EDEN garanti belgelerinin süreleri, yeni bir müracaata bağlı olmaksızın 30.06.2008 tarihine kadar uzatılmıştır.' hükmü yer almaktadır.
20.03.2006 / 6735 yazıda ise; Kamu sektörüne dahil kuruluşlardan genel bütçeli idareler tarafından yapılacak ithalat ile Yatırım teşvik, Dahilde İşleme, Hariçte işleme, Bedelsiz ithalatın (ticari bedelsiz ithalat dahil),  Geçici ithalat ve Gümrük Kanunun 167 inci maddesi kapsamında yapılacak ithalatların garanti belgesinden ve garanti belgesi muafiyet yazısından muaf oldukları, bildirilmiştir."
8525.80.11.00.11  Yalnız görüntü veren televizyon kameraları (AC için 50-1000 Volt DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER VE TAŞITLARDA VE SİVİL HAVACILIKTA KULLANILANLAR HARİÇ) " CE işareti taşımasına ilişkin Standardizasyon 2008-09 Tebliğ gereğince, Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik kapsamına giren ve Avrupa Birliğinde serbest dolaşıma girmiş olduğu tevsik edilemeyen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması halinde anılan Yönetmelikler hükümlerine uygun olması zorunludur.
Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere ithal edilmesi halinde sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından (Gümrük Müdürlüğünce ilgili kuruluşa gönderilecek olan) Sanayi Sicil Belgesinin verilmesi durumunda uygunluk yazısı aranmaz (Md.8).
Geri gelen eşya kapsamında olduğu tespit edilen ürünlerin ithalatına doğrudan izin verilir ve ithal edilen ürün ve ithalatçı firma bilgileri ilgili yetkili kuruluşa iletilir. (Md.8)
18.05.2007 / 14877 yazıda; Dış Ticarette Standardizasyon mevzuatı uyarınca aranması gereken Uygunluk ve Kontrol Belgeleri gibi belgelerin beyannamelerin tescil tarihi veya tescil tarihinden önceki bir tarihte alınmış olması gerektiği ile G.G.T.Seri No 31 gereğince basitleştirilmiş usul kapsamında sonradan ibraz edilemeyeceği vurgulanmıştır."
8525.80.11.00.12  Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları (AC için 50-1000 Volt DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER VE TAŞITLARDA VE SİVİL HAVACILIKTA KULLANILANLAR HARİÇ)
8525.80.19.00.11  Yalnız görüntü veren televizyon kameraları (AC için 50-1000 Volt DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER VE TAŞITLARDA VE SİVİL HAVACILIKTA KULLANILANLAR HARİÇ)
8525.80.19.00.12  Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları (AC için 50-1000 Volt DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER VE TAŞITLARDA VE SİVİL HAVACILIKTA KULLANILANLAR HARİÇ)
8525.80.30.00.00  Dijital kameralar (AC için 50-1000 Volt DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER VE TAŞITLARDA VE SİVİL HAVACILIKTA KULLANILANLAR HARİÇ)
8525.80.91.00.00  Sadece televizyon kameralarının aldığı ses ve görüntüleri kaydedebilenler (AC için 50-1000 Volt DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER VE TAŞITLARDA VE SİVİL HAVACILIKTA KULLANILANLAR HARİÇ)
8525.80.99.00.00  Diğerleri (AC için 50-1000 Volt DC için 75-1500 Volt ARALIKLARI DIŞINDAKİLER VE TAŞITLARDA VE SİVİL HAVACILIKTA KULLANILANLAR HARİÇ)
8525.80.11.00.11  Yalnız görüntü veren televizyon kameraları (TAŞITLARDA VE SİVİL HAVACILIKTA KULLANILANLAR HARİÇ) " CE işareti taşımasına ilişkin Standardizasyon 2008-09 Tebliğ gereğince, Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği kapsamına giren ve Avrupa Birliğinde serbest dolaşıma girmiş olduğu tevsik edilemeyen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması halinde anılan Yönetmelikler hükümlerine uygun olması zorunludur.
Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere ithal edilmesi halinde sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından (Gümrük Müdürlüğünce ilgili kuruluşa gönderilecek olan) Sanayi Sicil Belgesinin verilmesi durumunda uygunluk yazısı aranmaz (Md.8).
Geri gelen eşya kapsamında olduğu tespit edilen ürünlerin ithalatına doğrudan izin verilir ve ithal edilen ürün ve ithalatçı firma bilgileri ilgili yetkili kuruluşa iletilir. (Md.8)
18.05.2007 / 14877 yazıda; Dış Ticarette Standardizasyon mevzuatı uyarınca aranması gereken Uygunluk ve Kontrol Belgeleri gibi belgelerin beyannamelerin tescil tarihi veya tescil tarihinden önceki bir tarihte alınmış olması gerektiği ile G.G.T.Seri No 31 gereğince basitleştirilmiş usul kapsamında sonradan ibraz edilemeyeceği vurgulanmıştır."
8525.80.11.00.12  Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları (TAŞITLARDA VE SİVİL HAVACILIKTA KULLANILANLAR HARİÇ)
8525.80.19.00.11  Yalnız görüntü veren televizyon kameraları (TAŞITLARDA VE SİVİL HAVACILIKTA KULLANILANLAR HARİÇ)
8525.80.19.00.12  Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları (TAŞITLARDA VE SİVİL HAVACILIKTA KULLANILANLAR HARİÇ)
8525.80.30.00.00  Dijital kameralar (TAŞITLARDA VE SİVİL HAVACILIKTA KULLANILANLAR HARİÇ)
8525.80.91.00.00  Sadece televizyon kameralarının aldığı ses ve görüntüleri kaydedebilenler (TAŞITLARDA VE SİVİL HAVACILIKTA KULLANILANLAR HARİÇ)
8525.80.99.00.00  Diğerleri (TAŞITLARDA VE SİVİL HAVACILIKTA KULLANILANLAR HARİÇ)
85.25  Elektronik eşya (televizyon, bilgisayar v.b.) 2005/21 Sayılı Genelge gereğince; belirtilen eşyanın Transit Rejimi kapsamında DEMİRYOLU ile taşınması halinde söz konusu eşyanın tahakkuk edebilecek gümrük vergileri için TEMİNAT verilmesi gerektiği talimatlandırılmıştır.
85.25  Elektronik eşya (televizyon, bilgisayar v.b.) 2007/13 Sayılı Genelgede; transitinde özel düzenleme olan, kaçakçılık riski bulunan eşya ile ithali yasak eşyanın özelliği gereği idarece faturasının ibrazının gerekli olduğu öngörülen eşyanın, teminat aranmayan durumlarda dahi olsa transitinde eşya FATURASININ İBRAZI gerekmektedir. Denilmektedir.
8525.80.11  % 20 | Televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü kaydedici kaydedici kameralar; Üç veya daha fazla kamera tüpü olan; televizyon kameralar " Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun IV Sayılı Listede bulunan eşyadır. Sadece Tarife Pozisyon Numarasının Karşısında tanımlanan eşya belirtilen oran nispetinde Özel Tüketim Vergisine tabidir. Aksam ve parçalar bu kapsama dahil değildir.
4760 sayılı Kanunun Vergileme ölçüleri ve matrah başlıklı 11'inci maddesinde; '...listelerdeki mallar için verginin matrahı; bunların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder.' hükmü yer almaktadır. "
8525.80.19  % 20 | Televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü kaydedici kaydedici kameralar; Televizyon kameraları; Diğerleri (8525.80.11 pozisyonunda olmayan televizyon kameraları)
8525.80.30.00.00  % 20 | Televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü kaydedici kaydedici kameralar; Dijital kameralar " 01.07.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere (5766 sayılı kanun ile eklenmiştir); Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun IV Sayılı Listede bulunan eşyadır. Sadece Tarife Pozisyon Numarasının Karşısında tanımlanan eşya belirtilen oran nispetinde Özel Tüketim Vergisine tabidir. Aksam ve parçalar bu kapsama dahil değildir.
4760 sayılı Kanunun Vergileme ölçüleri ve matrah başlıklı 11'inci maddesinde; '...listelerdeki mallar için verginin matrahı; bunların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder.' hükmü yer almaktadır. "
85.25  Telsiz telefon, telsiz telgraf, radyo veya televizyon yayınlarına mahsus verici cihazlar (alıcı cihazı veya ses kaydetme yada kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazı olsun olmasın); televizyon kameraları; sabit görüntü kameraları ve diğer görüntü kaydedici kameralar; dijital fotoğraf makinaları: " 2007/13033 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KDV Oranları yayımlanmıştır. Söz konusu eşyanın I veya II Sayılı Liste kapsamında olmadığı ve % 18 KDV oranına tabi olması gerektiği düşünülmektedir.
Bununla birlikte, KDV uygulaması, gerek eşyanın kullanıldığı yere ve gerekse ithalatçısına göre değişkenlik gösterdiğinden; eşya bazında uygulanacak KDV oranının kesin tespiti için bahsi geçen BKK ve eki listelerin, istisnalar için ise anılan kanunun 16 ve 17’nci maddelerinin AYRICA İNCELENMESİ tavsiye olunur."
85.25  BEYAZ RUSYA, ÇİN | 16 No'lu Sektör; Elektro-mekanik " İthalat Rejim Kararı'nın 9'uncu maddesine göre Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) uygulanabilecektir. EAGÜ (En Az Gelişmiş Ülkeler), ÖTDÜ (Özel Teşvik Düzenlemesi Ülkelerİ) ve GYÜ (Gelişme Yolundaki Ülkeler) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamındadır. Ancak, İthalat Rejim Kararı Ek-3 ve Ek-4'e göre GTİP'in karşısında belirtilen ülkelerin HARİÇ SEKTÖRLER kapsamında olduğu anlaşıldığından, bu ülkelerden ithalat yapanlar Form A, EUR.1 Dolaşım Sertifikası veya fatura beyanı ibraz ederek Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden FAYDALANAMAZLAR.
05.01.2006 / 462 yazıda, Form A Menşe Belgelerinin arka yüzünde yer alan ‘GTS çerçevesinde Form A’yı kabul eden ülkeler’ başlıklı listeye TÜRKİYE’nin eklendiği ve eski Form A Menşe Belgelerinin 31 Mayıs 2006 tarihine kadar geçerli olduğu, bu tarihten sonra sözkonusu listeye TÜRKİYE’nin eklenmemiş olduğu Form A belgelerinin kabul edilmeyeceği, belirtilmektedir. 30.05.3006 / 13599 yazıda ise eski Form A Menşe Belgelerinin ikinci bir duyuruya kadar kabul edilmeye devam edilmesi uygun bulunmuştur.
31.01.2006 / 2146 yazıda; Paraguay, Uruguay, Ukrayna, Suudi Arabistan, Bolivya, Hindistan, Tayland ve Filipinler tarafından düzenlenen ancak 2001/3485 sayılı kararda belirlenen standartlara uymayan Form A Belgesi ibraz edilmesi halinde belge aslının Gümrükler Genel Müdürlüğüne gönderilmesi, istenilmektedir."
8525.80  Tüm Alt Pozisyonlar Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme uyarınca uygulanması gereken Sınıflandırma Görüşleri 2007/13066 sayılı BKK ile yayımlanmış olup, tarife tespiti açısından gerekli olması halinde incelenmesi tavsiye olunur.
8525.80.91.00.00  İki adet kablosuz kamera ve bir adet kablosuz kamera görüntüleme cihazından oluşan, görüntüleme cihazı üzerinde ağ bağlantısı sağlanarak cep telefonu aracılığıyla görüntülerin izlenmesini sağlayan, hafıza kartı takılarak veya görüntüleme cihazı video kayıt cihazına bağlanarak görüntü kaydı yapılmasını sağlayan, uzaktan kumandası bulunan kablosuz kamera görüntüleme sistemi. " Sadece eşya SET halinde olması durumunda 2002/39 Genelgede; Set içinde yer alan eşyadan herhangi biri, anılan Tebliğler gereği belli bir kurumun iznine tabi olsa da, set olarak değerlendirildiğinden, o eşya sete mümeyyiz vasfını veren eşya olmaması nedeniyle bir başka GTİP'te sınıflandırılabilmekte, dolayısıyla izne tabi olan eşyanın, set içinde, ilgili kurumdan izin aranmaksızın serbest dolaşıma girmesi gibi bir sorunla karşılaşılmaktadır.
Yine set içindeki bir eşya farklı KDV oranına, Özel Tüketim Vergisi veya Dış Ticaret Rejimi'nin koyduğu yasak veya kısıtlamalara tabi olabildiği vurgulanarak, bundan böyle perakende satılacak hale getirilen set halindeki eşya ile ilgili olarak; setin tarifesi üzerinden işlem yapılmasına müteakip ayrıca seti oluşturan her eşyanın ayrı ayrı GTİP'leri tespit edilecek, Tespit edilen bu GTİP'lere göre Dış Ticaret Mevzuatı uyarınca ibrazı gereken belgeler aranacak, alınması gereken ek mali mükellefiyetler, KDV veya ÖTV Tebliği uyarınca alınması gereken vergiler tahsil edilecektir. Denilmektedir.
