Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: musavirlik sinavina itiraz edelim


T.C.BAŞBAKANLIK

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI ‘NA

ANKARA         05.12.2008

İTİRAZ EDEN  :

                          

KONU : 29.11.2008 Tarihli Gümrük Müşavirliği Mesleki Yeterlilik     sınavı hakkında
29.11.2008 tarihinde Gümrük Müşavirliği Mesleki Yeterlilik sınavına katıldım.Ek de gerekçeleriyle belirttiğim hatalı soruların tekrar incelenmesini ve hatalı olduğu tespit edilmesi halinde hatalı soruların doğru kabul edilerek sınav neticesinin değerlendirilmesini saygılarımla arz ve talep ederimSaygılarımlaEK:

1- İtiraz edilen soruların numarası ve itiraz gerekçesi

2- T.C. ANKARA 4. İDARE MAHKEMESİ’ nin 28.03.2003 tarihli ve 2003/107 sayılı kararı
İTİRAZ EDİLEN SORULAR VE GEREKÇELERİ


B – KİTAPÇIĞI SORU 22-)  

HER İKİ SORU KİTAPÇIKLARINDA DOĞRU CEVAP ( B ) ŞIKKI OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞTİR. OYSAKİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN GEREKÇELERDEN DOLAYI, HER İKİ SORU KİTAPÇIĞINDA DA ( C ) ŞIKKI OLARAK TANIMLAN-

MIŞ OLAN ( ELLEÇLEME İŞLEMLERİ, ANCAK GÜMRÜK İDARELERİNİN İZNİYLE YAPILABİLİR. ) ŞIKKININ DA DOĞRU CEVAP OLARAK KABUL EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR. ŞÖYLEKİ;  

GÜMRÜK KANUNUNUN 102. MADDESİNDE İFADE EDİLEN VE ELLEÇLEME İŞLEMLERİNİN GÜMRÜK İDARELERİNİN İZNİYLE YAPILABİLİR HÜKMÜ,

GÜMRÜK ANTREPO REJİMİ BAŞLIĞI İLE TANIMLANMIŞ ( 93.MADDE İLE, 107.MADDELER ARASI ) VE YANLIZCA BU MADDEDE ( 102.MADDE )YANİ ANTREPOLARDA BULUNAN EŞYALAR İLE İLGİLİ KISMI KAPSAMAKTA OLUP; SORUDA SORULDUĞU BİÇİMİ İLE, ‘’ GÜMRÜK MEVZUATI ‘’ KAPSAMINDA GENİŞ PERSPEKTİFTE VE TÜM GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARINI KAPSAMADIĞI YA DA KAPSAYAMAYACAĞI AÇIKTIR.  

DİĞER BİR DEYİŞLE, GÜMRÜK ANTREPO REJİMİ ÇERÇEVESİNDE, ANTREPOLARDAKİ EŞYANIN ELLEÇLEME İŞLEMLERİ GÜMRÜK İDARESİNİN İZNİNE TABİ İKEN, GÜMRÜK MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE İŞLEM YAPILAN ( GÜM.KAN.MADDE 152 VE GÜM.YÖN.MADDE 518 VE DEVAM MADDELERİ ) TÜRKİYE GÜMRÜK BÖLGESİNİN BİRER PARÇASI OLAN SERBEST BÖLGELERDE, ELLEÇLEME İŞLEMLERİNİN HER HANGİ BİR İZNE GEREK OLMAKSIZIN YAPILABİLECEĞİ HÜKMÜNE TABİDİR.

( GÜM.KAN.MADDE 157/1-b ) (GÜM.YÖN.MADDE 529/b VE 530.MADDE )  

YUKARIDAKİ AÇIKLAMALAR DOĞRULTUSUNDA, HER İKİ KİTAPÇIKTAKİ

( C ) ŞIKKININ DA, DOĞRU İLAN EDİLEN ( B ) ŞIKKI İLE BİRLİKTE, DOĞRU KABUL EDİLMESİNİN UYGUN OLACAĞI DÜŞÜNÜLMEKTEDİR.  


( B- KİTAPÇIĞI SORU 8-)  

HER İKİ SORU KİTAPÇIĞINDA DOĞRU CEVAP ( B ) ŞIKKI OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.OYSAKİ, AŞAĞIDA BELİRTİLEN GEREKÇELERDEN DOLAYI, HER İKİ SORU KİTAPÇIĞINDA DA ( C ) ŞIKKI OLARAK TANIMLANMIŞ OLAN ( 1 İLA 5 İNCİ KURALLAR TARİFE POZİSYONU YANİ DÖRT RAKAMLI KODLAR SEVİYESİNDE SINIFLANDIRMAYI DÜZENLER )

ŞIKKININ DA DOĞRU CEVAP OLARAK KABUL EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

ŞÖYLE Kİ;

13.09.2008 TARİHLİ VE 26996 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ KAPSAMINDA

TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLARIN, KURAL 6 AÇIKLAMA NOTU 1’DE ‘’ YUKARIDA 1 İLE 5 NUMARALI KURALLAR, GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞ OLMAK KAYDIYLA, AYNI POZİSYONDA YER ALAN ALT POZİSYONLARDAKİ SINIFLANDIRMALARI DÜZENLER ‘’ ŞEKLİNDE İFADE EDİLMİŞTİR.

DİĞER TARAFTAN GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNİN 18/j MADDESİNDE İSE,

TARİFE ALT POZİSYONU: TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİNDE POZİSYON NUMARASINI İZLEYEN İKİ RAKAM ALT POZİSYON NUMARASIDIR.ANCAK İKİ RAKAM TEK BAŞINA DEĞİL, KENDİNDEN ÖNCEKİ DÖRT RAKAM İLE BİRLİKTE, ALTILI OLARAK ALT POZİSYON NUMARASINI OLUŞTURUR, DER.

BU DURUMDA SORULARIN ( C ) ŞIKLARINDA BELİRTİLEN DÖRT RAKAMLI İFADENİN DOĞRU OLMADIĞI AÇIKTIR.  

YUKARIDAKİ AÇIKLAMALAR DOĞRULTUSUNDA, HER İKİ SORU KİTAPÇIĞINDAKİ ( C ) ŞIKKININ DA, DOĞRU İLAN EDİLEN ( B ) ŞIKKI İLE BİRLİKTE DOĞRU KABUL EDİLMESİNİN UYGUN OLACAĞI DÜŞÜNÜLMEKTEDİR.

B KİTAPÇIĞI SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi Tük Gümrük Tarife Cetvelinde  aynı fasılda sınıflandırılmaz?
Bira mayası- kavrulmuş hindiba- çemen
Mikroorganizma kültürü-ilk yardım çantası- steril dikiş malzemesi
Elektrik enerjisi- vazelin- turb
Jelatin- sertleştirilmiş protein- enzimB KİTAPÇIĞI SORU 2 :

Çelikten mamul boş yangın söndürme cihazı Türk Gümrük Tarife Cetvelinde hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılmıştır?
73.26
83.07
84.24
84.79


B KİTAPÇIĞI SORU 4 :

Aşağıdakilerden hangisi Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 85.28 tarife pozisyonunda sınıflandırılamaz?
Bilgisayar monitörü
Video monitörü
TV alıcı cihazları
Katot ışınlı TV görüntü tüpü

B KİTAPÇIĞI SORU 6 :

Bir  traktöre takılmaz üzere getirilin ve toprağı işlemede kullanılan kültivatörler ne şekilde sınıflandırılır?
87.01
84.24
84.32
84.33YUKARDA BELİRTİLEN TARİFE SORULARINA İTİRAZ GEREKÇESİ

     T.C. ANKARA 4. İDARE MAHKEMESİ’ nin 28.03.2003 tarihli ve 2003/107 sayılı kararında geçen “Yazılı test sınavında Tarife Cetvelindeki pozisyon  numaraları veya tali fasıl numaralarıyla sorulmasıyla yada bu numaralarda yer alan eşyaların sorulmasıyla bilginin ölçülmesine olanak yoktur. Bu numaraların ve ya eşyaların normal bir zekaya sahip herhangi bir insan tarafından ezbere bilinmesi olanaksızdır ayrıca gereksizdir. Bu soruların bilgi ölçmeye uygun sorular olmadığı tespit edilmiştir.” İfadesine istinaden.

     Sonuç olarak pozisyon numaraları ve ya alt pozisyon numaralarının bilinmesini gerektiren soruların sınav tekniği açısından uygun olmadığı görülmektedir.