Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: ACİL !!! Gümrükte bulunan malı görmek


4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 41. maddesi ve Gümrük Yönetmeliğinin 66. maddesine istinaden ‘‘Gümrüğe sunulan bir eşyanın, gümrükçe onaylanmış bir işlem ya da kullanıma tabi tutulmasından önce, eşyanın incelenmesi ya da bundan numune alınması konusunda sahipleri ya da yasal temsilcileri tarafından yapılan taleplere gümrük idarelerince izin verilir’’ hükmüden bahisle söz konusu eşyanızla ilgili olarak
Eşyanın önceden incelenmesi
Madde 66- Gümrüğe sunulan bir eşyanın, gümrükçe onaylanmış bir işlem ya da kullanıma tabi tutulmasından önce, eşyanın incelenmesi ya da bundan numune alınması konusunda sahipleri ya da yasal temsilcileri tarafından yapılan taleplere gümrük idarelerince izin verilir.
Bu konudaki taleplerin yazılı yapılması ve taleplerin;
a) Başvuru sahibinin adı, soyadı ve adresini,
b) Eşyanın bulunduğu yeri,
c) Özet beyan sayısı ve kapsamı, daha önce uygulanan gümrük rejimi, eşyanın üzerinde bulunduğu taşıt aracını,
d) Eşyanın teşhisine yarayacak ayrıntıları,
İçermesi gerekir.
Gümrük idareleri, talebe ilişkin olarak verdikleri izinde iznin içeriğini belirtir. Numune alınmasına ilişkin izinlerde, numune olarak alınacak miktar da belirtilir.
Eşyanın incelenmesi ve eşyadan numune alınması gümrük idaresinin gözetimi altında yapılır.
Talep sahibi, paket açma, yeniden paketleme, tartma işlemlerinin ya da taleple ilgili diğer işlemlerin maliyetini ya da riskini üstlenmek
.....içeriğinde ilgili gümrük Müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapabilmeniz mümkündür.