29.05.2007 / 16020 yazıda; Genelge kapsamında ve belirli kurumların vereceği izin veya uygunluk değerlendirmesine tabi olduğunun anlaşılması halinde, belge kontrolü veya muayene ile görevli memur tarafından beyanname arkasına yazılacak müzekkerede; set olarak beyan edilen eşyanın beyannamenin ve ekli faturanın hangi kaleminde yer aldığı, tespit edilen GTİP numarası, hangi mevzuat kapsamında hangi kuruma sevkedildiği hususlarının açık bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.
PcGK Not: GTİP ve tanımı belirtilen eşyalarla ilgili olarak Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) mevcut olup, sözkonusu eşyanın set halinde olması durumunda anılan genelge hükmü doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir."
8525.80.19.00.11  TR.000000.08.0062, TR.000000.08.0023, TR.08.0001, TR.07.0459, TR.07.0398 " Bulunan GTİP numarası Arattırdığız GTİP numarası ile 12 li bazda aynı ise, söz konusu eşya ve/veya benzer eşya ile ilgili olarak Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB)'nin verildiği anlamına gelmektedir. Eşyanın aynı veya benzer eşya olabileceği ihtimalinden hareketle, tarife ile eşya arasındaki ilişkinin doğru olup olmadığı yönünden kontrolünün daha sağlıklı yapılabilmesi amacıyla ilgili BTB'lerin incelenmesi tavsiye olunur.
BTB leri incelemek için 'Mevzuat Metnini Aç' butonuna basmanız ya da GTİP numarısını çift tıklamanız yeterli olacaktır."
8525.80.19.00.12  TR.340000.08.0014, TR.000000.08.0084, TR.07.0379
8525.80.30.00.00  TR.07.0527, TR.07.0458, TR.07.0392, TR.07.0391, TR.07.0020
8525.80.91.00.00  TR.340000.08.0040, TR.340000.08.0039, TR.07.0525, TR.07.0524, TR.07.0521, TR.07.0520, TR.07.0519, TR.07.0518, TR.07.0517, TR.07.0516, TR.07.0454, TR.07.0452, TR.07.0413, TR.07.0412, TR.07.0059
8525.80.99.00.00  TR.340000.08.0004, TR.07.0365, TR.07.0058
8525.80.99.00.00  Diğerleri " 2005/16 Genelgede, Tarife Cetvelinde ‘Diğerleri’ tanımıyla yer alan eşyanın beyanında, Gümrük Beyannamesinin 31 nolu hanesine ticari tanımının yazılması gerektiği,
12.12.2007 / 35129 yazıda; eşyanın GTİP’i ve tarifedeki eşya tanımı yanında, detaylı, teknik özelliklerinin de bilinmesinin gerektiği hallerde, beyannamenin 31 nolu kutusunda yer alan ‘Ticari Tanımı’ bölümünde eşyaya ilişkin detaylara (kısaltma yapılmadan) yer verilmesinin Gümrük Yönelmeliği’nin 20 no’lu ekindeki düzenleme gereği olduğu belirtilerek, anılan talimata uymayanlar hakkında Gümrük Kanunu’nun 241. Maddesi 1. Fıkrasında belirtilen CEZAİ MÜEYYİDE uygulanması yönünde işlem yapılması,
17.01.2008 / 1490 yazıda ise; yukarıda bahsi geçen genelge ilgi tutularak 31 nolu hanenin eksik olması durumlarında KABUL MEMURUNCA beyannamenin kabul edilmemesi gerektiği, talimatlandırılmıştır."

Gtip Numarası Vergi Oranları ve Tanımı Rejim Kararı Açıklaması
8525.80.11.00.11  TVO.% 0 | KOS.% 0 | EAGÜ % 0 | ÖTDÜ %0 | GYÜ % 0 | D.Ü.% 3 | Yalnız görüntü veren televizyon kameraları " 95/7606 Sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Kararın II Sayılı SANAYİ ÜRÜNLERİ Listesi kapsamında yer alan eşya olup, ülkelere göre karşısında gösterilen oranda Gümrük Vergisine tabidir (2007/13006 sayılı BKK ile değişik). EAGÜ (En Az Gelişmiş Ülkeler), ÖTDÜ (Özel Teşvik Düzenlemesi Ülkeleri) ve GYÜ (Gelişme Yolundaki Ülkeler) için Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi uygulanmakta olup, prosedürünü tamamlayan veya tamamlamayan ülkeler ile hariç sektörlere göre vergi uygulamaları değişebilmektedir.
