Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: yaygın basitleştirilmiş usul hakkında.lütfen okuyun.Birşey değil
Maalesef hafızam beni yanıltmış Ankara Güm. Müş. derneğinin Müsteşarlığa yazdığı düzeltme isteği yazısıyla karıştırmışım. yazı aynen aşağıdadır.


Tarih :04.06.2007
Sayı :AGM –GS/ 634

T.C. BAŞBAKANLIK
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
Standardizasyon Genel Müdürlüğü’ne
ANKARA

İLGİ: Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 18.05.2007 tarihli 14877 sayılı yazıları.

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün ilgide kayıtlı yazılarında; Müsteşarlıklarına intikal eden duyumlardan Dış Ticarette Standardizasyon Mevzuatı kapsamında olan eşyalardan gerekli olan Uygunluk ve Kontrol Belgeleri gibi belgelerin beyannamenin tescil tarihinden sonra alındığının anlaşıldığı; söz konusu belgelerin mevzuat gereği beyannamelerin tescil tarihi veya tescil tarihinden önceki bir tarihte alınmış olması gerektiği;

Diğer taraftan, 23.01.2004 tarihli 25355 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) Seri No:31’de sonradan gümrük idaresine beyan edilecek belgeler ile bu belgeleri kimlerin, hangi koşullarda ibraz edeceğinin belirlendiği; bu belgeler arasında Dış Ticarette Standardizasyon Mevzuatı gereği aranması gereken belgeler bulunmadığından bahisle; Dış Ticarette Standardizasyon mevzuatı uyarınca aranması gereken belgeler konusunda gümrük idarelerince beyannamenin tescil edildiği tarih ile tescil tarihi öncesi düzenlenen belgelerin kabul edilmesi yönünde işlem yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Bilindiği üzere Dış Ticarette Standardizasyon Mevzuatı kapsamında olan eşyalardan gerekli olan Uygunluk ve Kontrol Belgesi gibi belgelerin hangi Kurumlardan ve nasıl alınacağı, müracaat şekilleri ve müracaat sırasında istenen bilgi ve belgeler ilgili Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğlerinde belirtilmektedir. Nitekim 2007/1 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği ekinde yer alan Başvuru Formuna eklenecek belgeler arasında Antrepo Beyannamesi, Özet Beyan, Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi gibi Taşıma Belgeleri yanında “Tescil Edilen Gümrük Beyannamesi” de yer almakta; yine 2007/8 sayılı DTS Tebliği eki Başvuru Formunda da ibraz edilecek belgeler arasında gümrük beyannamesi yer almakta ve Tebliğler ekinde yer alan bazı Taahhütname Örneklerinde de “Gümrük Beyanname Sayı ve Tarihinin” belirtilmesi istenmektedir.

Söz konusu DTS Tebliğleri ve eklerindeki düzenlemeler çerçevesinde; Dış Ticarette Standardizasyon Mevzuatı kapsamında olan eşyaların ithalatında alınması gerekli olan Uygunluk Belgesinin alınması için ilgili kurumlara yapılan müracaatlarda, DTS Denetmenler Grup Başkanlığı, TSE, Sanayi İl Müdürlüğü gibi ilgili kurumlar, düzenleyecekleri belgeleri tescil edilmiş olan gümrük beyannamesi ile ilişkilendirerek vermekte, tescil edilmiş gümrük beyannamesi ile ilişkilendirilmeyen müracaatları kabul etmemektedirler.

Başka bir ifadeyle DTS Tebliğleri kapsamında ilgili kurumlar Uygunluk Belgesi düzenlenmesi için tescil edilmiş gümrük beyannamesini aramakta iken; ilgide kayıtlı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yazılarına istinaden Gümrük İdarelerince Dış Ticarette Standardizasyon Mevzuatı kapsamında olan eşyaların ithalatında gümrük beyannamesinin tescil edilebilmesi için ilgili kurumlar tarafından beyannamenin tescil edildiği tarih ile tescil tarihi öncesi düzenlenmiş belgelerin ibrazı istenmektedir. DTS Tebliğleri ile ilgide kayıtlı Gümrükler Genel Müdürlüğünün yazısı arasındaki bu çelişki nedeniyle uygulamada Gümrük İdareleri ve Uygunluk Belgesi düzenleyen kurumlarda tereddütler yaşandığından ithalat işlemlerinde gecikmeler ve aksamalar meydana gelmektedir.

Belirtilen bu durum çerçevesinde Gümrük Müsteşarlığı ve ilgili kurumlarla istişare yapılarak;

1-) Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün bahse konu yazılarının yalnızca 31 seri Nolu Gümrük Genel Tebliğ (Gümrük İşlemleri) uyarınca basitleştirilmiş prosedür kapsamında mavi hat kriteriyle işlem gören beyannamelerde yaşanan sorunun giderilmesine yönelik olup olmadığının açıklığa kavuşturulması ile,

2-) Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün bu yazısının tüm işlemler için geçerli ve bu yazı doğrultusunda işlem yapılacak ise, Makamlarınca TSE, DTM Denetmenlikleri ve Sanayi İl Müdürlüklerinin Uygunluk Değerlendirmesi müracaatlarında, gümrük beyannamesi yerine ibraz edilen antrepo beyannamesi, özet beyan, gümrükçe onaylı TIR Karnesi ve taşıma senedi gibi özet beyan yerine geçen belgelerle yapılan müracaatların kabul edilmesi yönünde talimatlandırılması husunda gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederiz.

Saygılarımızla

Aslıhan ÇELEBİ
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği
Genel Sekreter

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey