Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: granitin ithalat vergisi


6802.93.10.00.00 Net ağırlığı 10 kg. veya daha fazla olan, cilalanmış, dekore edilmiş veya başka şekilde işlenmiş fakat yontulmamış olanlar
tarife % 18 kdv başka bişey yok
Gümrükler Genel Müdürlüğü nün Kıymet ile ilgili 25.07.2003 tarihli 19062 sayılı tasarruflu yazısı
T.C.

BAŞBAKANLIK

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.02.1.GÜM.0.06.00.11.353-165

KONU :

25.07.2003 - 19062

GÜMRÜKLER BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

Gümrük Başkontrolörü Mustafa AKÇİL, Gümrük Kontrolörleri Rüştü HAYTAOĞLU, Abbas YAŞAR ve Sttj.Gümrük Kontrolörü Yahya Kemal TABAKLAR tarafından düzenlenen 14-282/6 sayılı 02.04.2003 tarihli inceleme raporunun "V-Sonuç" bölümünün 2 nci maddesinde;

Gümrük Müdürlüklerince 6802.23.00.00.00, 6802.93.10.00.00 ve 6802.93.90.00.00 GTİP nda yer alan granit cinsi eşyaların kıymetlerinin hesaplanmasında gümrük tarifeleri istatistik cetvelinde yer aldığı üzere kıymet üzerinden vergilendirilmesinin, kıymetin hesaplanmasında ise m2 üzerinden değerlendirilmesinin, kıymetin (m2 x birim kıymet) şeklinde hesaplanmasının uygun olacağı,

2516.00.00.00.00 GTİP nda yer alan granitlerin ise blok halinde veya büyük dilimler halinde bulunması nedeniyle, m2 olarak hesaplanma olasılığı olmadığından m3 olarak değerlendirilmesinin, kıymetin (m3 x birim kıymet) şeklinde hesaplanmasının uygun olacağı,

4 üncü maddesinde ise;

6802.23.00.00.00, 6802.93.00.00 ve 6802.93.10.00.00 GTİP nda yer alan granitlerin genel olarak 2 cm ve 3 cm kalınlığında olduğunun görüldüğü, Gümrük Müdürlüklerine bunların paletler içerisinde blok olarak beyan edilmeleri olasılığına karşı, blok veya levha olduklarının fiziki muayene yapılarak tespiti ve blok beyan edilmesine karşın levha halinde oldukları tespit edilenler hakkında miktar ve kıymet kaçakçılığı açısından 4458 ve 1918 sayılı Yasalara göre takibat gerektiğinin bildirilmesinin uygun olacağı,

belirtilmektedir.

Söz konusu Kontrolörlük görüşleri uygun bulunmuştur

kıymetle ilgili bir yazı