Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: türkiyeye araba

Bedlesiz ithalat yoluyla İthal edilecek araçlarda Gümrük Vergisi yoktur.
Gümrüklerde tahsil edilen vergiler,Aracın yaşı,motor hacmi ve ağırlığı gibi özelliklerine göre değişen oran ve miktrlarda KATMA DEĞER VERGİSİ,TAŞIT ALIM VE EK TAŞIT ALIM VERGİSİ,ÇEVRE FONU,MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ gibi dahilde alınan vergilerdir.

KDV Ve EK TAŞIT ALIM VERGİSİ'nin Matrahı,aracın yurt dışında bulunduğu ülkedeki perakende FOB (turist) kıymetinden Amortisman indirimi yapılıp navlun ve sigorta eklendikten sonra bulunan miktardır.Bu yüzden,araç gümrük idaresine gelip muayenesi yapılarak kıymeti tespit edilmeden ne kadar vergi ödeneceğinin bilinmesi mümkün değildir.


Aracın ithalatında gümrüklerce aşağıdaki belgeler istenmektedir;

1-Bağlı bulunduğu Konsolosluktan alınacak İkamet Nakil Belgesi.
2-Araca ait Mülkiyet Belgesi.
3-Altı ay öncesinden adına kayıtlı olacak Araç Sigorta Belgesi.
4-Bağlı bulunduğu Nüfus İdaresinden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.
5-Evli ise,eşinin 5(beş) yıl geçmedikçe bedelsiz ithal talebinde bulunmayacağına dair Noter veya Konsolosluk Tasdikli Taahhütname
6-Kamu Görevlilerince yapılacak İthalatta Görev Belgesi.
7-Yurt dışında öğrenim görenler için Mezuniyet Belgesi ile Okul ile ilişklerinin kesildiğine dair belge.
8-Müracaat Formu(Gümrük İdaresinden temin edilir.)
9-Pasaport