Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Letter of Guarantee
Letter  of guarantee,Bankalar tarafından düzenlenen ve ticari hayatta yaygın olarak kullanılan mektuplardır. Başkasının sözleşmeden doğan eyleminin maddi olarak yüklenilmesi biçiminde tanımlanabilir.Yurt içi teminat mektupları ve dış garantiler olmak üzere ikiye ayrılır.Yurt içi teminat mektupları, İhale Yasası çerçevesindeki işlerde geçerlidir. TL veya döviz üzerinden düzenlenebilmekte, ikinci durumda yabancı bir bankanın kontrgarantisini gerektirmektedir. Burada lehdar yabancı bir firmadır.Tazmin anında, muhataba, mektupta yer alan dövizin tazmin tarihindeki kura göre karşılığı TL olarak ödenir. Döviz de kontrgarantiyi gönderen yabancı bankadan talep edilerek yurda getirilir. Dış garantilerse, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin önem kazanmasıyla yaygınlaşmış olup, ihracat işleriyle sürmektedir. Burada Türk bankasınca yabancı bankaya döviz olarak kontrgaranti gönderilmekte, yabancı banka da buna dayanarak ilgili yere teminat mektubu düzenlemektedir. Tazmin anında döviz bizden talep edilmektedir. Başlıca türleri: Geçici teminat mektubu (Bid bondtender guarantee): Buna teklif mektubu da denir. İhale konusu iş için verilen bir tekliftir. Lehtar işin maliyetini mektup tutarıyla belirler. Genellikle 1 ay vadelidir. Kesin teminat mektubu (Performance guarantee): İhale konusu yapması kararlaştırılan lehtar firma tarafından verilir. İşin kesin kabulüne ilişkindir. Vadeli veya vadesiz olabilir. Kesin teminat mektubu geçici mektubun iadesiyle yürürlüğe girer. Sözleşmenin yerine getirilmemesi halinde nakte çevrilir. Avans teminat mektubu (Advance payment guarantee): Muhatap daire tarafından lehtara yapılacak ön ödemenin garantisi için verilir. Gümrük teminat mektubu (Letter of guarantee for customs): Lehtar tarafından gümrüklere verilir. İş sırasında kullanılan araç-gereçlerin, işin bitmesinden sonra tekrar yerlerine gönderileceğine dairdir.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey