Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: arpa ve mısır ithalataı


10.03 Tarife Pozisyonu itibariyle Arpa ithaline ilişkin bilgiler aşağıya çıkartılmıştır.GTİP No Pozisyon Metni Mevzuatla İlgili Açıklama
1003.00  Arpa (Sadece Tohumluklar ve/veya Gıda Sanayiinde kullanılmayanlar) "        Gümrük Yönetmeliğinin 217'nci, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu'nun 4'üncü, Zirai Karantina Yönetmeliğinin 11'inci Maddesi ve IV nolu ekine istinaden, söz konusu eşyanın ithalatı SADECE aşağıdaki GÜMRÜK Müdürlüklerinden yapılabilir.
        Zirai Karantina Yönetmeliği'nin 16 ncı maddesinde; 'Giriş kapısında inspektörlerce yapılacak ön zirai karantina kontrolleri sonunda ithal kapısına kadar yurda girişine izin verilen bitki ve bitkisel ürünlerin fiili ithalatın yapılacağı ithal kapısında Ek I ve Ek II' deki zararlı organizmaları taşımaması ve Ek III'deki özel şartların da Bitki Sağlık Sertifikasında bulunması durumunda ithaline izin verilir...' hükmü yer lamaktadır.
        Bununla birlikte, ÜRETİM ve ÇOĞALTIM Materyali ithalatı sadece Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Edirne, İstanbul, İzmir, Hatay, Mersin, Samsun, Trabzon ve Yalova illerinde bulunan Gümrük Müdürlüklerinden yapılabilir.
        Yetkili Gümrük Müdürlükleri: Adana, Adnan Menderes, Aliağa, Ambarlı, Ankara Posta, Ankara Tır, Antakya, Antalya, Antalya Havalimanı, Antalya Serbest Bölge, Atatürk Havalimanı, Atatürk Havalimanı Serbest Bölge, Bandırma, Bartın, Bursa, Cilvegözü, Çanakkale, Çerkezköy, Çorlu Havalimanı, Dalaman Havalimanı, Derince, Dikili, Doğubayazıt, Ege Serbest Bölge, Erenköy, Erzurum, Esenboğa, Eskişehir, Gaziantep, Gebze, Gemlik, Giresun, Halkalı, Hamzabeyli, Haydarpaşa, Hopa, İpsala, İsdemir, İskenderun, İslahiye, İstanbul Deri Serbest Bölge, İstanbul Posta, İzmir, İzmir TIR, İzmit, Kahramanmaraş, Kapıkule Gar, Kapıkule TIR, Kapıkule Yolcu Salonu, Karadeniz Ereğli, Karaköy Yolcu salonu, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Mersin Serbest Bölge, Mudanya, Nusaybin, Ordu, Öncüpınar, Rize, Sakarya, Samsun, Sarp, Sinop, Taşucu, Tekirdağ, Trabzon, Trabzon Serbest Bölge, Trakya Serbest Bölge, Uşak, Ünye (22.06.2008'den itibaren), Yalova, Yayladağı Kapı, Yolcu Salonu, YumurtalıkSerbest Bölge (22.06.2008'den itibaren) ve Zonguldak"
1003.00  Arpa (tohumluklar hariç) (YGSKGTE) "        İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ ve 18.09.2003 /23799 yazı gereğince, söz konusu eşya ilgili Standardizasyon Tebliğinin Ek VI-B sinde mevcut olup, ithalat işlemleri sadece aşağıdaki Gümrüklerden yapılabilir. Yalnız gıda sanayiinde kullanılanlar ve/veya gıda ile temas edenlerin (YGSKGTE) ithalatı da bu kapsamda değerlendirilmektedir. [Gıda maddeleri; Tütün ve sadece ilaç olarak kullanılanlar hariç olmak üzere; içkiler ve çikletler ile hazırlama ve işleme gereği kullanılan maddeler dahil, insanlar tarafından yenilen ve içilen ham, yarı ve tam işlenmiş her türlü maddeyi, şeklinde tanımlanmıştır. (İlgili Tebliğin 4 üncü Md.)]
        Adana, Adnan Menderes, Aliağa, Ambarlı, Ankara TIR, Antalya, Atatürk Havalimanı, Bandırma, Bursa, Çanakkale, Çorlu Havalimanı, Derince, Dikili, Doğubayazıt (06.02.2008 itibariyle), Ege Serbest Bölge, Erenköy, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gebze, Gebze Petrokimya Ürünleri İhtisas, Gemlik, Giresun, Gürbulak, Haydarpaşa, Hopa, İskenderun, İzmir, İzmir TIR, Kapıkule Gar, Kayseri, Konya, Mersin, Mersin Serbest Bölge, Ordu, Rize, Sabiha Gökçen Hava Limanı, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Trakya Serbest Bölge Gümrük Müdürlükleri."
1003.00.10.00.11  Tohumluk beyaz arpa "        Standardizasyon 2008/27 Tebliğ ile değişik 2008-5 Tebliğ Ek-3 Tohum, Fide, Fidan ve Çiçek Soğanları Gibi Çoğaltım Materyalleri ve Kesme Çiçeklerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi’ne tabi tutulanlar için ilgili gümrük idaresince Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Kontrol Belgesi aranır.
        09.02.2008 tarihi itibariyle de Beyannamenin tescili sırasında insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden ilgili gümrük idaresince Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Uygunluk Yazısı aranır.
        28.01.2003 / 2404 yazıda; GERİ GELEN eşya için, kontrol belgesi aranmaksızın gerekli kontrollerin yapılması ve sonuçların mevzuata uygun çıkması halinde ülkemize girişine izin verilmesi gerektiği, talimatlandırılmıştır."
1003.00.10.00.19  Tohumluk diğer arpa
1003.00.90.00.19  Arpa, diğerleri (YYSİO) "        Standardizasyon 2008-5 Tebliğ Ek-4 Yem Sanayiinde Kullanılan Maddelerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi’ne tabi tutulanlar için ithalatçı veya temsilcisi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Kontrol Belgesini ilgili gümrük idaresine ibraz etmekle yükümlüdür.  Beyannamenin tescili sırasında insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden ithalatçı veya temsilcisi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Uygunluk Yazısını ilgili gümrük idaresine ibraz etmekle yükümlüdür.
        28.01.2003 / 2404 yazıda; GERİ GELEN eşya için, kontrol belgesi aranmaksızın gerekli kontrollerin yapılması ve sonuçların mevzuata uygun çıkması halinde ülkemize girişine izin verilmesi gerektiği, talimatlandırılmıştır.
        Laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olması halinde (Md.6/1); Karşılarında kullanım amacı belirtilen maddelerin, bu amaçlar ile hayvan beslenmesi veya yem sanayii dışında kullanılacak olması halinde (Md.6/3), bu ürünlerin ithali sırasında Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı ibrazı zorunlu değildir.
        01.02.2007 / 03531 yazıda; tebliğlerin kanunlara aykırı olamayacağı nedeniyle, Yem Kanununun 8.maddesine aykırı uygulama yapılmaması yönünde gümrük idarelerinin uyarılması istenilmiştir. (Kontrol Belgesinin sadece yükümlüsünce ibraz edilme zorunluluğun gümrük idaresinin sorumluluğunu kaldırmadığı)
        (YYSİO):Yalnız Yem Sanayii İçin Olanlar "
1003.00  Arpa (tohumluklar hariç) (YGSKGTE) "        Standardizasyon 2008-5 Tebliğ Ek-6/A Gıda Maddeleri ve Diğer Tarım ve Su Ürünleri (Kontrol Belgesine Tabi Olanlar) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi’ne tabi tutulanlar için ithalatçı veya temsilcisi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Kontrol Belgesini ilgili gümrük idaresine ibraz etmekle yükümlüdür.  Beyannamenin tescili sırasında insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden ithalatçı veya temsilcisi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Uygunluk Yazısını ilgili gümrük idaresine ibraz etmekle yükümlüdür.
        28.01.2003 / 2404 yazıda; GERİ GELEN eşya için, kontrol belgesi aranmaksızın gerekli kontrollerin yapılması ve sonuçların mevzuata uygun çıkması halinde ülkemize girişine izin verilmesi gerektiği, talimatlandırılmıştır.
        Laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olması halinde (Md.6/1); karşılarında kullanım amacı belirtilen maddelerin, bu amaçlar ile hayvan beslenmesi veya yem sanayii dışında kullanılacak olması halinde (Md.6/3), bu ürünlerin ithali sırasında Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı ibrazı zorunlu değildir.
        01.02.2007 / 03531 yazıda; tebliğlerin kanunlara aykırı olamayacağı nedeniyle, Yem Kanununun 8.maddesine aykırı uygulama yapılmaması yönünde gümrük idarelerinin uyarılması istenilmiştir. (Kontrol Belgesinin sadece yükümlüsünce ibraz edilme zorunluluğun gümrük idaresinin sorumluluğunu kaldırmadığı)
    (YGSKGTE): Yalnız gıda sanayiinde kullanılanlar ve/veya gıda ile temas edenler"
1003.00.90.00.11  Beyaz arpa         01.04.2002 / 6662 yazıda; 1003.00.90.00.12 GTIP nda yer alan 'maltlık arpa' nın 'beyaz arpa' nın yer aldığı 1003.00.90.00.11 GTİP ndan ithal edilmemesi hususunda dikkatli olunması için ilgili personelin uyarılması, talimatlandırılmıştır.
10.03  Tüm Alt Pozisyonlar         Dahilde İşleme Rejimi İhracat 2006/12 Tebliğinin 14'ünca maddesi kapsamında değerlendirilerek Gümrük İdarelerince DAHİLDE İŞLEME İZNİ verilemeyeceği (menfi) anılan Tebliğin 14 üncü maddesinde hüküm altına alınmıştır. (Tebliğin 7 no'lu eki)
1003.00  Arpa: "        2007/13033 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KDV Oranları yayımlanmıştır. Söz konusu eşyanın I Sayılı Liste kapsamında ve % 1 KDV oranına tabi olması gerektiği düşünülmektedir.
        Bununla birlikte, KDV uygulaması, gerek eşyanın kullanıldığı yere ve gerekse ithalatçısına göre değişkenlik gösterdiğinden; eşya bazında uygulanacak KDV oranının kesin tespiti için bahsi geçen BKK ve eki listelerin, istisnalar için ise anılan kanunun 16 ve 17’nci maddelerinin AYRICA İNCELENMESİ tavsiye olunur."
1003.00  Arpa: (Tohumluk)         21.11.1996 / 180296 yazı ve buna atıf yapan diğer yazılar ile KKDF uygulamasına konu karar ile tebliğ hükümleri doğrultusunda, GTİP ve tanımı belirtilen eşyanın Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal  mukabili ödeme şekillerine göre yapılan  ithalatında Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) Uygulanmamaktadır.
10.03  G.V.% 0  | Arpa "        31.12.2008 tarihine kadar yapılacak işlemlerde geçerli olmak üzere; Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Buğday, Arpa ve Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında 2007/12597 sayılı BKK gereğince tarife kontenjanı açılmıştır. Söz konusu kontenjanlar Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.
        Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalat için Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. İthal lisansının fiili ithalat sırasında ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine ibrazı gerekmektedir."
1003.00.90.00.12  AB Menşeli - G.V.% 0   | Maltlık arpa "        Avrupa Topluluğu Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar 2006/11439 gereğince, Gümrük Tarife ve İstatistik Pozisyonları belirtilen AB MENŞELİ tarım ürünleri için tarife kontenjanı açılmasına karar verilmiş olup, yürürlükteki tebliğ hükümlerine göre belirtilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta, karşısında belirtilen oranda gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde tespit edilen gümrük vergisi uygulanacaktır.
        Söz konusu tarife kontenjanları kapsamında yapılacak ithalat için Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenecek olup, ithal lisansının fiili ithalat sırasında ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine ibrazı gerekmektedir.
        09.10.2006 / 26064 yazıda; İbraz edilen EUR.1 dolaşım belgelerinden 3. ülkeler üzerinden transit olarak gelen eşyalara ilişkin olanların tamamı ile bunlar dışında kalan ve doğruluğundan şüphe edilenlerin sonradan kontrol işleminin yapılması, talimatlandırılmıştır."
1003.00.10.00.19  Diğerleri "        2005/16 Genelgede, Tarife Cetvelinde ‘Diğerleri’ tanımıyla yer alan eşyanın beyanında, Gümrük Beyannamesinin 31 nolu hanesine ticari tanımının yazılması gerektiği,
        12.12.2007 / 35129 yazıda; eşyanın GTİP’i ve tarifedeki eşya tanımı yanında, detaylı, teknik özelliklerinin de bilinmesinin gerektiği hallerde, beyannamenin 31 nolu kutusunda yer alan ‘Ticari Tanımı’ bölümünde eşyaya ilişkin detaylara (kısaltma yapılmadan) yer verilmesinin Gümrük Yönelmeliği’nin 20 no’lu ekindeki düzenleme gereği olduğu belirtilerek, anılan talimata uymayanlar hakkında Gümrük Kanunu’nun 241. Maddesi 1. Fıkrasında belirtilen CEZAİ MÜEYYİDE uygulanması yönünde işlem yapılması,
        17.01.2008 / 1490 yazıda ise; yukarıda bahsi geçen genelge ilgi tutularak 31 nolu hanenin eksik olması durumlarında KABUL MEMURUNCA beyannamenin kabul edilmemesi gerektiği, talimatlandırılmıştır."
1003.00.90.00.19  Diğerleri

Gtip Numarası Vergi Oranları ve Tanımı Rejim Kararı Açıklaması
1003.00.10.00.11  AB ve EFTA % 0  | MAK.% 0  | B-HER.% 0  | D.Ü.% 0  | Beyaz arpa "        95/7606 Sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Kararın (I) Sayılı TARIM ÜRÜNLERİ Listesi kapsamında yer alan eşya olup, ülkelere göre karşında belirtilen oran üzerinden Gümrük Vergisine tabidir. (2007/13006 sayılı BKK ile değişik)
        I Sayılı Liste TARIM ÜRÜNLERİNİ içermesinden dolayı AB ülkelerinden yapılacak ithalatlarda A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edilmesi mümkün bulunmamaktadır (Menfi)."
1003.00.10.00.19  AB ve EFTA % 0  | MAK.% 0  | B-HER.% 0  | D.Ü.% 0  | Diğerleri
1003.00.90.00.11  AB ve EFTA % 0(1)  | MAK.% 0(1)  | B-HER.% 0  | D.Ü.% 0(1)  | Beyaz arpa "        95/7606 Sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Kararın (I) Sayılı TARIM ÜRÜNLERİ Listesi kapsamında yer alan eşya olup, ülkelere göre karşında belirtilen oran üzerinden Gümrük Vergisine tabidir. (2007/13006 sayılı BKK ile değişik)
     (1) 15/05/2008 tarihinden itibaren söz konusu gümrük vergisi %50 olarak uygulanır.
        I Sayılı Liste TARIM ÜRÜNLERİNİ içermesinden dolayı AB ülkelerinden yapılacak ithalatlarda A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edilmesi mümkün bulunmamaktadır (Menfi)."
1003.00.90.00.12  AB ve EFTA % 0(1)  | MAK.% 0(1)  | B-HER.% 0  | D.Ü.% 0(1)  | Maltlık arpa
1003.00.90.00.19  AB ve EFTA % 0(1)  | MAK.% 0(1)  | B-HER.% 0  | D.Ü.% 0(1)  | Diğerleri