Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: 474 vergi hattı


O zaman önceki mesajda kısaca ifade edilen maddeleri detaylıca yazayım.


1- Bu ürün, 2008 Yılı İthalat Rejimi Kararı 4 nolu Eki' nde yer alan Sektör Listesi kapsamındadır.
Sektör Numarası: 10, Sektör Adı: Selüloz, Kağıt-Karton (Uygulama Başlangıcı: 01.01.2008)

2- Bu ürün ithalatında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca düzenlenen Kontrol Belgesinin ibrazı gerekmemektedir. Ancak, bu ürünün ithalatında, ithalatçının, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen, gıda güvenliği yönünden uygunluğunu gösteren uygunluk yazısını ilgili gümrük idaresine ibraz etmesi zorunludur. (Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği No: 2008/5-Ek 6B)


3- 18.09.2003 tarihli 23799 sayılı tasarruflu yazıda; Bu ürünlerin sadece "İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ" ekinde yer alan Gümrük Müdürlüklerinden ithalat/ihracat işlemi yapılacağı bildirilmiştir. (Uygulama Başlangıcı: 01.01.2008)


4- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/21) uyarınca,Bu maddenin yalnız 1.100 (ABD Doları/Ton/Brüt) CIF kıymetin altında olanlarının ithalatı ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulamasına tabidir. Yani beyan edilen eşya kıymeti 1100 dolar/ton altındaysa Bu ürün ancak Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.


5- Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 3) gereğince; Gözetime tabi eşyanın tercihsiz menşei Gümrük Yönetmeliğinin 6 no lu ekinde yer alan örneğe uygun "Menşe Şahadetnamesi" ile ispat olunur. Menşe şahadetnamesi, beyannamenin tescili veya kabulü sırasında gümrük idaresince aranır. Menşe Şahadetnamesi istenmeyecek istisnai durumlar için aynı Tebliğin 4 üncü maddesine bakınız (Uygulama Başlangıcı: 05.01.2007)


6- Gümükler Genel Müdürlüğü 04.01.2007 / 00074 sayılı yazıda; İran, Suriye ve Ukrayna'dan ithalatı yapılan ikinci el viollerin bilhassa Karadeniz üzerinden yurda girişinin yapıldığı ancak dış karton ambalajının değiştirilerek birinci el viol olarak beyan edildiğine dikkat çekilmekte olup, İthalat Rejim Kararı'nın 7 inci maddesi gereği bu maddenin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için Dış Ticaret Müsteşarlığından izin alınması gerektiği bildirilmektedir. (Uygulama Başlangıcı: 04.01.2007)


Belirttiğim mevzuatı Gümrük Müsteşarlığı'nın ve Dış ticaret Müsteşarlığı'nın sitesinden inceleyebilirsiniz.


Diğer taraftan biz bu siteyi insanların soru sorup cevap alması için açtık tabiki ilgileneceğiz.
__________________
**Lütfen Forum Kurallarını dikkatlice okuyunuz.
**Forum\'da konu açmadan önce MUTLAKA arama yapınız.
**Rahatsız olduğunuz iletileri \"bildir\" tuşunu kullanarak ilgili moderatöre aktarabilirsiniz.
** Bize ulaşmak için: yoneticiler@gumrukforum.com