TVO: AB ve EFTA üyesi ülkeleri, BatıŞeriya ve GazzeŞeridi, Bosna-Hersek, Fas, Hırvatistan, İsrail, Makedonya, Mısır, Suriye, Tunus,
01.05.2008 tarihinden itibaren ARNAVUTLUK Cumhuriyeti menşeli olanların ithalatında gümrük vergisi sıfır (0) olarak uygulanır. (2008/13609 sayılı BKK)
01.11.2008 tarihi itibariyle GÜRCİSTAN Menşeli olanların 2008/14318 sayılı BKK gereğince Gümrük Vergi Oranları sıfır (0) uygulanır.
II Sayılı Liste SANAYİ ÜRÜNLERİ kapsamında olduğundan dolayı AB ülkelerinden yapılacak ithalatlarda (AKÇT ürünleri hariç) EUR.1 Dolaşım Sertifikası ibraz edilmesi mümkün bulunmamaktadır (Menfi)."
8525.80.11.00.12  TVO.% 0 | KOS.% 0 | EAGÜ % 0 | ÖTDÜ %0 | GYÜ % 0 | D.Ü.% 3 | Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları
8525.80.19.00.11  TVO.% 0 | KOS.% 0 | EAGÜ % 0 | ÖTDÜ %0 | GYÜ % 1,4 | D.Ü.% 4,9 | Yalnız görüntü veren televizyon kameraları
8525.80.19.00.12  TVO.% 0 | KOS.% 0 | EAGÜ % 0 | ÖTDÜ %0 | GYÜ % 1,4 | D.Ü.% 4,9 | Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları
8525.80.30.00.00  TVO. Muaf | KOS. Muaf | EAGÜ Muaf | ÖTDÜ Muaf | GYÜ Muaf | D.Ü. Muaf | Dijital kameralar
8525.80.91.00.00  TVO.% 0 | KOS.% 0 | EAGÜ % 0 | ÖTDÜ %0 | GYÜ % 1,4 | D.Ü.% 4,9 | Sadece televizyon kameralarının aldığı ses ve görüntüleri kaydedebilenler
8525.80.99.00.00  TVO.% 0 | KOS.% 0 | EAGÜ % 0 | ÖTDÜ %0 | GYÜ % 4,9 | D.Ü.% 12,5 | Diğerleri
8525.80.19  G.V.%0 | K.No: 20 | * (a) 8517.12.00 alt pozisyonunda yer alan ürünlerin üretiminde kullanılan, boyutları 10 x 15 x 18 mm.’yi geçmeyen, bir görüntü sensörü, objektif ve renk işlemcisi içeren, görüntü çözünürlüğü 1024 x 1280 pixel’i geçmeyen, kablolu ve/veya muhafazalı olsun olmasın televizyon kamerası için tertibat.(a) " 95/7606 sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Kararın (V) Sayılı Gümrük Vergisi ASKIYA ALINACAK Ürünler Listesi kapsamındaki eşya olup, II sayılı liste kapsamında yer alan maddelerin aynı zamanda V sayılı listede yer alması durumunda, düşük olan ORAN uygulanır.
(*): Bu GTİP’larda sadece madde ismi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oranı düşürülmüştür.
(a): Bu GTİP’larda sadece madde ismi sütununda belirtilen amaçlar için vergi oranı düşürülmüştür;bu maddeler gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir. "
8525.80.19  G.V.%0 | K.No: 30 | * (a) Kompak şasi tipli kapalı devre televizyon (CCTV) kameraları, 250 gr.’dan ağır olmayan, boyutları 50 x 60 x 89,5 mm.’yi geçmeyen bir muhafaza içerisinde olan, görüntü çözünürlüğü 440.000 efektif pixel’i geçmeyen bir tekli şarj cihaz (charge couple device) sensörü olan, kapalı devre televizyon sistemlerinde kullanılmak için. (a)
8525.80.19  G.V.%0 | K.No: 40 | * (a) Çapları 15 x 25 x 25 mm olan ‘notebook’larda kullanılan kamera montajı, görüntü sensörü, mercek ve renk işleyicisi olan, görüntü çözünürlüğü 1600 x 1200 pikseli geçmeyen, kablo ve/veya yuva ile döşenmiş veya döşenmemiş olan, bir tabana monte edilmiş veya edilmemiş ve LED çip içeren. (a)

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
__________________
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