Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: ortak itiraz


Alıntı:
ayapar´isimli üyeden Alıntı
kanuna baktım yönetmeliğe de baktım ama bu bddk ile ilgili cevabı bulamadım. eger bulabilen varsa buraya kopyalayabilir mi??
Alıntı:
Fikir Çilesi´isimli üyeden Alıntı
finansal kiralama kanunu yönetmeliği ve tasarruflu yazılara baktım izni veren kurum yazmıyor bulan varsa yazsın lütfen.
eğer bulamıyorsak kanunlarda yöentmeliklerde vb. yerlerde yazmayan bir şeyi bize nasıl sorarlar? sorulan soru ve cevabı kesinlikle doğru ancak biz bunu yazılı metinlerde bulamıyorsak uygulama yapmış olmamız gerekirki izni vereni bilebilelim.bence bu soru sorulamaz bir soru bunada itiraz etmeliydik.Farklı düşüncesi olan varmı?

Soru nedir ne değildir, imtihanla falan ilgim olmadığından incelemedim fakat galiba aradığınız cevap aşağıdaki yazıda gizli.Bankacılık kanununda yapılan bir değişiklik söz konusu İnceleyinizT.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.GÜM.0.06.00.27.817.765
Konu : Finansal Kiralama


10.02.2006 / 03257
GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE


Bilindiği üzere, 10.06.1985 tarihli, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamında düzenlenen Finansal kiralama sözleşmelerinin, anılan Kanunun 8 inci maddesine istinaden Hazine Müsteşarlığı’nca tescili uygun görülerek Müsteşarlığımıza gönderilmekte iken, 01.11.2005 tarih ve 25983 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 19.10.2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 168/C maddesi ile anılan Finansal Kiralama Kanunu’ndaki “Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlık” ibareleri “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu” şeklinde değiştirilmiş bulunmaktadır.
Bu itibarla, anılan Kanun kapsamında geçici ithali yapılan eşya ile ilgili olarak Gümrük Yönetmeliğinin 55 nolu ekinde yer alan “Geçici İthalat Rejimi İzin Talep Formu”nun 12 nolu taahhütname bölümünde, ekte örneği gönderilen şekilde değişiklik yapılarak alınması ve gümrüğünde muhafaza edilmesi, gümrüğünce tescil edilecek geçici ithalat beyannamesinin tasdikli bir örneğinin ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na gönderilmesi gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Remzi AKÇİN
Genel Müdür Yardımcısı V.

EK: 1) Taahhütname örneği (1 adet)


DAĞITIM
Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine